full screen background image

Hej alla kära läsare av Musik-Bloggen här på radio 10 : )

Jag börjar med att citera Jesus där han faktiskt står och ropar i Lukas 4: 18 -19

"Herrens Ande är över mig,  för att han har smort mig till att förkunna glada nyheter för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan. Till att ropa ut FRIHET för de fångna och syn före de blinda, och till att ge de förtryckta frihet (tex folket i Iran ) och till att predika Herrens behagliga år" !!!

Jag citerar också här från en bok som jag just nu läser:

"Den lame mannen som fördes fram till Jesus på en bår behövde först och främst få förlåtelse för de synder han begått., vilket Jesu ord till honom gör klart:

" Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna" ( Matt 9:2) Den oförlåtna synden hade fört med sig en andlig bundenhet, men så snart denna bröts botades hans förlamning.

De som stod runt omkring trodde att mannens oförmåga att gå var hela problemet, men Jesus visste att mannen behövde en mycket djupare befrielse innan han kunde återfå sin fulla hälsa.

(fortsatt citat)" Medan vi bad för Mary, en mogen kristen kvinna som sökte mer av Guds helande i sitt liv, mindes hon plötsligt något som hände när hon var 8 år. En äldre pojke hade närmat sig henne, pratat med henne och rört vid henne på ett sexuellt sätt. Hon hade blivit förvirrad och upprörd av det som hände.

Hon hade inte tänkt på händelsen på många år, men förstod att Herren förde upp det i hennes tankar nu så att han skulle kunna hela henne.

När Mary förlät pojken vad han hade gjort upplevde hon det som om han faktiskt var närvarande, och även hur smutsig hon hade känt sig av det som hänt. Vi bad Herren göra henne fri från det osynliga andliga inflytande som pojken haft över hennes liv. När Gud mötte henne med frihet och helande suckade hon djupt och berättade att hon upplevt en fantastisk känsla av befrielse när hon löstes från denna nedsmutsning.

Det Mary beskrev var i själva verket ett andligt inflytande som hållit henne bunden i 50 år. Det blev möjligt för henne att ta emot verklig frihet från Jesus". (slut citat) För att anknyta till det som är aktuellt "me too" .

Det är verkligen fantastiskt att alla de som pg.av olika anledningar inte vågat träda fram och berätta, nu gör det och avslöjar sina förövare. Men människan som blivit utsatt och även förövaren förstås, måste få hjälp som dessa två vi skrivit om härovanför. Den enda som kan ge verklig hjälp är Jesus Kristus.

Till slut ska jag citera en sång jag skrivit som finns på min CD "Goda gåvor" som förklarar hur Jesus sätter dej fri.

Den är skriven utifrån Jesaja 53 och 1 Petrus 2:24-25 samt utifrån det Jesus gjort på Golgata och när han uppstod igen för oss, som beskrivs i Nya Testamentets första 4 böcker Evangelierna:

" Straffet tog han på sig för att du skulle få frid. Det var dina smärtor han bar för din befrielse. Medan man trodde att han var slagen av Gud . Var det för din synd och sjukdom som han inte sa ett ljud. Tigande tog han hugg och slag tills hans rygg var som ett sår. All förbannelse tog han in i sig när spikarna trängde in i hans kropp. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor lade han på sig . Han var sårad för våra synders skull. Slagen för det onda vi gjort. Han dog för dig för att du skulle få frid. Genom Jesu sår har vi blivit helade ."

Med önskan om Guds Frid till dig detta nya år

Marie Lönngren Sonesson

 

Veckans bloggare:
Marie Lönngren Sonesson

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Dag Bergkvist: Det är besökelsetid för Sverige

by Radio Tio | jul 14, 2014

Vi kom till kyrkan en tisdagskväll. De höga avlånga sidofönstren i kyrkan släppte ut ett varmgult ljus som verkade inbjudande för alla som såg dem. Här var det liv. Det var som om de vittnade för den medelmåttiga arbetarorten: "Här finns det rum. Här finns det plats för den som vill komma in. Här finns det värme för den som är frusen, mat för den som är hungrig, vatten för den som är törstig och gemenskap för den som är ensam."  Min far som körde vår combi fick leta ett tag för att hitta en parkeringsplats. Betänk -  detta en tisdagkväll. När vi väl kommit in fanns det endast några få sittplatser kvar på läktaren.

Något hade hänt i församlingen. Vid något slags gudabenådat tillfälle hade den så invanda och för många till leda välregisserade traditionen fått ge vika för den andliga hunger som verkat ligga uppdämd sedan åratal. Man följde inte längre ordningarna som vanligt.

En halv veckas kvällsmöten blev till en vecka till, och sedan ytterligare en vecka till och därpå ännu en vecka. Evangelisten talade kväll efter kväll. Det blev mer och mer uppenbart att denne Guds tjänare verkade i en särskild smörjelse att uppenbara Kristus för åhöraren.

Han målade upp Jesu försoningsdöd, hans ödmjuka kapitulation inför Faderns vilja och Guds kärlek till alla människor. Och detta på ett sådant sätt att de flesta av oss fick ett "styng" i hjärtat. Den lokala tidningen hade artiklar på första sidan. Många fick uppleva en radikal frälsning, andedop, läkedom till kropp och själ och en ny frihet i sitt andliga liv. Jag blev andedöpt på slutet av denna besökelsetid. Det hela utvecklades till en rörelse av Anden som fick föra många själar till Jesus och hans kors.

Ja. Jag skriver här faktiskt om musik. Inte en musik som sätter mig som musiker, sångare eller lovsångsledare i centrum. Det är nämligen inte det som är lovsång. Jag skriver här om den himmelska musiken, den som flödar direkt ut ur Guds hjärta.

Den går ut från himmelen och når ända ned till den som har ett ödmjukt hjärta, till den som är nedböjd och förkrossad, till den fattige och syndaren. Den vittnar om Guds kärlek till alla människor och om Jesu Kristi försonande blod. Den musiken heter "evangelium". I kapitulationen inför Jesus föds den sången i allas våra hjärtan.

Jag kan aldrig glömma denna tid, men minns den med glädje, förundran och till och med med en andlig bävan. Jag var tonåring då. Och blev korsfäst med Kristus. Jag blev fast i Honom. Men jag känner igen tidsandan idag som igår.

Det är som om det råder ett slags andligt vakuum i Sverige - nu 2014 som då 1983. Med tårar bör vi tvingas inse och konstatera:  Vi har alldeles för många trötta och uppgivna församlingsledare och vi är ett folk som verkar vara mer intresserade av melodifestival, matlagningsprogram och att bara få resa bort under årets mörka period. Man orkar inte med kyrkoverksamheten längre, eller så har man tappat tron på den.

Jag undrar om inte Herren har ännu våg till beredskap för detta land. Jag tror det - av hela mitt hjärta.  Lyssna, min vän: En andlig vårflod står för dörren. Vi frågar oss med rätta: "Ska jag få vara med?" Då frågar Jesus: "Älskar du mig?" Guds Ande börjar blåsa över våra liv för att väcka liv i vår första kärlek till Honom. Om vi älskar Honom, låt oss då svara som Petrus: "Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär."

Herren kallar dig sångare, musiker, evangelist, pastor, profet, bibellärare eller vilken kallelse du än har. Kallelsen penetrerar allas våra hjärtan. Vad är viktigast för oss just nu? Den himmelska tonen måste ta tag i vårt innersta. Nu är det tid att låta Herren veta vårt hjärtas längtan och begär. Min bön kommer att vara: "Gör det igen, o Gud."

Leave a comment