full screen background image

Hej alla kära läsare av Musik-Bloggen här på radio 10 : )

Jag börjar med att citera Jesus där han faktiskt står och ropar i Lukas 4: 18 -19

"Herrens Ande är över mig,  för att han har smort mig till att förkunna glada nyheter för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan. Till att ropa ut FRIHET för de fångna och syn före de blinda, och till att ge de förtryckta frihet (tex folket i Iran ) och till att predika Herrens behagliga år" !!!

Jag citerar också här från en bok som jag just nu läser:

"Den lame mannen som fördes fram till Jesus på en bår behövde först och främst få förlåtelse för de synder han begått., vilket Jesu ord till honom gör klart:

" Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna" ( Matt 9:2) Den oförlåtna synden hade fört med sig en andlig bundenhet, men så snart denna bröts botades hans förlamning.

De som stod runt omkring trodde att mannens oförmåga att gå var hela problemet, men Jesus visste att mannen behövde en mycket djupare befrielse innan han kunde återfå sin fulla hälsa.

(fortsatt citat)" Medan vi bad för Mary, en mogen kristen kvinna som sökte mer av Guds helande i sitt liv, mindes hon plötsligt något som hände när hon var 8 år. En äldre pojke hade närmat sig henne, pratat med henne och rört vid henne på ett sexuellt sätt. Hon hade blivit förvirrad och upprörd av det som hände.

Hon hade inte tänkt på händelsen på många år, men förstod att Herren förde upp det i hennes tankar nu så att han skulle kunna hela henne.

När Mary förlät pojken vad han hade gjort upplevde hon det som om han faktiskt var närvarande, och även hur smutsig hon hade känt sig av det som hänt. Vi bad Herren göra henne fri från det osynliga andliga inflytande som pojken haft över hennes liv. När Gud mötte henne med frihet och helande suckade hon djupt och berättade att hon upplevt en fantastisk känsla av befrielse när hon löstes från denna nedsmutsning.

Det Mary beskrev var i själva verket ett andligt inflytande som hållit henne bunden i 50 år. Det blev möjligt för henne att ta emot verklig frihet från Jesus". (slut citat) För att anknyta till det som är aktuellt "me too" .

Det är verkligen fantastiskt att alla de som pg.av olika anledningar inte vågat träda fram och berätta, nu gör det och avslöjar sina förövare. Men människan som blivit utsatt och även förövaren förstås, måste få hjälp som dessa två vi skrivit om härovanför. Den enda som kan ge verklig hjälp är Jesus Kristus.

Till slut ska jag citera en sång jag skrivit som finns på min CD "Goda gåvor" som förklarar hur Jesus sätter dej fri.

Den är skriven utifrån Jesaja 53 och 1 Petrus 2:24-25 samt utifrån det Jesus gjort på Golgata och när han uppstod igen för oss, som beskrivs i Nya Testamentets första 4 böcker Evangelierna:

" Straffet tog han på sig för att du skulle få frid. Det var dina smärtor han bar för din befrielse. Medan man trodde att han var slagen av Gud . Var det för din synd och sjukdom som han inte sa ett ljud. Tigande tog han hugg och slag tills hans rygg var som ett sår. All förbannelse tog han in i sig när spikarna trängde in i hans kropp. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor lade han på sig . Han var sårad för våra synders skull. Slagen för det onda vi gjort. Han dog för dig för att du skulle få frid. Genom Jesu sår har vi blivit helade ."

Med önskan om Guds Frid till dig detta nya år

Marie Lönngren Sonesson

 

Veckans bloggare:
Marie Lönngren Sonesson

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Emilia Lindberg: Gud räknar med dig i sitt lag

by Radio Tio | jul 14, 2014

Jag kommer från två intensiva helger nu med möten i G:a Hjälmseryd. Som vanligt har det varit en god tillströmning av människor som kommit till mötena. Något som präglat de här helgerna är hur vi i all enkelhet har fått räkna med Gud.

Vi är alltså mitt ute på landet, i en maskinhall där vanligtvis kossor och traktorer trängs. Inget vatten eller toaletter finns, utan vi har fått köra dit det mesta, t.om. kylskåp och spis. På den här platsen har vi valt att tillsammans skapa utrymme att frambära evangeliet och berätta om Jesus, om vad Han har gjort och vad Han kan göra.

Vi har inte haft på oss några marschkängor, utan utgått från orden i Rom 10:15 : ”Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet”. Jag tror på Guds ord som inräknande och inkluderande. Vi kommer med ordet, ibland i kamp och strid, men inte för att mota motståndare eller fiender, utan för att möta dem som Han redan har räknat som sina.

Jag kommer ihåg hur det var på idrotten i skolan. Varje gång man skulle spela någon bollsport så valdes en ”förstaväljare” och en ”andraväljare” som i sin tur skulle välja varsitt lag. Jag tillhörde inte de som utmärkte sig i idrott, men var en positiv person att ha med i laget för lagandans skull.

Men, det räckte ändå inte särskilt ofta för att blir prioriterad i valet av lagmedlemmar. Oftast blev jag och de som var både ”dåliga” och blyga valda sist. Den känslan kan jag fortfarande komma ihåg, även om jag aldrig var helt exkluderad eller utesluten. Man kände så tydligt att man inte hade samma värde som t.ex. Stina som alltid gjorde mål, i alla sporter.

Men Gud har räknat in ALLA, där du och jag inte behöver fundera på om vi är prioriterade eller spelar någon större roll för än någon annan. Det är klarlagt och färdigt och alla har redan räknats in och det, tror jag, är för människan i botten attraherande. Alla vill känna sig sedda, utvalda och inräknade.

Det är det jag tror har gjort mötena i helgen så goda. Gemenskapen har varit i fokus. Vi har varit glada över varje person som har kommit, ung, gammal, fattig, rik, troende eller ej. Vi har sett några ta beslut om att räkna med Honom i sina liv och det är alltid en stor glädje. Räknar du med Gud i ditt liv? Du har en plats och är ett förstahandsval i Hans lag.

 
Även om du inte räknar med Gud så räknar Han alltid med dig, kom ihåg det!
 

 

Leave a comment