full screen background image

Så var det slut - och vi utvärderar

 
Skolavslutning - och jag har utvärderat elever med ca. 220 betyg. 
Och själv blir man utvärderad av elever, föräldrar och skolledning om hur man klarar av sitt arbete, kunskapsmässigt och socialt. 
 
Dokumentation ska finnas så jag kan redovisa mina resultat av betyg. Inget får lämnas åt slumpen eller subjektivt tyckande. Det är styrt och reglerat, men många gånger undrar vi lärare: "Vad menar de egentligen på Skolverket? Har de själva koll på läget, eller…?"
Men vi gör så gott vi kan - hoppas vi. 
 
 
Så är det dags för semestrar för många av oss, och när den är över kanske vi har lite nya tankar och idéer inför framtiden. Det känns som om ett och annat bearbetas i det undermedvetna, för att få ny kraft när sommaren är över. 
 
Men det är inte alltid självklart enkelt. 
En del känner sig tilltufsade av livets omständigheter, eller så känns det som om det är över... Andra lever mitt i blomningen, medans andra väntar på "sin tur".
Som vallmon, roderdendron, hortensian eller flädern....
 
 
Jag skall stärka trötta själar, 
Och alla utsvultna själar skall jag mätta.
Jer. 31:25
 
 
Det är lite olika "medicin" för olika själar, för vi kan känna oss som fångar i ett slaveri, som behöver sin egen behandling.
 
Det finns kunskap som hjälper att oss förstå och erfarenheter som berättar,  men vi måste även se att det finns en vishet och insikt som bara Gud kan ge, in i våra liv, för att förstå skeenden och händelser. Så länge vi söker mänskliga naturliga förklaringar och vägar, får vi mänskliga och naturliga svar....
När vi behöver se större, längre, och få perspektiv som inte finns  i det naturliga, då får vi komma till den plats där Gud vill tala till oss
Ja, egentligen får vi ju alltid vara där...
 
 
Nu har Herren, vår Gud, bevisat oss 
ett litet ögonblick av nåd.
Han har låtit en räddad skara bli kvar av oss
och gett oss fotfästet på sin heliga plats,
för att han, vår Gud, 
skulle låta ljus gå upp för våra ögon
och ge oss andrum i vårt slaveri. 
Esra 9:8
 
 
Att ta en stund att utvärdera och reflektera över det som varit är inte helt fel, när vi får lite andrum.
I våra personliga liv, familjer, arbetsplatser och kyrkor...
 
Hur ser strukturer, ordningar, prioriteringar ut? Vem styr och ställer, eller har det utvecklats självutnämnda ledare, småpåvar och där ledarskapet vacklar, eller borde bytas ut? Ibland kan en liten kursändring på en enda grad, göra att man missar målet. 
Och alla är med på skutan.
Och alla har ett ansvar och mandat att tänka till och även tycka till.
Ordet är TILLSAMMANS!
 
Hur ser kulturen ut? Försöker man att anpassa sig efter tidstrender, där det är grundläggande värderingar som man egentligen tror sig utgå ifrån? Och synen börjar bli grumlig.... En kultur som säger en sak, men lever en annan. Utredningar tillsätts för vissa, samtalsterapi för andra, och man nagelfar situationer för förtroende, tillit, och trovärdighet, har blivit en bristvara. Och man undrar...
Så har vi pedagogik inom skolan, ekonomiska intressen inom företagsvärlden, fritidsintressen i familjen och teologi i kyrkan. Vad är bestående värden och sanningar, som gäller i alla tider? Vad är förhandlingsbart och vad ska man lämna? 
 
Strukturer - Kulturer - Pedagogik/ ekonomiska intressen/ teologi/ fritidsintressen
Jo, det är där vi rört oss i vår utvärdering på min arbetsplats. Hej och hå vad det ven och blåste!! Men värdet av allas medverkan kan inte nog understrykas. Kan vi, får vi...?
Det är tillsammans vi arbetar, för gemensamma mål, med en gemensam värdegrund - och ALLAS input behövs för att se den hela bilden.
Here we go! 
 
Förtroende är inte något man kan kräva.
Bara något man kan förtjäna.
Och det gäller oss alla!
 
Ett ljus ska få upp för våra ögon
Och ge oss andrum.... 
 
 
Eleonora Lahti
Uppsala

Veckans bloggare:
Eleonora Lahti

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Stefan Jernsand: Brevet till Sverige

by Radio Tio | jul 14, 2014

Jag uppmanar er att fästa blicken stadigt på trons upphovsman och frälsare, Jesus Kristus. Han kommer faktiskt att segra och Han är Sanningens Ande. Det var Han som kom att förändra hela vårt land på kort tid. Tiden för Sverige hade äntligen kommit.

Det som hänt är ändå fullständigt overkligt. Mycket av det som vi längtade efter, får vi nu se med egna ögon, förverkligas. 

Många år i ett ökentorrt land sätter faktiskt sina spår. Det var många som tappade tron. Tappade tron på en förändring. Men det var också många som fick en stark hunger efter Jesus. Det förändrade mångas liv. Många familjer blev upprättade och helade.

Jag tror detta var möjligt tack vare att en stor del av ledarskapet i de svenska församlingarna ödmjukade sig och bad uppriktigt om förlåtelse för bl. a högmod och annan dold synd. 

Detta skulle man kunna säga var det första tecknet på att något nytt var på gång i Sverige. En omvändelse som gick på djupet och som började med ledarna för de lokala församlingarna och hela Kristi Kropp. 

Vattnet är omrört för Sverige var ett av budskapen som vi fick höra tidigt och som öppnade en ny våg av försoning mellan ledare, församlingar och vanliga människor. 

Det var då som vi kunde känna en helt ny andlig atmosfär i hela landet. På alla nivåer i samhället. Bland politiker, artister och vanligt folk. 

Även en ny öppenhet om att tala om andliga ting märktes nu vilket var helt otänkbart något år tidigare. Bland artister märktes detta särskilt tydligt, då man ganska snart kunde höra en annan musikalisk ton och framförallt nya positivare texter. Flera kända artister och några ledande kulturpersonligheter var de som tidigt tog emot Jesus och fick vara till stor välsignelse för resten av Sverige.

Nu började musiken som spelades i landets många radiokanaler förändra atmosfären. Den sexfixering som präglat en stor del av media kom på skam vid ett lagförslag som klubbades igenom av en enig riksdag. 

Många riksdagsledamöter hade fått sina liv förvandlade i samband med en stark andlig besökelse som kom över Helgeandsholmen där riksdagshuset ligger. 
Vi kom senare att få se flera lagförslag gå igenom på område efter område där man tidigare haft stora problem att finna konstruktiva lösningar. 

Skolvärlden var ett sådant område som tidigt upplevde en stor förändring. De kristna skolgrupperna som levt en tynande tillvaro under många år i skolvärlden fick alltmer inflytande i sina skolor. De kristna friskolorna som under många år varit så påpassade av Skolverket rådfrågas nu ständigt i många skolfrågor av självaste Skolverket. Friskolorna har haft en explosionsartad utveckling och har nu landets bästa elever och bästa undervisning. 

Tidigt startades många bönealtaren runt om i vårt land med ständig bön och lovsång. Det var troligen det viktigaste initiativ vi någonsin tagit i Sverige. 
Det skapade direkt en ny hunger av överlåtelse. En stark profetisk ande kom över de många lovsångsteamen och en ny frimodighet att sjunga profetiskt öppnade himlen på varje plats de kom för att sjunga. Många helandeunder kunde direkt förklaras av profetisk lovsång och tillbedjan

Leave a comment