full screen background image

Hej alla kära läsare av Musik-Bloggen här på radio 10 : )

Jag börjar med att citera Jesus där han faktiskt står och ropar i Lukas 4: 18 -19

"Herrens Ande är över mig,  för att han har smort mig till att förkunna glada nyheter för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan. Till att ropa ut FRIHET för de fångna och syn före de blinda, och till att ge de förtryckta frihet (tex folket i Iran ) och till att predika Herrens behagliga år" !!!

Jag citerar också här från en bok som jag just nu läser:

"Den lame mannen som fördes fram till Jesus på en bår behövde först och främst få förlåtelse för de synder han begått., vilket Jesu ord till honom gör klart:

" Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna" ( Matt 9:2) Den oförlåtna synden hade fört med sig en andlig bundenhet, men så snart denna bröts botades hans förlamning.

De som stod runt omkring trodde att mannens oförmåga att gå var hela problemet, men Jesus visste att mannen behövde en mycket djupare befrielse innan han kunde återfå sin fulla hälsa.

(fortsatt citat)" Medan vi bad för Mary, en mogen kristen kvinna som sökte mer av Guds helande i sitt liv, mindes hon plötsligt något som hände när hon var 8 år. En äldre pojke hade närmat sig henne, pratat med henne och rört vid henne på ett sexuellt sätt. Hon hade blivit förvirrad och upprörd av det som hände.

Hon hade inte tänkt på händelsen på många år, men förstod att Herren förde upp det i hennes tankar nu så att han skulle kunna hela henne.

När Mary förlät pojken vad han hade gjort upplevde hon det som om han faktiskt var närvarande, och även hur smutsig hon hade känt sig av det som hänt. Vi bad Herren göra henne fri från det osynliga andliga inflytande som pojken haft över hennes liv. När Gud mötte henne med frihet och helande suckade hon djupt och berättade att hon upplevt en fantastisk känsla av befrielse när hon löstes från denna nedsmutsning.

Det Mary beskrev var i själva verket ett andligt inflytande som hållit henne bunden i 50 år. Det blev möjligt för henne att ta emot verklig frihet från Jesus". (slut citat) För att anknyta till det som är aktuellt "me too" .

Det är verkligen fantastiskt att alla de som pg.av olika anledningar inte vågat träda fram och berätta, nu gör det och avslöjar sina förövare. Men människan som blivit utsatt och även förövaren förstås, måste få hjälp som dessa två vi skrivit om härovanför. Den enda som kan ge verklig hjälp är Jesus Kristus.

Till slut ska jag citera en sång jag skrivit som finns på min CD "Goda gåvor" som förklarar hur Jesus sätter dej fri.

Den är skriven utifrån Jesaja 53 och 1 Petrus 2:24-25 samt utifrån det Jesus gjort på Golgata och när han uppstod igen för oss, som beskrivs i Nya Testamentets första 4 böcker Evangelierna:

" Straffet tog han på sig för att du skulle få frid. Det var dina smärtor han bar för din befrielse. Medan man trodde att han var slagen av Gud . Var det för din synd och sjukdom som han inte sa ett ljud. Tigande tog han hugg och slag tills hans rygg var som ett sår. All förbannelse tog han in i sig när spikarna trängde in i hans kropp. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor lade han på sig . Han var sårad för våra synders skull. Slagen för det onda vi gjort. Han dog för dig för att du skulle få frid. Genom Jesu sår har vi blivit helade ."

Med önskan om Guds Frid till dig detta nya år

Marie Lönngren Sonesson

 

Veckans bloggare:
Marie Lönngren Sonesson

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Stefan Jernsand: Brevet till Sverige

by Radio Tio | jul 14, 2014

Jag uppmanar er att fästa blicken stadigt på trons upphovsman och frälsare, Jesus Kristus. Han kommer faktiskt att segra och Han är Sanningens Ande. Det var Han som kom att förändra hela vårt land på kort tid. Tiden för Sverige hade äntligen kommit.

Det som hänt är ändå fullständigt overkligt. Mycket av det som vi längtade efter, får vi nu se med egna ögon, förverkligas. 

Många år i ett ökentorrt land sätter faktiskt sina spår. Det var många som tappade tron. Tappade tron på en förändring. Men det var också många som fick en stark hunger efter Jesus. Det förändrade mångas liv. Många familjer blev upprättade och helade.

Jag tror detta var möjligt tack vare att en stor del av ledarskapet i de svenska församlingarna ödmjukade sig och bad uppriktigt om förlåtelse för bl. a högmod och annan dold synd. 

Detta skulle man kunna säga var det första tecknet på att något nytt var på gång i Sverige. En omvändelse som gick på djupet och som började med ledarna för de lokala församlingarna och hela Kristi Kropp. 

Vattnet är omrört för Sverige var ett av budskapen som vi fick höra tidigt och som öppnade en ny våg av försoning mellan ledare, församlingar och vanliga människor. 

Det var då som vi kunde känna en helt ny andlig atmosfär i hela landet. På alla nivåer i samhället. Bland politiker, artister och vanligt folk. 

Även en ny öppenhet om att tala om andliga ting märktes nu vilket var helt otänkbart något år tidigare. Bland artister märktes detta särskilt tydligt, då man ganska snart kunde höra en annan musikalisk ton och framförallt nya positivare texter. Flera kända artister och några ledande kulturpersonligheter var de som tidigt tog emot Jesus och fick vara till stor välsignelse för resten av Sverige.

Nu började musiken som spelades i landets många radiokanaler förändra atmosfären. Den sexfixering som präglat en stor del av media kom på skam vid ett lagförslag som klubbades igenom av en enig riksdag. 

Många riksdagsledamöter hade fått sina liv förvandlade i samband med en stark andlig besökelse som kom över Helgeandsholmen där riksdagshuset ligger. 
Vi kom senare att få se flera lagförslag gå igenom på område efter område där man tidigare haft stora problem att finna konstruktiva lösningar. 

Skolvärlden var ett sådant område som tidigt upplevde en stor förändring. De kristna skolgrupperna som levt en tynande tillvaro under många år i skolvärlden fick alltmer inflytande i sina skolor. De kristna friskolorna som under många år varit så påpassade av Skolverket rådfrågas nu ständigt i många skolfrågor av självaste Skolverket. Friskolorna har haft en explosionsartad utveckling och har nu landets bästa elever och bästa undervisning. 

Tidigt startades många bönealtaren runt om i vårt land med ständig bön och lovsång. Det var troligen det viktigaste initiativ vi någonsin tagit i Sverige. 
Det skapade direkt en ny hunger av överlåtelse. En stark profetisk ande kom över de många lovsångsteamen och en ny frimodighet att sjunga profetiskt öppnade himlen på varje plats de kom för att sjunga. Många helandeunder kunde direkt förklaras av profetisk lovsång och tillbedjan

Leave a comment