full screen background image

Kom ut ur öknen

 

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Ord 3:5

Förra månaden fick jag privilegiet att predika i en fantastiks församling I Malmö, Malmö International Church. Ämnet handlade om ökenvandringen, det vill säga den andliga ökenvandringen som oftast får sitt uttryck även i den fysiska verkligheten. Min erfarenhet säger att vi alla går igenom dessa öken perioder någon gång i livet. Den kan pågå olika länge och vara olika ofta. Mycket beror på vårt eget sätt att agera under tiden i torka. Jesus själv hade en period i öknen där han blev testad av djävulen. Bara det säger en hel del, det är alltså inte synd i sig bara för att man har en ökenperiod utan det handlar om vad vi gör av den perioden som avgör resultatet. Det vill säga: går vi starka ut den eller har vi brutits ner och kanske till och med förtorkat vårt andliga liv?

Precis som Jesu upplevelse, är ökenvandring är en tid för prövningar, en tid då vi faktiskt blir testad i vår tro. Israeliterna å andra sidan fick genomgå en ökenvandring på 40 år på grund av olydnad enligt bibeln men även där handlade det om att bli testad i sin tro.

Min tolkning av den andliga ökenvandringen är att det finns två typer av vandring. Delvis finns det en ökenvandring där Jesus själv tillåter oss vandra med syfte att bli prövad och testad i vårt tro. Tänk själv hur lätt det är att säga ”Gud är god, allt är väl” när livet är bra och vi upplever oss välsignade i allt. Det är värre när vi faktiskt går igenom svårigheter och prövningar i livet, det är inte lika lätt att prisa Gud och ge honom äran för allt då.

Men jag ser också en annan typ av ökenvandring, en vandring som vi själva väljer att gå in i. Denna vandring handlar ofta om att vi är oförsiktiga och naiva. Vi tycks tro att vi har koll på allt och därför behöver vi varken läsa bibeln eller be. Vi behöver antagligen inte heller kristna vänner och ledare omkring oss som hjälper och stöttar oss. Precis på samma sätt som vi behöver mat varje dag för att orka leva så behöver vi andlig mat för att kunna leva ett andligt liv. Vi kan inte äta extra mycket en dag och tro att det ska hålla en vecka. Nej, vi behöver fylla på varje dag.

Det finns många anledningar till varför vi går igenom öknen. Men en ganska vanlig anledning är att vi faktiskt har gjort fel val. Vi är kanske på fel plats eller valt fel saker i livet som gör att allt runtomkring oss är ökentorrt och tillväxten helt obefintligt. Även om öknen är torr och livlös så finns det trotts allt växter som på något sätt lyckas överleva. De växer, men det går oerhört sakta. Även om det bara är lite vatten så är de fortfarande i behov av vatten. Skulle det aldrig regna i öken skulle även dessa växterna till slut dö ut. Så är det också med oss, vi kanske kan överleva en längre tid i öknen men vi ser väldigt lite frukt/resultat i vårt liv, till slut dör vårt andliga liv helt. Vi är trotts allt i behov av det andliga vattenflödet för att överleva.

För att kunna blomstra i vårt liv och framför allt vårt andliga liv så måste vi hålla oss nära vattenkällan, som är Jesus. För att helt kunna veta hans tankar och planer över våra liv så kan vi inte dra oss undan eller ignorera Hans ord. Jesus har en plan med ditt liv, han vill se dig leva det livet fullt ut. Våga lita på hans ledning.

Glöm inte att kampen finns i ditt sinne. Vad är det vi fyller våra sinnen med? Oavsett om vi är i öknen eller inte så kommer Jesus aldrig att lämna oss. Han finns där och vill leda oss.

Är ökenvandringen något Jesus har tillåtit dig vandra så kommer han med säkerhet att finnas där för dig genom allt. Men är ökenvandringen något du själv har orsakat så uppmanar jag dig att vända om och gå tillbaka till den plats i ditt liv där du kände att Gud faktiskt var med dig.

Med önskan om allt gott

 

Maria Owiredu

Radio 10

Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Stefan Jernsand: Brevet till Sverige

by Radio Tio | jul 14, 2014

Jag uppmanar er att fästa blicken stadigt på trons upphovsman och frälsare, Jesus Kristus. Han kommer faktiskt att segra och Han är Sanningens Ande. Det var Han som kom att förändra hela vårt land på kort tid. Tiden för Sverige hade äntligen kommit.

Det som hänt är ändå fullständigt overkligt. Mycket av det som vi längtade efter, får vi nu se med egna ögon, förverkligas. 

Många år i ett ökentorrt land sätter faktiskt sina spår. Det var många som tappade tron. Tappade tron på en förändring. Men det var också många som fick en stark hunger efter Jesus. Det förändrade mångas liv. Många familjer blev upprättade och helade.

Jag tror detta var möjligt tack vare att en stor del av ledarskapet i de svenska församlingarna ödmjukade sig och bad uppriktigt om förlåtelse för bl. a högmod och annan dold synd. 

Detta skulle man kunna säga var det första tecknet på att något nytt var på gång i Sverige. En omvändelse som gick på djupet och som började med ledarna för de lokala församlingarna och hela Kristi Kropp. 

Vattnet är omrört för Sverige var ett av budskapen som vi fick höra tidigt och som öppnade en ny våg av försoning mellan ledare, församlingar och vanliga människor. 

Det var då som vi kunde känna en helt ny andlig atmosfär i hela landet. På alla nivåer i samhället. Bland politiker, artister och vanligt folk. 

Även en ny öppenhet om att tala om andliga ting märktes nu vilket var helt otänkbart något år tidigare. Bland artister märktes detta särskilt tydligt, då man ganska snart kunde höra en annan musikalisk ton och framförallt nya positivare texter. Flera kända artister och några ledande kulturpersonligheter var de som tidigt tog emot Jesus och fick vara till stor välsignelse för resten av Sverige.

Nu började musiken som spelades i landets många radiokanaler förändra atmosfären. Den sexfixering som präglat en stor del av media kom på skam vid ett lagförslag som klubbades igenom av en enig riksdag. 

Många riksdagsledamöter hade fått sina liv förvandlade i samband med en stark andlig besökelse som kom över Helgeandsholmen där riksdagshuset ligger. 
Vi kom senare att få se flera lagförslag gå igenom på område efter område där man tidigare haft stora problem att finna konstruktiva lösningar. 

Skolvärlden var ett sådant område som tidigt upplevde en stor förändring. De kristna skolgrupperna som levt en tynande tillvaro under många år i skolvärlden fick alltmer inflytande i sina skolor. De kristna friskolorna som under många år varit så påpassade av Skolverket rådfrågas nu ständigt i många skolfrågor av självaste Skolverket. Friskolorna har haft en explosionsartad utveckling och har nu landets bästa elever och bästa undervisning. 

Tidigt startades många bönealtaren runt om i vårt land med ständig bön och lovsång. Det var troligen det viktigaste initiativ vi någonsin tagit i Sverige. 
Det skapade direkt en ny hunger av överlåtelse. En stark profetisk ande kom över de många lovsångsteamen och en ny frimodighet att sjunga profetiskt öppnade himlen på varje plats de kom för att sjunga. Många helandeunder kunde direkt förklaras av profetisk lovsång och tillbedjan

Leave a comment