full screen background image

Hej alla kära läsare av Musik-Bloggen här på radio 10 : )

Jag börjar med att citera Jesus där han faktiskt står och ropar i Lukas 4: 18 -19

"Herrens Ande är över mig,  för att han har smort mig till att förkunna glada nyheter för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan. Till att ropa ut FRIHET för de fångna och syn före de blinda, och till att ge de förtryckta frihet (tex folket i Iran ) och till att predika Herrens behagliga år" !!!

Jag citerar också här från en bok som jag just nu läser:

"Den lame mannen som fördes fram till Jesus på en bår behövde först och främst få förlåtelse för de synder han begått., vilket Jesu ord till honom gör klart:

" Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna" ( Matt 9:2) Den oförlåtna synden hade fört med sig en andlig bundenhet, men så snart denna bröts botades hans förlamning.

De som stod runt omkring trodde att mannens oförmåga att gå var hela problemet, men Jesus visste att mannen behövde en mycket djupare befrielse innan han kunde återfå sin fulla hälsa.

(fortsatt citat)" Medan vi bad för Mary, en mogen kristen kvinna som sökte mer av Guds helande i sitt liv, mindes hon plötsligt något som hände när hon var 8 år. En äldre pojke hade närmat sig henne, pratat med henne och rört vid henne på ett sexuellt sätt. Hon hade blivit förvirrad och upprörd av det som hände.

Hon hade inte tänkt på händelsen på många år, men förstod att Herren förde upp det i hennes tankar nu så att han skulle kunna hela henne.

När Mary förlät pojken vad han hade gjort upplevde hon det som om han faktiskt var närvarande, och även hur smutsig hon hade känt sig av det som hänt. Vi bad Herren göra henne fri från det osynliga andliga inflytande som pojken haft över hennes liv. När Gud mötte henne med frihet och helande suckade hon djupt och berättade att hon upplevt en fantastisk känsla av befrielse när hon löstes från denna nedsmutsning.

Det Mary beskrev var i själva verket ett andligt inflytande som hållit henne bunden i 50 år. Det blev möjligt för henne att ta emot verklig frihet från Jesus". (slut citat) För att anknyta till det som är aktuellt "me too" .

Det är verkligen fantastiskt att alla de som pg.av olika anledningar inte vågat träda fram och berätta, nu gör det och avslöjar sina förövare. Men människan som blivit utsatt och även förövaren förstås, måste få hjälp som dessa två vi skrivit om härovanför. Den enda som kan ge verklig hjälp är Jesus Kristus.

Till slut ska jag citera en sång jag skrivit som finns på min CD "Goda gåvor" som förklarar hur Jesus sätter dej fri.

Den är skriven utifrån Jesaja 53 och 1 Petrus 2:24-25 samt utifrån det Jesus gjort på Golgata och när han uppstod igen för oss, som beskrivs i Nya Testamentets första 4 böcker Evangelierna:

" Straffet tog han på sig för att du skulle få frid. Det var dina smärtor han bar för din befrielse. Medan man trodde att han var slagen av Gud . Var det för din synd och sjukdom som han inte sa ett ljud. Tigande tog han hugg och slag tills hans rygg var som ett sår. All förbannelse tog han in i sig när spikarna trängde in i hans kropp. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor lade han på sig . Han var sårad för våra synders skull. Slagen för det onda vi gjort. Han dog för dig för att du skulle få frid. Genom Jesu sår har vi blivit helade ."

Med önskan om Guds Frid till dig detta nya år

Marie Lönngren Sonesson

 

Veckans bloggare:
Marie Lönngren Sonesson

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Marie Lönngren: Tillbedjan

by Radio Tio | aug 20, 2014

Joh 4: 19-26
Kvinnan sade:" Herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade: " Tro mig kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer ifrån judarna!! Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sade till honom : "Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer skall han förkunna allt för oss"Jesus sade till henne:" Det är jag, den som talar med dig "

Sen från Lukas 13 :31-35
Här befinner sig Jesus i trakten av Jerusalem. Just då kom några fariseer fram och sade till honom: " Gå härifrån och lämna den här platsen för Herodes vill döda dig!" Jesus svarade dem: Gå och säg till den räven: Se, jag driver ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon och i övermorgon måste jag vandra vidare. Ty en profet kan inte dödas någon annan stans än i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Och nu säger han något viktigt: "Se ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger er:" Ni kommer se mig först när ni säger :Välsignad är han som kommer i Herrens namn"

1 Petrus 2:4-9
Kom till Honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften: Se jag lägger i Sion en utvald , dyrbar hörnsten, och den som tror på honom den skall aldrig komma på skam!! För er som tror är den alltså dyrbar men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

1 Kor 6:12-20 :
"Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig ,men jag ska inte låta något ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten, och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej naturligtvis inte! Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter; De två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly bort ifrån otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin kropp. "Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt Den Helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva " Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp! "

Summan av det som Jesus säger i de två första texterna är att det i den tid som kommer inte kommer finnas någon speciell plats, en byggnad eller ett tempel där den treenige Guden kommer att finnas i och där vi männisskor ska tillbe. Det tempel som kommer byggas i denna tiden är inte gjort av verkliga stenar. Stenarna det är vi! Huset är ett andligt hus! Församlingen är en andlig byggnad som vi bygger som det står i 1 Petrus 2:5 när vi frambär andliga offer = när vi prisar lovar och tillber Gud. Då bygger vi en tron där han kan komma.
Detta är vad tillbedjan i ande och sanning är! Det är den byggnad, det andliga tempel, den tron vi bygger i anden när vi sjunger lovsånger och tillbeder Fadern, Sonen och Den Helige Ande i tro från våra hjärta! Precis som Jesus säger: Gud är inte på någon speciell plats nu i det nya förbundet!! Han är ande och de som tillber honom ska tillbe honom i ande och sanning. Gud är alltså på alla platser där han tillbeds i ande och sanning!! Men det allra viktigaste står i det sista bibelavsnittet jag skrivit här. Vi, du och jag som är troende, är ett TEMPEL ÅT DEN HELIGE ANDE ! Alltså överallt där vi är där är Gud

Leave a comment