full screen background image

Så var det slut - och vi utvärderar

 
Skolavslutning - och jag har utvärderat elever med ca. 220 betyg. 
Och själv blir man utvärderad av elever, föräldrar och skolledning om hur man klarar av sitt arbete, kunskapsmässigt och socialt. 
 
Dokumentation ska finnas så jag kan redovisa mina resultat av betyg. Inget får lämnas åt slumpen eller subjektivt tyckande. Det är styrt och reglerat, men många gånger undrar vi lärare: "Vad menar de egentligen på Skolverket? Har de själva koll på läget, eller…?"
Men vi gör så gott vi kan - hoppas vi. 
 
 
Så är det dags för semestrar för många av oss, och när den är över kanske vi har lite nya tankar och idéer inför framtiden. Det känns som om ett och annat bearbetas i det undermedvetna, för att få ny kraft när sommaren är över. 
 
Men det är inte alltid självklart enkelt. 
En del känner sig tilltufsade av livets omständigheter, eller så känns det som om det är över... Andra lever mitt i blomningen, medans andra väntar på "sin tur".
Som vallmon, roderdendron, hortensian eller flädern....
 
 
Jag skall stärka trötta själar, 
Och alla utsvultna själar skall jag mätta.
Jer. 31:25
 
 
Det är lite olika "medicin" för olika själar, för vi kan känna oss som fångar i ett slaveri, som behöver sin egen behandling.
 
Det finns kunskap som hjälper att oss förstå och erfarenheter som berättar,  men vi måste även se att det finns en vishet och insikt som bara Gud kan ge, in i våra liv, för att förstå skeenden och händelser. Så länge vi söker mänskliga naturliga förklaringar och vägar, får vi mänskliga och naturliga svar....
När vi behöver se större, längre, och få perspektiv som inte finns  i det naturliga, då får vi komma till den plats där Gud vill tala till oss
Ja, egentligen får vi ju alltid vara där...
 
 
Nu har Herren, vår Gud, bevisat oss 
ett litet ögonblick av nåd.
Han har låtit en räddad skara bli kvar av oss
och gett oss fotfästet på sin heliga plats,
för att han, vår Gud, 
skulle låta ljus gå upp för våra ögon
och ge oss andrum i vårt slaveri. 
Esra 9:8
 
 
Att ta en stund att utvärdera och reflektera över det som varit är inte helt fel, när vi får lite andrum.
I våra personliga liv, familjer, arbetsplatser och kyrkor...
 
Hur ser strukturer, ordningar, prioriteringar ut? Vem styr och ställer, eller har det utvecklats självutnämnda ledare, småpåvar och där ledarskapet vacklar, eller borde bytas ut? Ibland kan en liten kursändring på en enda grad, göra att man missar målet. 
Och alla är med på skutan.
Och alla har ett ansvar och mandat att tänka till och även tycka till.
Ordet är TILLSAMMANS!
 
Hur ser kulturen ut? Försöker man att anpassa sig efter tidstrender, där det är grundläggande värderingar som man egentligen tror sig utgå ifrån? Och synen börjar bli grumlig.... En kultur som säger en sak, men lever en annan. Utredningar tillsätts för vissa, samtalsterapi för andra, och man nagelfar situationer för förtroende, tillit, och trovärdighet, har blivit en bristvara. Och man undrar...
Så har vi pedagogik inom skolan, ekonomiska intressen inom företagsvärlden, fritidsintressen i familjen och teologi i kyrkan. Vad är bestående värden och sanningar, som gäller i alla tider? Vad är förhandlingsbart och vad ska man lämna? 
 
Strukturer - Kulturer - Pedagogik/ ekonomiska intressen/ teologi/ fritidsintressen
Jo, det är där vi rört oss i vår utvärdering på min arbetsplats. Hej och hå vad det ven och blåste!! Men värdet av allas medverkan kan inte nog understrykas. Kan vi, får vi...?
Det är tillsammans vi arbetar, för gemensamma mål, med en gemensam värdegrund - och ALLAS input behövs för att se den hela bilden.
Here we go! 
 
Förtroende är inte något man kan kräva.
Bara något man kan förtjäna.
Och det gäller oss alla!
 
Ett ljus ska få upp för våra ögon
Och ge oss andrum.... 
 
 
Eleonora Lahti
Uppsala

Veckans bloggare:
Eleonora Lahti

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Marie Lönngren: Tillbedjan

by Radio Tio | aug 20, 2014

Joh 4: 19-26
Kvinnan sade:" Herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade: " Tro mig kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer ifrån judarna!! Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sade till honom : "Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer skall han förkunna allt för oss"Jesus sade till henne:" Det är jag, den som talar med dig "

Sen från Lukas 13 :31-35
Här befinner sig Jesus i trakten av Jerusalem. Just då kom några fariseer fram och sade till honom: " Gå härifrån och lämna den här platsen för Herodes vill döda dig!" Jesus svarade dem: Gå och säg till den räven: Se, jag driver ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon och i övermorgon måste jag vandra vidare. Ty en profet kan inte dödas någon annan stans än i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Och nu säger han något viktigt: "Se ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger er:" Ni kommer se mig först när ni säger :Välsignad är han som kommer i Herrens namn"

1 Petrus 2:4-9
Kom till Honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften: Se jag lägger i Sion en utvald , dyrbar hörnsten, och den som tror på honom den skall aldrig komma på skam!! För er som tror är den alltså dyrbar men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

1 Kor 6:12-20 :
"Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig ,men jag ska inte låta något ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten, och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej naturligtvis inte! Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter; De två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly bort ifrån otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin kropp. "Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt Den Helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva " Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp! "

Summan av det som Jesus säger i de två första texterna är att det i den tid som kommer inte kommer finnas någon speciell plats, en byggnad eller ett tempel där den treenige Guden kommer att finnas i och där vi männisskor ska tillbe. Det tempel som kommer byggas i denna tiden är inte gjort av verkliga stenar. Stenarna det är vi! Huset är ett andligt hus! Församlingen är en andlig byggnad som vi bygger som det står i 1 Petrus 2:5 när vi frambär andliga offer = när vi prisar lovar och tillber Gud. Då bygger vi en tron där han kan komma.
Detta är vad tillbedjan i ande och sanning är! Det är den byggnad, det andliga tempel, den tron vi bygger i anden när vi sjunger lovsånger och tillbeder Fadern, Sonen och Den Helige Ande i tro från våra hjärta! Precis som Jesus säger: Gud är inte på någon speciell plats nu i det nya förbundet!! Han är ande och de som tillber honom ska tillbe honom i ande och sanning. Gud är alltså på alla platser där han tillbeds i ande och sanning!! Men det allra viktigaste står i det sista bibelavsnittet jag skrivit här. Vi, du och jag som är troende, är ett TEMPEL ÅT DEN HELIGE ANDE ! Alltså överallt där vi är där är Gud

Leave a comment