full screen background image

Kom ut ur öknen

 

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Ord 3:5

Förra månaden fick jag privilegiet att predika i en fantastiks församling I Malmö, Malmö International Church. Ämnet handlade om ökenvandringen, det vill säga den andliga ökenvandringen som oftast får sitt uttryck även i den fysiska verkligheten. Min erfarenhet säger att vi alla går igenom dessa öken perioder någon gång i livet. Den kan pågå olika länge och vara olika ofta. Mycket beror på vårt eget sätt att agera under tiden i torka. Jesus själv hade en period i öknen där han blev testad av djävulen. Bara det säger en hel del, det är alltså inte synd i sig bara för att man har en ökenperiod utan det handlar om vad vi gör av den perioden som avgör resultatet. Det vill säga: går vi starka ut den eller har vi brutits ner och kanske till och med förtorkat vårt andliga liv?

Precis som Jesu upplevelse, är ökenvandring är en tid för prövningar, en tid då vi faktiskt blir testad i vår tro. Israeliterna å andra sidan fick genomgå en ökenvandring på 40 år på grund av olydnad enligt bibeln men även där handlade det om att bli testad i sin tro.

Min tolkning av den andliga ökenvandringen är att det finns två typer av vandring. Delvis finns det en ökenvandring där Jesus själv tillåter oss vandra med syfte att bli prövad och testad i vårt tro. Tänk själv hur lätt det är att säga ”Gud är god, allt är väl” när livet är bra och vi upplever oss välsignade i allt. Det är värre när vi faktiskt går igenom svårigheter och prövningar i livet, det är inte lika lätt att prisa Gud och ge honom äran för allt då.

Men jag ser också en annan typ av ökenvandring, en vandring som vi själva väljer att gå in i. Denna vandring handlar ofta om att vi är oförsiktiga och naiva. Vi tycks tro att vi har koll på allt och därför behöver vi varken läsa bibeln eller be. Vi behöver antagligen inte heller kristna vänner och ledare omkring oss som hjälper och stöttar oss. Precis på samma sätt som vi behöver mat varje dag för att orka leva så behöver vi andlig mat för att kunna leva ett andligt liv. Vi kan inte äta extra mycket en dag och tro att det ska hålla en vecka. Nej, vi behöver fylla på varje dag.

Det finns många anledningar till varför vi går igenom öknen. Men en ganska vanlig anledning är att vi faktiskt har gjort fel val. Vi är kanske på fel plats eller valt fel saker i livet som gör att allt runtomkring oss är ökentorrt och tillväxten helt obefintligt. Även om öknen är torr och livlös så finns det trotts allt växter som på något sätt lyckas överleva. De växer, men det går oerhört sakta. Även om det bara är lite vatten så är de fortfarande i behov av vatten. Skulle det aldrig regna i öken skulle även dessa växterna till slut dö ut. Så är det också med oss, vi kanske kan överleva en längre tid i öknen men vi ser väldigt lite frukt/resultat i vårt liv, till slut dör vårt andliga liv helt. Vi är trotts allt i behov av det andliga vattenflödet för att överleva.

För att kunna blomstra i vårt liv och framför allt vårt andliga liv så måste vi hålla oss nära vattenkällan, som är Jesus. För att helt kunna veta hans tankar och planer över våra liv så kan vi inte dra oss undan eller ignorera Hans ord. Jesus har en plan med ditt liv, han vill se dig leva det livet fullt ut. Våga lita på hans ledning.

Glöm inte att kampen finns i ditt sinne. Vad är det vi fyller våra sinnen med? Oavsett om vi är i öknen eller inte så kommer Jesus aldrig att lämna oss. Han finns där och vill leda oss.

Är ökenvandringen något Jesus har tillåtit dig vandra så kommer han med säkerhet att finnas där för dig genom allt. Men är ökenvandringen något du själv har orsakat så uppmanar jag dig att vända om och gå tillbaka till den plats i ditt liv där du kände att Gud faktiskt var med dig.

Med önskan om allt gott

 

Maria Owiredu

Radio 10

Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Marie Lönngren: Tillbedjan

by Radio Tio | aug 20, 2014

Joh 4: 19-26
Kvinnan sade:" Herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade: " Tro mig kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer ifrån judarna!! Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sade till honom : "Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer skall han förkunna allt för oss"Jesus sade till henne:" Det är jag, den som talar med dig "

Sen från Lukas 13 :31-35
Här befinner sig Jesus i trakten av Jerusalem. Just då kom några fariseer fram och sade till honom: " Gå härifrån och lämna den här platsen för Herodes vill döda dig!" Jesus svarade dem: Gå och säg till den räven: Se, jag driver ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon och i övermorgon måste jag vandra vidare. Ty en profet kan inte dödas någon annan stans än i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Och nu säger han något viktigt: "Se ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger er:" Ni kommer se mig först när ni säger :Välsignad är han som kommer i Herrens namn"

1 Petrus 2:4-9
Kom till Honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften: Se jag lägger i Sion en utvald , dyrbar hörnsten, och den som tror på honom den skall aldrig komma på skam!! För er som tror är den alltså dyrbar men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

1 Kor 6:12-20 :
"Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig ,men jag ska inte låta något ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten, och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej naturligtvis inte! Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter; De två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly bort ifrån otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin kropp. "Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt Den Helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva " Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp! "

Summan av det som Jesus säger i de två första texterna är att det i den tid som kommer inte kommer finnas någon speciell plats, en byggnad eller ett tempel där den treenige Guden kommer att finnas i och där vi männisskor ska tillbe. Det tempel som kommer byggas i denna tiden är inte gjort av verkliga stenar. Stenarna det är vi! Huset är ett andligt hus! Församlingen är en andlig byggnad som vi bygger som det står i 1 Petrus 2:5 när vi frambär andliga offer = när vi prisar lovar och tillber Gud. Då bygger vi en tron där han kan komma.
Detta är vad tillbedjan i ande och sanning är! Det är den byggnad, det andliga tempel, den tron vi bygger i anden när vi sjunger lovsånger och tillbeder Fadern, Sonen och Den Helige Ande i tro från våra hjärta! Precis som Jesus säger: Gud är inte på någon speciell plats nu i det nya förbundet!! Han är ande och de som tillber honom ska tillbe honom i ande och sanning. Gud är alltså på alla platser där han tillbeds i ande och sanning!! Men det allra viktigaste står i det sista bibelavsnittet jag skrivit här. Vi, du och jag som är troende, är ett TEMPEL ÅT DEN HELIGE ANDE ! Alltså överallt där vi är där är Gud

Leave a comment