full screen background image

Hej alla kära läsare av Musik-Bloggen här på radio 10 : )

Jag börjar med att citera Jesus där han faktiskt står och ropar i Lukas 4: 18 -19

"Herrens Ande är över mig,  för att han har smort mig till att förkunna glada nyheter för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan. Till att ropa ut FRIHET för de fångna och syn före de blinda, och till att ge de förtryckta frihet (tex folket i Iran ) och till att predika Herrens behagliga år" !!!

Jag citerar också här från en bok som jag just nu läser:

"Den lame mannen som fördes fram till Jesus på en bår behövde först och främst få förlåtelse för de synder han begått., vilket Jesu ord till honom gör klart:

" Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna" ( Matt 9:2) Den oförlåtna synden hade fört med sig en andlig bundenhet, men så snart denna bröts botades hans förlamning.

De som stod runt omkring trodde att mannens oförmåga att gå var hela problemet, men Jesus visste att mannen behövde en mycket djupare befrielse innan han kunde återfå sin fulla hälsa.

(fortsatt citat)" Medan vi bad för Mary, en mogen kristen kvinna som sökte mer av Guds helande i sitt liv, mindes hon plötsligt något som hände när hon var 8 år. En äldre pojke hade närmat sig henne, pratat med henne och rört vid henne på ett sexuellt sätt. Hon hade blivit förvirrad och upprörd av det som hände.

Hon hade inte tänkt på händelsen på många år, men förstod att Herren förde upp det i hennes tankar nu så att han skulle kunna hela henne.

När Mary förlät pojken vad han hade gjort upplevde hon det som om han faktiskt var närvarande, och även hur smutsig hon hade känt sig av det som hänt. Vi bad Herren göra henne fri från det osynliga andliga inflytande som pojken haft över hennes liv. När Gud mötte henne med frihet och helande suckade hon djupt och berättade att hon upplevt en fantastisk känsla av befrielse när hon löstes från denna nedsmutsning.

Det Mary beskrev var i själva verket ett andligt inflytande som hållit henne bunden i 50 år. Det blev möjligt för henne att ta emot verklig frihet från Jesus". (slut citat) För att anknyta till det som är aktuellt "me too" .

Det är verkligen fantastiskt att alla de som pg.av olika anledningar inte vågat träda fram och berätta, nu gör det och avslöjar sina förövare. Men människan som blivit utsatt och även förövaren förstås, måste få hjälp som dessa två vi skrivit om härovanför. Den enda som kan ge verklig hjälp är Jesus Kristus.

Till slut ska jag citera en sång jag skrivit som finns på min CD "Goda gåvor" som förklarar hur Jesus sätter dej fri.

Den är skriven utifrån Jesaja 53 och 1 Petrus 2:24-25 samt utifrån det Jesus gjort på Golgata och när han uppstod igen för oss, som beskrivs i Nya Testamentets första 4 böcker Evangelierna:

" Straffet tog han på sig för att du skulle få frid. Det var dina smärtor han bar för din befrielse. Medan man trodde att han var slagen av Gud . Var det för din synd och sjukdom som han inte sa ett ljud. Tigande tog han hugg och slag tills hans rygg var som ett sår. All förbannelse tog han in i sig när spikarna trängde in i hans kropp. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor lade han på sig . Han var sårad för våra synders skull. Slagen för det onda vi gjort. Han dog för dig för att du skulle få frid. Genom Jesu sår har vi blivit helade ."

Med önskan om Guds Frid till dig detta nya år

Marie Lönngren Sonesson

 

Veckans bloggare:
Marie Lönngren Sonesson

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Rebecka Isberg: Rika texter

by Radio Tio | aug 27, 2014
Något som kan göra mig frustrerad är när lovsångerna blir innehållsfattiga - när texten är lite slätstruken och musiken har lite för mycket fokus.

Förstå mig rätt nu, jag är själv musiker och därför dras
mina öron alltid till bra musik med snygga ackord och arrangemang. Så när jag lyssnar på en låt, vilken som helst, så är det musiken jag först hör och texten sist (om ens det) - förutom när det gäller lovsång.

I lovsången får texten helt plötsligt en helt ny och viktigare innebörd, eftersom du där uttrycker din tacksamhet, din
kärlek, din glädje, din längtan, din efterföljelse och mottar Hans löften med lov och pris. Därför är det så viktigt att man inte tappar rikedomen i texten!

När jag leder lovsång är det ofta jag väljer äldre sånger framför de nya just av denna anledning. Jag menar, hör bara här:
” I want to take Your Word and shine it all around, but first help me just to live it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek a crown, for my reward is giving glory to You”. (Oh, Lord you’re beautiful-K.Green).

Eller denna:
”Herren söker ett folk, hans ser över jorden. För att finna dem, som med sina hjärtan hänger sig åt
Honom. Som inte vandrar sin egen väg, men följer Honom. Som vet att som är kallade till denna tid, och inte ser sig tillbaka.
Vi ger våra liv, vi ger dem till Dig och håller inget tillbaka. Vi ger våra liv, på stridsfältets höjder vill vi ge våra liv, vi vill leva för Dig.”
(Livets Ord 1993)

Vilka texter! Låt oss inte glömma sjunga dessa äldre sånger! Det som är så fint med lovsång är att den inte ha ett bäst före
datum. Ackompanjemanget kanske redan sett sina storhetsdagar, men de går alltid att klä om och ge den en ny musikalisk dräkt i 2014-tals stuk.

- Jaha men Rebecka, du tycker alltså enkla, korta lovsånger som till
exempel ”The stand /jag står” är innehållsfattiga?

Så kanske man kan tolka det, men det var inte så jag menade. Lovsången utgår ifrån hjärtat, därför har också alla sånger sin egen plats i ”repertoaren”/ i stunden du lovsjunger. Känner du att efter ni sjungit till
exempel ”Oh Lord, you’re beautiful”, att ditt hjärta bara ropar ut i ”The stand”, då är det rätt! Men då vet du också varför du vill sträcka upp dina händer.

En lovsångsledare som jag personligen ser väldigt mycket upp till är Bo Järpehag. Han och hans fru Elsa skriver de mest fantastiska lovsångerna där just texten och musiken går hand i hand.

Med en rik och Gudfruktig text som hyllar och älskar vår Fader Gud, och där musiken lyfter fram texten och lovsjunger Gud på en och samma gång. Jag menar, det går inte annat än att tillbe Gud från djupet av sitt hjärta! Det tycker jag är lovsång, i dess absoluta form.

All ära åt Gud!
Rebecka

Leave a comment