full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Eva Marklund: Profetera välsignelse med sång

by Radio Tio | sep 11, 2014

Mitt i mitt projekt med nästa cd skiva gör jag ett avbrott och reser till Israel. Bra uppladdning för studiotid med leadsång när jag är hemma igen. Vår första tur vi gjorde i Israel gick mot Libanons gräns. Där stod vi längst norr ur och såg mer mot Israel i söder. En fantastisk stund med bön för landet och folken som bor här.

Jag fick tillfälle att läsa Bibeln och leda gruppen i en sång om att välsigna Israel. En grupp Israeler stod och lyssnade. Jag passade då på att sjunga en sång på hebreiska ps 62 den första versen. Det kändes som att jag fick predika för dem och profetera. Dom tog emot orden och tackade oss för vår kärlek.

Idag under vår lunch mötte vi en svensk judinna som blev oerhört berörd av vårt Israel intresse. Hon sa till sin vännina som satt bredvid. Dom är sionister märkbart berörd.

På min cd skiva har jag tagit med en sång till Israel. Landet som Herren valde som ett redskap att förverkliga sina syften. Israel har betytt och har fortfarande stor betydelse. Det finns löften och profetiska ord som ännu inte har fått sin uppfyllelse. Herren verkar genom sina två ögonstenar Israel och församlingen. Så tacksam att Israels Gud också är min Gud.

Leave a comment