full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Eva Marklund: Att förlora sig

by Radio Tio | nov 19, 2014
Den första tiden när jag upptäckte lovsången och tillbedjan var jag helt uppslukad.Att lovsjunga och vara i denna nya atmosfär hade tagit mig helt. Det enda som var viktigt för mig var att ta reda på allt jag kunde om lovprisning. Vad betydde lova och prisa? Vad var det för skillnad på tillbedjan och lovprisning?
Jag ville att
alla skulle förstå betydelsen av att lovprisa Gud och jag trodde fullt och fast att detta var lösningen på många av de utmaningar vi stod i i församlingen. Det var kanske lite smalspårigt men det fungerade då.
Vi vann många
segrar i bön och lovsång. Lovsång och bön blev vårt sätt att övervinna motstånd vi mötte i den andliga världen. Allt var fräscht och vi brann av tro på det vi sjöng.

Apati och nåd

Nu har många år gått och jag lever fortfarande med lovsången som en viktig del av mitt liv. Många erfarenheter rikare. Ibland har jag tappat min inspiration, blivit trött och känt mig död på insidan. Kämpat i egen styrka för att ”bryta” slentrian och apati hos mig själv och dem jag skall leda.
Men jag har också erfarenhet av att jag många gånger fått nåd att få vara på Helig mark i Guds närvaro, där jag och de människor jag leder förlorar oss i Jesus. Han som är ämnet för vår lovsång.
Dessa tillfällen förvandlar.

Tillbaka till enkelheten
Jag har ibland undrat vad som gör att jag fortfarande lever med lovsången och tillbedjan så intensivt. Ett svar kan vara att tillbedjan har blivit min livsstil. Ett annat svar är att jag alltid försökt behålla min beundran av Jesus.
När slentrianen smugit sig på har jag inte nöjt mig utan försökt bryta mig ur den. Tagit mig tillbaka
till enkelheten med Jesus och vänt om.
Eftersom Jesus är ämnet för min lovsång kan jag inte leva utan hans närvaro i mitt liv. För mig är det också viktigt att lovsången inte bara är fina ord och vackra melodier. Lovsången är ett flöde ur mitt innersta.

Berörd för att beröra
Hur jag sjunger har förändrats med åren men jag ber att allt jag ger i sång skall vara ett flöde från mitt innersta. Jag vill vara skicklig men framför allt vill jag vara berörd av Jesus så att jag kan beröra.
För mig är det viktigt att vara beroende av den helige Ande, så att lovsången inte blir ett lagrande av sånger, utan att jag blir ledd och kreativ.

Strömmar av levande vatten
Lovsången är här för att stanna. Den är ett tidstecken en kärleksförklaring
till Jesus. Därför kan vi aldrig lovsjunga utan passion och engagemang. Vi måste hålla upp vår medvetenhet och inte hamna i slentrian och apati.
Vi måste älska Jesus, våga förlora oss i lovsången och låta det ur vårt innersta flyta strömmar av levande vatten. Då kommer lovsången att beröra.

Leave a comment