full screen background image

Vi talar nästan inte om det...

Jag vet knappt var jag ska börja...😧
Denna julledighet har varit stunder av att leta, gräva, försöka förstå och upptäcka. Och jag blir så frustrerad när jag inte ser eller uppfattar allt som jag vill få tag på! Jag har inget behov av filmer och serier för att kunna roa mig. 
ALLT jag längtar efter är att få del av det Guds Ande vill leverera till sitt folk i denna tid. Jag vill kunna lyssna, ta in och omsätta det.
Våra ögon och öron är viktiga kanaler in i våra liv. Det är bl.a. de som hjälper till att bygga upp eller riva ner det Gudsrike vi har inom oss. Våra hjärtan och tankar behöver ett beskydd i denna tid, och det kan vi inte ta lätt på. 
 
Antikrist ande är i full verksamhet - och det kommer att tillta under 2018. Om vi inte är beredda och förstår tidens olika tecken, kommer vi att ha svårt att navigera framöver. 
 
Jag ber Gud om en desperat hunger mitt ibland oss som kristna, och en noggranhet att inte bli bedragen i denna tid. Att vi ska kunna läsa och förstå Guds Ord på ett klarare sätt, för Gud själv har lovat att uppenbarelsen kring Ordet ska öka i den yttersta tiden - om vi läser...
Finns vi då där för att få tag på det, eller är vi fortfarane i stadiet av att göra som vi alltid har gjort och levt? Kan vi tänka oss att göra de förändringar som behövs?
 
Detta skriver jag till er 
med tanke på dem som försöker leda er vilse.
Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse 
som ni har tagit emot av honom, 
och ni behöver inte någon som undervisar er, 
utan vad hans smörjelse lär er om allting 
är sanning och inte lögn.
Förbli i honom som den har lärt er.
1 Joh.2:26-27
 
Det finns något som vi alla kan få del av. Det är smörjelsen från Gud själv, den helige Andes vägledning, som är unik och tillgänglig för var och en av oss. Då kan vi inte slå oss till ro och tro att andra är våra guider i livet, för i detta avsnitt skrev Johannes just specifikt om Antikrist och antikrister...
Daniel skriver:
 
Dem som har kränkt förbundet 
skall han med smickrande ord locka till avfall,
men de av foket som känner sin Gud
skall stå fasta och hålla ut. 
De förståndiga bland folket ska ge många insikt...
Daniel 11:32-33
 
Det är som om vi kristna som tror på detta har tappat målföret. 
 
William Booth sa på sin tid på 1800-talet, om framtiden och dess faror:
 
"Religion utan den Helige Ande,
kristenhet utan Kristus, 
förlåtelse utan ånger,
frälsning utan pånyttfödelse
politik utan Gud
och himmel utan helvete."
 
Vi har ett och annat att stå upp för och försvara.
 
/Eleonora Lahti

Veckans bloggare:
Eleonora Lahti

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Dag Bergkvist: Kärlek som bryter ner murar

by Radio Tio | nov 27, 2014

Musik är ett ett fantastiskt uttryckssätt, ett globalt och gränsöverskridande språk som når in i alla våra hjärtan oavsett kultur och nationalitet. Jag skulle vilja säga att musik med stor sannolikhet utövar ett ännu större inflytande än det talade ordet när det sätts i sin rätta plats, säkert delvis på grund av att musiken är ett slags tonsatt budskap. Musikens toner bär budskapet rakt igenom barriärer av betong och järnridå såväl som genom oss människors tuffa fasader och hårda hjärtan. Den bryter ned murar och hårdhet.

Precis som framfarten hos en jättelik rivningskula bryter sig musiken rakt igenom våra intellektuella murar och placerar sig själv rakt in i vardagsrummet hos vår själ. Där huserar den efter eget tycke. Så också de värderingar som den paketerats med.

Musiken är vill jag påstå det fenomen som har störst påverkan på varje individ idag. Musikens tillgänglighet har heller aldrig varit större än den är idag. Hur musiken påverkar oss avgörs av den källa som inspirerat den. Det är ingen hemlighet att denna världens ande har sina marinettdockor för att introducera ”den nya världsordningen”.

En handfull artister är idag handplockade för att promota detta rike. De säljer sin själ till Babylons ande för en omåttlig rikedom och berömmelse. Du hittar dem direkt så fort du tittar på internet, radio eller tv. Dessa marionetter kan vilseleda massorna bort från sanningen, men de kan aldrig utsläcka vår längtan efter den - sanningen alltså. I ditt och mitt, ja alla människors själar finns ett omättligt behov av något alldeles speciellt. Detta finns inbyggt sedan den fullbordade skapelsens första gryning och människan kommer aldrig att hitta sig själv förrän hon funnit denna heliga ”graal”.

Genom historien har detta varit den röda tråden hos otaliga poeter och författare, sångare, musiker och kompositörer, ja detta är hela den röda och eviga tråden hos varje man och kvinna, pojke och flicka, nu levande på jordens yta såväl som de i alla generationer före oss. Denna tråd vars ena ände är orubbligt fastbunden i djupet av våra hjärtan löper ända upp till himmelen där den är oupplösligt bunden till den Allsmäktes eget hjärta.

Vad talar jag om? Jag talar om kärleken. Kärleken är inte bara något vi som människor ger som en ”substans” bland allt annat här i världen. Den är faktiskt det högsta och starkaste sammanhållande bandet som överhuvudtaget existerar i universum.

Kärleken är evig, och Gud är kärleken. Kärleken är det band varmed Gud den Allsmäktige själv håller samman hela skapelsen. Det är också Guds kärlek som får oss att vilja vända om till honom. Inget annat. Guds kärlek bryter ned ALLA murar.

Faktum är (och detta är vad jag egentligen vill komma fram till) att ingen av oss kommer undan. Den röda tråden finns där. Religiös eller ateist. Laglydig eller anarkist. Kristen eller satanist. Muslim eller buddist. Liberal eller konservativ. Fascist eller kommunist, eller vilken annan ”-ist” som helst. Det finns inga barriärer som kan utestänga den verkliga kärleken.

Faktum är att hos alla människor oavsett om de har en tro på Gud eller inte, så uttrycker de ett behov av och längtan efter kärlek. Därför vinner kärleken alltid. Därför finns det också så oerhört mycket musik som talar om den sanna kärleken. Musik som idag klassas både som religiös eller profan. Kärleken finns alltid där. Gud finns alltid där. Kärleken förgår aldrig.

”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom 8:38-39)

Leave a comment