full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Dag Bergkvist: Kärlek som bryter ner murar

by Radio Tio | nov 27, 2014

Musik är ett ett fantastiskt uttryckssätt, ett globalt och gränsöverskridande språk som når in i alla våra hjärtan oavsett kultur och nationalitet. Jag skulle vilja säga att musik med stor sannolikhet utövar ett ännu större inflytande än det talade ordet när det sätts i sin rätta plats, säkert delvis på grund av att musiken är ett slags tonsatt budskap. Musikens toner bär budskapet rakt igenom barriärer av betong och järnridå såväl som genom oss människors tuffa fasader och hårda hjärtan. Den bryter ned murar och hårdhet.

Precis som framfarten hos en jättelik rivningskula bryter sig musiken rakt igenom våra intellektuella murar och placerar sig själv rakt in i vardagsrummet hos vår själ. Där huserar den efter eget tycke. Så också de värderingar som den paketerats med.

Musiken är vill jag påstå det fenomen som har störst påverkan på varje individ idag. Musikens tillgänglighet har heller aldrig varit större än den är idag. Hur musiken påverkar oss avgörs av den källa som inspirerat den. Det är ingen hemlighet att denna världens ande har sina marinettdockor för att introducera ”den nya världsordningen”.

En handfull artister är idag handplockade för att promota detta rike. De säljer sin själ till Babylons ande för en omåttlig rikedom och berömmelse. Du hittar dem direkt så fort du tittar på internet, radio eller tv. Dessa marionetter kan vilseleda massorna bort från sanningen, men de kan aldrig utsläcka vår längtan efter den - sanningen alltså. I ditt och mitt, ja alla människors själar finns ett omättligt behov av något alldeles speciellt. Detta finns inbyggt sedan den fullbordade skapelsens första gryning och människan kommer aldrig att hitta sig själv förrän hon funnit denna heliga ”graal”.

Genom historien har detta varit den röda tråden hos otaliga poeter och författare, sångare, musiker och kompositörer, ja detta är hela den röda och eviga tråden hos varje man och kvinna, pojke och flicka, nu levande på jordens yta såväl som de i alla generationer före oss. Denna tråd vars ena ände är orubbligt fastbunden i djupet av våra hjärtan löper ända upp till himmelen där den är oupplösligt bunden till den Allsmäktes eget hjärta.

Vad talar jag om? Jag talar om kärleken. Kärleken är inte bara något vi som människor ger som en ”substans” bland allt annat här i världen. Den är faktiskt det högsta och starkaste sammanhållande bandet som överhuvudtaget existerar i universum.

Kärleken är evig, och Gud är kärleken. Kärleken är det band varmed Gud den Allsmäktige själv håller samman hela skapelsen. Det är också Guds kärlek som får oss att vilja vända om till honom. Inget annat. Guds kärlek bryter ned ALLA murar.

Faktum är (och detta är vad jag egentligen vill komma fram till) att ingen av oss kommer undan. Den röda tråden finns där. Religiös eller ateist. Laglydig eller anarkist. Kristen eller satanist. Muslim eller buddist. Liberal eller konservativ. Fascist eller kommunist, eller vilken annan ”-ist” som helst. Det finns inga barriärer som kan utestänga den verkliga kärleken.

Faktum är att hos alla människor oavsett om de har en tro på Gud eller inte, så uttrycker de ett behov av och längtan efter kärlek. Därför vinner kärleken alltid. Därför finns det också så oerhört mycket musik som talar om den sanna kärleken. Musik som idag klassas både som religiös eller profan. Kärleken finns alltid där. Gud finns alltid där. Kärleken förgår aldrig.

”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom 8:38-39)

Leave a comment