full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Torbjörn Frisk: Mästerlig musik från rena hjärtan

by Radio Tio | dec 17, 2014

I helgen var jag iväg för att spela på en konsert. Där fanns det finaste instrument jag någonsin sett: En ny orgel för 12 miljoner kronor, vilket är lite utanför min budget när jag köper mina klaviaturinstrument. När jag spelade på den och luften fyllde de 14 000 piporna landade himlen för mig. Inget instrument jag spelat på har varit i närheten av detta instrumentens konung. Jag önskar alla människor kunde få uppleva känslan av att få spela på ett sådant mäktigt instrument.

Jag frågade kantorn där om en massa saker om instrumentet, bland annat hur ofta det behöver stämmas. Hon förklarade att vissa pipor kunde man dra till själv, vilket brukar ta henne 4-5 timmar. Andra måste tillverkaren komma och stämma någon gång om året. Ibland händer det att någon av de 57 stämmorna inte kunde stämmas innan instrumentet spelas på. Då får hon ersätta en stämma med en annan liknande. Det är viktigt att varje pipa stämmer, annars låter även det bästa instrumentet hemskt och blir obrukbart.

För mig var det lätt att se bilden av hur Mästaren, Jesus, kommer och spelar på sitt instrument, där vi är piporna och luften som formar tonen är den helige Ande i oss.
Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. (Johannes 15:1-2)

När vi tjänar Gud får det inte finnas saker i vårt liv som hindrar honom från att använda oss. Jag talar om synd: Felaktiga tankar, motiv eller handlingar. Om, eller snarare när, det är på det sättet i vårt liv så låt honom rensa. Ibland är det små saker, men även de hindrar honom ifrån att använda oss ifall han inte får fixa till det. Andra gånger får vår tillverkare justera oss lite mer omfattande. Oavsett om det är små eller stora saker så hindrar det honom från att använda oss.

Men när han har ansat synden i våra liv - våra tankar, motiv och handlingar - kan han använda oss på ett, bokstavligt talat, gudomligt sätt. Och resultatet blir, återigen bokstavligt talat, gudomlig musik. Var inte rädd när han rensar i ditt liv. Du är värd långt mer än det dyraste instrument och låter bättre än ett sådant i hans öron när han spelar på dig. Därför är det viktigt för honom att vårda dig så att de toner som kommer ut ur dig är rena. Resultatet är att du och jag bär frukt. Och det är just det vi är kallade
till att göra. Det är ljuv musik för Mästaren.

Leave a comment