full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Cecilia Claesson: Lovsång kan förändra situationen

by Radio Tio | jan 01, 2015

Musik är väldigt speciellt för mig. Den kan lyfta mig när jag är nere, den påverkar mig när jag kör bil (uppåt-tempo-musik och polisen är inte någon bra kombination!). Men det finns en typ av musik som får mitt hjärta att slå extra hårt, det är lovsång. Något vackrare och starkare finns inte, tycker jag. I lovsången får jag nämligen möjligheten att tillbe min Gud, i lovsången får jag tillfälle att verkligen säga hur mycket jag älskar Honom, som har gett sitt liv för mig. Och lovsången är också ett mäktigt verktyg i kampen mot den onde.

Har du det jobbigt i ditt liv just nu? Är sjukdom eller problem dig övermäktiga? Då är mitt tips till dig att ta till lovsången. Sätt på en lovsångsCD och bara njut. Guds närvaro är fantastisk och kan både hela och styrka dig, vad du än står i för motgång. Om du orkar – sjung med och ge dig hän till Gud i lovsång. Om du inte kan texten på lovsången du lyssnar till, lovprisa Gud med egna ord. Våga gå emot dina känslor av uppgivenhet, våga gå emot ditt bekymmer! Känslor är starka men har ingenting att göra med huruvida Gud kan göra ett mirakel i din situation eller ej. Han har all makt! Han har ALLT under kontroll!

I andra Krönikerboken kapitel 20 står det att en stor skara av krigsmän kom för att strida mot Josafat och Guds folk. Det står i vers 3 att Josafat greps av fruktan eftersom han insåg att situationen var omöjlig, hans här hade ingen chans emot fienden. Vidare kan man läsa om hur Josafat tillsammans med folket gick in i bön och fasta och rådfrågade Herren om hur de skulle göra eftersom man insåg att det bara var Herren som kunde rädda dem.

Ibland är våra bekymmer så svåra att den enda utvägen är att Gud griper in. Josafat använde lovsången som sitt främsta vapen. I vers 21 kan du läsa hur Josafat ställde lovsångarna framför sina soldater när de tågade ner mot sina fiender. Josafat visste att lovsjunga och ära Gud är mäktigt. I vers 22 står det att när lovsångarna började sjunga, lät Herren ett angrepp komma bakifrån som slog Israels fiender till marken. Att proklamera ut Guds storhet genom lovsång är starkt!

Du och jag har fått Bibeln som en hjälp i vår vardag. Gör som Josafat gjorde, använd lovsången i ditt liv till att proklamera ut Guds makt och härlighet över ditt bekymmer! Då kommer ditt mirakel!  Varför? 2:a Krön 20:15: Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, TY STRIDEN ÄR INTE ER UTAN GUDS.

Låt Gud få strida för dig. Sjung lovsång och proklamera ut Hans makt och härlighet. Gör det när allt är härligt i livet, gör det när det är mörkt och tufft.

Ditt mirakel kommer!

Gud välsigne dig.

Cecilia Claesson


Leave a comment