full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Cecilia Claesson: Tryggheten under den Högstes beskydd - ditt beslut

by Radio Tio | feb 13, 2015

Då var det dags att blogga igen. Snön gnistrar vit utanför fönstret och jag är GLAD över att få vara inomhus i värmen (längtar till sommaren… suck).

Jag vill dela ett ord med dig, som visserligen inte handlar om musik, men som kanske kan vara till hjälp för dig i din vardag. Jag uppmuntrar dig att hämta din Bibel just nu och slå upp psalm 91. Jag älskar den här psalmen därför att den talar om hur du och jag kan leva ett liv i frid och trygghet, med visshet att Han har dig och mig i Sin hand. Det är så enkelt att komma in i den tryggheten som Gud tänkt för dig, så enkelt att få leva i Hans närvaro varje dag.

Kräver det något av dig för att komma dit? Svaret är JA! Och svaret på vad Du behöver göra, finns i psalm 91.

Vers ett och två börjar med ett påstående och det handlar om dig och mig som redan har tagit emot Jesus i våra hjärtan. Vers ett och två säger "Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger 'I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.”

Har du det så i Ditt liv – kan du av hela ditt hjärta uttrycka samma ord som de två första verserna i den här psalmen? Om inte: Då är det dags att du träder in i det liv som Gud tänkt för Dig. Ett liv där du vet att du varje dag står under den Högstes beskydd, att du inte behöver frukta någonting därför att Du VET att HAN har KONTROLL. Men hur gör man för att nå dit då?

Vers nio i samma psalm berättar precis hur du ska göra och det är enkelt, fast ändå svårt. Det handlar om att du måste ta ett beslut, kanske ett beslut där du måsteförändra ditt sätt att tänka. Så här säger vers nio ”Ty du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt.” Så enkelt! DU styr över det här – Du behöver bara öppna din mun och säga, ta beslutet, att Gud är GUD. Bry dig inte om dina tidigare erfarenheter, släpp det som du inte förstår, varför Gud inte svarat på din bön, eller varför just Du måste gå igenom så tuffa saker. Släpp det och börja uttala att Gud ÄR i kontroll, att Han ÄR ditt beskydd, att han är DIN Gud.

Läs verserna 3-8 i samma psalm och tänk på vilka löften Gud har gett dig som beslutardig för att tro på att Gud älskar Dig, att Gud är i kontroll över hela Ditt liv. Detta är ett viljebeslut som inte baserar sig på hur du känner dig eller på hur omständigheterna runt ditt liv, ser ut. Säg detta högt för dig själv – rakt ut i andevärlden, om Du vill ha en förändring i Ditt liv: Gud Du har kontroll! Du har all makt! TACK FÖR Ditt beskydd, tack för att Du är min Gud.

Om du menade allvar med dina ord nyss, läs då Guds egna ord till dig: Vers 14-16Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.”

Detta var Guds egna ord till Dig – Hans löfte till Dig - om du beslutat i ditt hjärta att börja stå på Hans ord och fullt ut tro på Honom. Att Han vill Dig väl, att Han har kontroll. Då uppfyller Han sitt löfte till Dig. Du börjar leva i seger under Hans beskydd. Läs också verserna 11-13 – flera löften direkt från Faderns hjärta till dig och mig!

Håll med om att det här är en oerhört stark psalm. Du finner det kristna livet i den här psalmen. Allt detta är Ditt. Det enda som behövs är att du beslutar dig för att göra Gud till just Gud, den Han är, i Ditt liv. Tro på att Han är Herre och att Hans kärlek till Dig är så stark att Han aldrig kommer att lämna eller överge Dig.

Fatta Ditt beslut idag och gör Honom till Din Herre idag!

/ Cecilia Claesson

Leave a comment