full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Eva Marklund: Jesus han är svaret

by Radio Tio | feb 16, 2015

I början av 2015 lämnade en av våra mest kära musiker och låtskrivare jorden och flyttade till himlen Andrae' Crouch. Han satte spår genom sina fantastiska sånger. Budskapet är rakt och innehållet centrerat på evangeliets kärna. Jesuskärlek, omvändelse, tro och förtröstan. Andrae Crouchs sångskatt är en stor välsignelse. Sånger vi kommer att leva med för all framtid.

En av de sånger Andrae Crouch välsignade oss med är "Jesus han är svaret för vår värld idag, och Han har makt att göra under än idag.” Sången har några år på nacken men jag sjunger den fortfarande ibland. Varje gång jag sjunger den sången flammar hoppet upp i mitt hjärta och förväntan stärks inom mig.

Drömmer att Jesus skall bli känd och trodd får nytt bränsle. Plötsligt ser jag i ett nytt ljus att Jesus är den ende som kan rädda och förvandla människor, städer och länder. Tänk att några ord i en enkel sång kan väcka upp så mycket i en människa.

Sångerna som lyfter upp Jesus är viktiga. Hebr 12:2-3 talar om att det är viktigt att hålla blicken fäst vid Jesus så att vi ” inte tröttnar och tappar modet”. Jesus är och kommer alltid att vara centralgestalten. Han är ditt och mitt svar och din och min lösning. Han är lösningen för alla. Därför att han han dött en gång för alla och öppnat en väg till gemenskap med Honom som är vårt ursprung. Alla behöver komma hem.

Nästa strof i sången är ”Han har makt att göra under än idag”. De år Jesus fanns på jorden följde under och tecken honom. Överallt där Jesus var blev människor förvandlade. Tror vi att detta är verkligt år 2015? Jesus säger om sig själv att han är densamme för evigt. Låt oss hålla blicken på rätt ställe. Inte på vår svaghet och vår brist på tro utan på honom som är densamme. Bara Jesus kan göra under inte vi.

Tanken har slagit mig. Hur stor är Jesus för dig och mig som sångare och låtskrivare? Ibland blir sångernas innehåll mera poesi, budskap som inte förvandlar, utan permanentar oss i ett tillstånd av ständiga behov. Människans behov hamnar i centrum istället för Jesus tillbedjan. Kanske behöver vi tillbaka till ”förundrans plats”. Där vi ser Jesus i ett nytt ljus och kärleken till honom som gav sitt liv i ditt ställe förnyas. Att förlora kärleken och passionen till Jesus är en av den sista tidens kännetecken.

I Uppenbarelseboken förmanas vi. Har kärleken svalnat och Jesus är marginaliserad i ditt liv? Tänk efter... Be om förlåtelse... Vänd om. - så att den första kärleken kommer tillbaka. Andrae Crouch skrev ”Take me back to the place where I first received you”

Leave a comment