full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Ingalill Vaim: Äkta tillbedjan

by Radio Tio | mar 17, 2015

Jag har många gånger genom åren tänkt på hur jag kan bli och vara en äkta och genuin människa. Detta är ingenting som är enkelt eftersom vi oftast är väldigt otrygga i kärleken. Jo då, vi sjunger mycket om Guds kärlek, till världen, till människor, och till oss rent personligt - men lever vi det vi sjunger? Gör jag det?

En sak vet jag, det finns en strak törst inom oss alla efter Kärleken som ser oss, som känner oss, och som älskar oss hela vägen igenom. Att vara accepterad, äga identitet och ha ett syfte och mening med livet är de djupaste behoven i en människas hjärta och liv - och endast Jesus Kristus kan släcka och tillfredsställa den törsten.

Detta drabbade kvinnan som mötte Jesus vid brunnen. Vi känner alla till berättelsen om henne. 5 män hade hon haft och nu levde hon med en man som inte var hennes man. När Jesus i samtalet han hade med henne, närmade sig kärnan av hennes inre tillvaro, försökte hon kamuflera sanningen om sig själv med en "from mask". Hur många gånger gör inte du och jag det? Även när vi står i kyrkan med lyfta händer och sjunger lovsången till Gud? 

Tror du Jesus talade med henne om att sjunga sånger? Nej, det gjorde han inte. Han ville hjälpa och frigöra henne, genom att föra henne till sanningen om hennes liv och hur hon hade jagat efter kärlek hos män endast för att upptäcka att ingen av dem kunde släcka hennes törst. Hela samtalet Jesus hade med henne handlade om tillbedjan. Inte sånger hon skulle lära sig sjunga, men att hennes liv nu efter mötet med Jesus skulle sjunga en helt ny sång!

Aldrig mer skulle hon behöva föreställa sig. Varken för någon mans skull, för sin egen skull, eller för familj och vänners skull. Nu hade hon mött den mannen som visste ALLT om henne - och som älskade och såg henne. Detta är vad verklig tillbedjan är. Att vara ärlig och uppriktig inför Gud med hur jag har det. Inte behöva sätta på mig en from mask och säga det jag tror Gud vill höra - men säga det precis som det är. Endast Guds kärlek kan föra mig fram till den platsen i min relation med Honom. Då sjunger jag inte längre bara några inlärda lovsånger, men då är hela mitt liv en lovsång till min Gud. Då föreställer jag mig inte längre utan blir mer och mer äkta, ärlig och sann. "Sanna tillbedjare skall tillbe Gud i Ande & i Sanning". Joh 4:23-24

Leave a comment