full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Alf Lax: Musiken speglar samhället

by Radio Tio | apr 15, 2015

Musik lever sitt eget liv på många sätt. Den ger både själsliga och andliga upplevelser. Men frågan är om musiken speglar vårt samhälle och den tid vi lever i? Det tror jag den gör.

Om man tittar tillbaka i tiden och lyssnar på 1600- talets barockmusik och senare på 1700-1800- talets klassiska musik i Europa, så ser man att den var inte tillgänglig för vanligt folk. Barocken och den klassiska musiken spelades för överklassen, i deras slutna värld. Arbetarklassen fick ta del av gyckelspel och möjligen, någon fattig form, av folkmusik.

Majoriteten av folket hade inte råd att gå på operahus och andra tillställningar där kultureliten samlades för att njuta av musiken. Först på 1900-talets begynnelse började musiken bli allmängods, och släpptes ut från slott och residens.

Blues och jazz föddes fram av fattiga människor som varit förtryckta, levt i slaveri m.m. De gav uttryck för sin längtan, genom att skapa en helt ny musik, bluesen och jazzen, som blev och är föregångare till rockmusiken. Den fortsatte att utövas och spelas av arbetarklassen och därför blev tillgänglig för både hög och låg.

Musiken har hela tiden ändrat karaktär. Idag lyssnar vi inte mycket på barockmusik eller på klassisk musik. Idag är det något helt annat. Dagens ungdom lyssnar på rap, house och hårdrock.

Ja det går att räkna upp tio-tals olika stilar inom modern-musiken. Nu frågar jag igen. Hänger musikens uttryckssätt ihop med hur vår värld ser ut i dag? Det tror jag, i alla fall./ Alf Lax

Leave a comment