full screen background image

Vi talar nästan inte om det...

Jag vet knappt var jag ska börja...😧
Denna julledighet har varit stunder av att leta, gräva, försöka förstå och upptäcka. Och jag blir så frustrerad när jag inte ser eller uppfattar allt som jag vill få tag på! Jag har inget behov av filmer och serier för att kunna roa mig. 
ALLT jag längtar efter är att få del av det Guds Ande vill leverera till sitt folk i denna tid. Jag vill kunna lyssna, ta in och omsätta det.
Våra ögon och öron är viktiga kanaler in i våra liv. Det är bl.a. de som hjälper till att bygga upp eller riva ner det Gudsrike vi har inom oss. Våra hjärtan och tankar behöver ett beskydd i denna tid, och det kan vi inte ta lätt på. 
 
Antikrist ande är i full verksamhet - och det kommer att tillta under 2018. Om vi inte är beredda och förstår tidens olika tecken, kommer vi att ha svårt att navigera framöver. 
 
Jag ber Gud om en desperat hunger mitt ibland oss som kristna, och en noggranhet att inte bli bedragen i denna tid. Att vi ska kunna läsa och förstå Guds Ord på ett klarare sätt, för Gud själv har lovat att uppenbarelsen kring Ordet ska öka i den yttersta tiden - om vi läser...
Finns vi då där för att få tag på det, eller är vi fortfarane i stadiet av att göra som vi alltid har gjort och levt? Kan vi tänka oss att göra de förändringar som behövs?
 
Detta skriver jag till er 
med tanke på dem som försöker leda er vilse.
Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse 
som ni har tagit emot av honom, 
och ni behöver inte någon som undervisar er, 
utan vad hans smörjelse lär er om allting 
är sanning och inte lögn.
Förbli i honom som den har lärt er.
1 Joh.2:26-27
 
Det finns något som vi alla kan få del av. Det är smörjelsen från Gud själv, den helige Andes vägledning, som är unik och tillgänglig för var och en av oss. Då kan vi inte slå oss till ro och tro att andra är våra guider i livet, för i detta avsnitt skrev Johannes just specifikt om Antikrist och antikrister...
Daniel skriver:
 
Dem som har kränkt förbundet 
skall han med smickrande ord locka till avfall,
men de av foket som känner sin Gud
skall stå fasta och hålla ut. 
De förståndiga bland folket ska ge många insikt...
Daniel 11:32-33
 
Det är som om vi kristna som tror på detta har tappat målföret. 
 
William Booth sa på sin tid på 1800-talet, om framtiden och dess faror:
 
"Religion utan den Helige Ande,
kristenhet utan Kristus, 
förlåtelse utan ånger,
frälsning utan pånyttfödelse
politik utan Gud
och himmel utan helvete."
 
Vi har ett och annat att stå upp för och försvara.
 
/Eleonora Lahti

Veckans bloggare:
Eleonora Lahti

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Alf Lax: Musiken speglar samhället

by Radio Tio | apr 15, 2015

Musik lever sitt eget liv på många sätt. Den ger både själsliga och andliga upplevelser. Men frågan är om musiken speglar vårt samhälle och den tid vi lever i? Det tror jag den gör.

Om man tittar tillbaka i tiden och lyssnar på 1600- talets barockmusik och senare på 1700-1800- talets klassiska musik i Europa, så ser man att den var inte tillgänglig för vanligt folk. Barocken och den klassiska musiken spelades för överklassen, i deras slutna värld. Arbetarklassen fick ta del av gyckelspel och möjligen, någon fattig form, av folkmusik.

Majoriteten av folket hade inte råd att gå på operahus och andra tillställningar där kultureliten samlades för att njuta av musiken. Först på 1900-talets begynnelse började musiken bli allmängods, och släpptes ut från slott och residens.

Blues och jazz föddes fram av fattiga människor som varit förtryckta, levt i slaveri m.m. De gav uttryck för sin längtan, genom att skapa en helt ny musik, bluesen och jazzen, som blev och är föregångare till rockmusiken. Den fortsatte att utövas och spelas av arbetarklassen och därför blev tillgänglig för både hög och låg.

Musiken har hela tiden ändrat karaktär. Idag lyssnar vi inte mycket på barockmusik eller på klassisk musik. Idag är det något helt annat. Dagens ungdom lyssnar på rap, house och hårdrock.

Ja det går att räkna upp tio-tals olika stilar inom modern-musiken. Nu frågar jag igen. Hänger musikens uttryckssätt ihop med hur vår värld ser ut i dag? Det tror jag, i alla fall./ Alf Lax

Leave a comment