full screen background image

Vi talar nästan inte om det...

Jag vet knappt var jag ska börja...😧
Denna julledighet har varit stunder av att leta, gräva, försöka förstå och upptäcka. Och jag blir så frustrerad när jag inte ser eller uppfattar allt som jag vill få tag på! Jag har inget behov av filmer och serier för att kunna roa mig. 
ALLT jag längtar efter är att få del av det Guds Ande vill leverera till sitt folk i denna tid. Jag vill kunna lyssna, ta in och omsätta det.
Våra ögon och öron är viktiga kanaler in i våra liv. Det är bl.a. de som hjälper till att bygga upp eller riva ner det Gudsrike vi har inom oss. Våra hjärtan och tankar behöver ett beskydd i denna tid, och det kan vi inte ta lätt på. 
 
Antikrist ande är i full verksamhet - och det kommer att tillta under 2018. Om vi inte är beredda och förstår tidens olika tecken, kommer vi att ha svårt att navigera framöver. 
 
Jag ber Gud om en desperat hunger mitt ibland oss som kristna, och en noggranhet att inte bli bedragen i denna tid. Att vi ska kunna läsa och förstå Guds Ord på ett klarare sätt, för Gud själv har lovat att uppenbarelsen kring Ordet ska öka i den yttersta tiden - om vi läser...
Finns vi då där för att få tag på det, eller är vi fortfarane i stadiet av att göra som vi alltid har gjort och levt? Kan vi tänka oss att göra de förändringar som behövs?
 
Detta skriver jag till er 
med tanke på dem som försöker leda er vilse.
Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse 
som ni har tagit emot av honom, 
och ni behöver inte någon som undervisar er, 
utan vad hans smörjelse lär er om allting 
är sanning och inte lögn.
Förbli i honom som den har lärt er.
1 Joh.2:26-27
 
Det finns något som vi alla kan få del av. Det är smörjelsen från Gud själv, den helige Andes vägledning, som är unik och tillgänglig för var och en av oss. Då kan vi inte slå oss till ro och tro att andra är våra guider i livet, för i detta avsnitt skrev Johannes just specifikt om Antikrist och antikrister...
Daniel skriver:
 
Dem som har kränkt förbundet 
skall han med smickrande ord locka till avfall,
men de av foket som känner sin Gud
skall stå fasta och hålla ut. 
De förståndiga bland folket ska ge många insikt...
Daniel 11:32-33
 
Det är som om vi kristna som tror på detta har tappat målföret. 
 
William Booth sa på sin tid på 1800-talet, om framtiden och dess faror:
 
"Religion utan den Helige Ande,
kristenhet utan Kristus, 
förlåtelse utan ånger,
frälsning utan pånyttfödelse
politik utan Gud
och himmel utan helvete."
 
Vi har ett och annat att stå upp för och försvara.
 
/Eleonora Lahti

Veckans bloggare:
Eleonora Lahti

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Helena Bergkvist: Falsk lojalitet

by Radio Tio | apr 22, 2015
Israels folk ville ha en kung. Herren skickar profeten Samuel att smörja Saul till kung. Saul börjar att kompromissa med det Herren säger åt honom att göra. Han gör inte det Herren sagt fullt ut. Till slut så förkastar Herren honom. 

Sauls ande vilar över större delen av kristna ledarskapet idag. Saul trodde att han tjänade 
Herren, men han gör inte fullt ut, inte allt som Herren har sagt. Herren utväljer David i stället till kung. David var full av nitälskan till Herren. Hela hans hjärta var fullt av bara Herren. David utmanar Goliat, som är satans angrepp på Guds folk.  Han besegrar Goliat.

Saul har en son som heter Jonatan. Han och David blir de allra bästa vänner. 
Jonatan vet att hans pappa, Saul, kompromissar med Herren, vet att han gör fel. Ändå stannar han kvar hos Saul av lojalitet. Lojalitet stannar kvar.....
 
För en tid sedan sjöng min man Dag och jag i ett bönesammanhang. Det var företrädare där från många olika sammanhang. Hela samlingen så ljöd det inom mej: `falsk lojalitet`. Flera i samlingen levde i falsk lojalitet gentemot sitt sammanhang, pastor, arbetsgivare etc.  Fast man vet att saker och ting inte står rätt till osv så stannar man ändå kvar av lojalitet.....  Inte av lojalitet mot Herren utan mot någon/ något annat.
 
Som lovsångsledare är det ju inte heller alltid lätt att kliva av ett sammanhang om jag själv får egen ära av det.... Min egen fina position och ställning kanske är hotad. Hörde en ung tjej i min närhet säga att hon ville ha en position i ett visst sammanhang för då kunde hon påverka mer. Ja, detta var hennes resonemang... Hon har fått det nu. En fin position i det sammanhanget. Var detta Herren?   Nej, vill jag påstå.

Hon 
var ute efter egen bekräftelse och egen ära. Det är fel motiv. Trots att många saker i det sammanhanget inte var bra, fullt av kompromisser. Och det var denna tjej medveten om. Men lockelsen av egen ära och position var alltså starkare.
 
Jag tror att Herren håller på att resa upp ett nytt ledarskap i vårt land som inte kompromissar med Honom, lever endast för Honom. Jag får rannsaka mitt eget hjärta. Vem är jag mest lojal emot? Någon/ något annat eller Herren själv?
 
Bless
Helena

Leave a comment