full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Helena Bergkvist: Falsk lojalitet

by Radio Tio | apr 22, 2015
Israels folk ville ha en kung. Herren skickar profeten Samuel att smörja Saul till kung. Saul börjar att kompromissa med det Herren säger åt honom att göra. Han gör inte det Herren sagt fullt ut. Till slut så förkastar Herren honom. 

Sauls ande vilar över större delen av kristna ledarskapet idag. Saul trodde att han tjänade 
Herren, men han gör inte fullt ut, inte allt som Herren har sagt. Herren utväljer David i stället till kung. David var full av nitälskan till Herren. Hela hans hjärta var fullt av bara Herren. David utmanar Goliat, som är satans angrepp på Guds folk.  Han besegrar Goliat.

Saul har en son som heter Jonatan. Han och David blir de allra bästa vänner. 
Jonatan vet att hans pappa, Saul, kompromissar med Herren, vet att han gör fel. Ändå stannar han kvar hos Saul av lojalitet. Lojalitet stannar kvar.....
 
För en tid sedan sjöng min man Dag och jag i ett bönesammanhang. Det var företrädare där från många olika sammanhang. Hela samlingen så ljöd det inom mej: `falsk lojalitet`. Flera i samlingen levde i falsk lojalitet gentemot sitt sammanhang, pastor, arbetsgivare etc.  Fast man vet att saker och ting inte står rätt till osv så stannar man ändå kvar av lojalitet.....  Inte av lojalitet mot Herren utan mot någon/ något annat.
 
Som lovsångsledare är det ju inte heller alltid lätt att kliva av ett sammanhang om jag själv får egen ära av det.... Min egen fina position och ställning kanske är hotad. Hörde en ung tjej i min närhet säga att hon ville ha en position i ett visst sammanhang för då kunde hon påverka mer. Ja, detta var hennes resonemang... Hon har fått det nu. En fin position i det sammanhanget. Var detta Herren?   Nej, vill jag påstå.

Hon 
var ute efter egen bekräftelse och egen ära. Det är fel motiv. Trots att många saker i det sammanhanget inte var bra, fullt av kompromisser. Och det var denna tjej medveten om. Men lockelsen av egen ära och position var alltså starkare.
 
Jag tror att Herren håller på att resa upp ett nytt ledarskap i vårt land som inte kompromissar med Honom, lever endast för Honom. Jag får rannsaka mitt eget hjärta. Vem är jag mest lojal emot? Någon/ något annat eller Herren själv?
 
Bless
Helena

Leave a comment