full screen background image

Hej alla kära läsare av Musik-Bloggen här på radio 10 : )

Jag börjar med att citera Jesus där han faktiskt står och ropar i Lukas 4: 18 -19

"Herrens Ande är över mig,  för att han har smort mig till att förkunna glada nyheter för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan. Till att ropa ut FRIHET för de fångna och syn före de blinda, och till att ge de förtryckta frihet (tex folket i Iran ) och till att predika Herrens behagliga år" !!!

Jag citerar också här från en bok som jag just nu läser:

"Den lame mannen som fördes fram till Jesus på en bår behövde först och främst få förlåtelse för de synder han begått., vilket Jesu ord till honom gör klart:

" Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna" ( Matt 9:2) Den oförlåtna synden hade fört med sig en andlig bundenhet, men så snart denna bröts botades hans förlamning.

De som stod runt omkring trodde att mannens oförmåga att gå var hela problemet, men Jesus visste att mannen behövde en mycket djupare befrielse innan han kunde återfå sin fulla hälsa.

(fortsatt citat)" Medan vi bad för Mary, en mogen kristen kvinna som sökte mer av Guds helande i sitt liv, mindes hon plötsligt något som hände när hon var 8 år. En äldre pojke hade närmat sig henne, pratat med henne och rört vid henne på ett sexuellt sätt. Hon hade blivit förvirrad och upprörd av det som hände.

Hon hade inte tänkt på händelsen på många år, men förstod att Herren förde upp det i hennes tankar nu så att han skulle kunna hela henne.

När Mary förlät pojken vad han hade gjort upplevde hon det som om han faktiskt var närvarande, och även hur smutsig hon hade känt sig av det som hänt. Vi bad Herren göra henne fri från det osynliga andliga inflytande som pojken haft över hennes liv. När Gud mötte henne med frihet och helande suckade hon djupt och berättade att hon upplevt en fantastisk känsla av befrielse när hon löstes från denna nedsmutsning.

Det Mary beskrev var i själva verket ett andligt inflytande som hållit henne bunden i 50 år. Det blev möjligt för henne att ta emot verklig frihet från Jesus". (slut citat) För att anknyta till det som är aktuellt "me too" .

Det är verkligen fantastiskt att alla de som pg.av olika anledningar inte vågat träda fram och berätta, nu gör det och avslöjar sina förövare. Men människan som blivit utsatt och även förövaren förstås, måste få hjälp som dessa två vi skrivit om härovanför. Den enda som kan ge verklig hjälp är Jesus Kristus.

Till slut ska jag citera en sång jag skrivit som finns på min CD "Goda gåvor" som förklarar hur Jesus sätter dej fri.

Den är skriven utifrån Jesaja 53 och 1 Petrus 2:24-25 samt utifrån det Jesus gjort på Golgata och när han uppstod igen för oss, som beskrivs i Nya Testamentets första 4 böcker Evangelierna:

" Straffet tog han på sig för att du skulle få frid. Det var dina smärtor han bar för din befrielse. Medan man trodde att han var slagen av Gud . Var det för din synd och sjukdom som han inte sa ett ljud. Tigande tog han hugg och slag tills hans rygg var som ett sår. All förbannelse tog han in i sig när spikarna trängde in i hans kropp. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor lade han på sig . Han var sårad för våra synders skull. Slagen för det onda vi gjort. Han dog för dig för att du skulle få frid. Genom Jesu sår har vi blivit helade ."

Med önskan om Guds Frid till dig detta nya år

Marie Lönngren Sonesson

 

Veckans bloggare:
Marie Lönngren Sonesson

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Marie Lönngren: ”Där inte profetia finns där blir folket tygellöst”

by Radio Tio | apr 29, 2015

Detta ord citerar jag från ordspråksbokens 29:e kapitel och första delen utav vers 18 ur 1917 års översättning.

Tyvärr så ser vi och har sett mycket av denna tygellöshet. Vi har svaret här i denna vers. När vår tro övergår från att vara en levande relation med vår levande Gud, till ett religöst mönster och beeteende så blir detta konsekvensen. Folket blir tygellöst.

Det går inte att leda Guds församling med bara ord och traditioner. Människors behov överskrider vida detta. Människan måste bli tillfredsställd på djupet. Får inte Gud vara den friska levande källan i människors liv, som springer fram med evigt liv, så börjar man ösa ur andra usla brunnar och blir ett tygellöst folk. Jesus sa ju :

” Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om Anden som de skulle få som trodde på honom.( Johannes 8: 38-39 a)

Sanna herdar leder fåren till vatten där de finner ro. Sanna herdar leder fåren till de grönaste ängarna med det färskaste och friskaste gräset.

Idag törstar och svälter en stor del utav Guds folk.

Jag citerar ett långt avsnitt ur första korinterbrevet 12 från vers 1- 12, från Folkbibeln:

”Bröder (och systrar) , jag vill inte att ni ska vara okunniga om de andliga tingen(gåvorna står det i 1917). Ni vet att när ni var hedningar, drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds Ande säger:: Förbannad är Jesus, och ingen kan säga Jesus är Herre annat än i kraft av Den Helige Ande.

Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är en och densamme. Det finns olika slags tjänster men Herren är en och densamme. Det finns olika slags kraftgärningar men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig Anden så det blir till nytta.

Den ene får av anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samma Ande. En får tro, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande.En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera.En anna n att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.

Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar- och de är många-utgör en enda kropp så är det också med Kristus.”

Gud fanns bara inte förr i tiden eller kommer att komma tillbaka en gång. Det namn han använder för att presentera sig först och främst i skriften är ”JAG ÄR”

PROFETIA = NU

När du som Guds tjänare och musiker ska representera Fadern Sonen och Den Helige Ande så kom ihåg att han ÄR MED DIG HÄR OCH NU och vill låta sin Ande tala och verka genom dej just nu med sin kraft och sina gåvor. Som en röd tråd ser vi också  att sången och musiken förstärker Andens verk i och genom oss. När David spelade på harpan så lämnade den onde anden Saul. Det berodde på att David var smord med Guds Ande.

”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv med laster. Låt er istället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra i psalmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka ALLTID vår Fader Gud för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. (Efesierbrevet 5:18-20)

Alltså, drick ur de friska källorna : ) !!

Blessings / Marie Lönngren

Leave a comment