full screen background image

Kom ut ur öknen

 

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Ord 3:5

Förra månaden fick jag privilegiet att predika i en fantastiks församling I Malmö, Malmö International Church. Ämnet handlade om ökenvandringen, det vill säga den andliga ökenvandringen som oftast får sitt uttryck även i den fysiska verkligheten. Min erfarenhet säger att vi alla går igenom dessa öken perioder någon gång i livet. Den kan pågå olika länge och vara olika ofta. Mycket beror på vårt eget sätt att agera under tiden i torka. Jesus själv hade en period i öknen där han blev testad av djävulen. Bara det säger en hel del, det är alltså inte synd i sig bara för att man har en ökenperiod utan det handlar om vad vi gör av den perioden som avgör resultatet. Det vill säga: går vi starka ut den eller har vi brutits ner och kanske till och med förtorkat vårt andliga liv?

Precis som Jesu upplevelse, är ökenvandring är en tid för prövningar, en tid då vi faktiskt blir testad i vår tro. Israeliterna å andra sidan fick genomgå en ökenvandring på 40 år på grund av olydnad enligt bibeln men även där handlade det om att bli testad i sin tro.

Min tolkning av den andliga ökenvandringen är att det finns två typer av vandring. Delvis finns det en ökenvandring där Jesus själv tillåter oss vandra med syfte att bli prövad och testad i vårt tro. Tänk själv hur lätt det är att säga ”Gud är god, allt är väl” när livet är bra och vi upplever oss välsignade i allt. Det är värre när vi faktiskt går igenom svårigheter och prövningar i livet, det är inte lika lätt att prisa Gud och ge honom äran för allt då.

Men jag ser också en annan typ av ökenvandring, en vandring som vi själva väljer att gå in i. Denna vandring handlar ofta om att vi är oförsiktiga och naiva. Vi tycks tro att vi har koll på allt och därför behöver vi varken läsa bibeln eller be. Vi behöver antagligen inte heller kristna vänner och ledare omkring oss som hjälper och stöttar oss. Precis på samma sätt som vi behöver mat varje dag för att orka leva så behöver vi andlig mat för att kunna leva ett andligt liv. Vi kan inte äta extra mycket en dag och tro att det ska hålla en vecka. Nej, vi behöver fylla på varje dag.

Det finns många anledningar till varför vi går igenom öknen. Men en ganska vanlig anledning är att vi faktiskt har gjort fel val. Vi är kanske på fel plats eller valt fel saker i livet som gör att allt runtomkring oss är ökentorrt och tillväxten helt obefintligt. Även om öknen är torr och livlös så finns det trotts allt växter som på något sätt lyckas överleva. De växer, men det går oerhört sakta. Även om det bara är lite vatten så är de fortfarande i behov av vatten. Skulle det aldrig regna i öken skulle även dessa växterna till slut dö ut. Så är det också med oss, vi kanske kan överleva en längre tid i öknen men vi ser väldigt lite frukt/resultat i vårt liv, till slut dör vårt andliga liv helt. Vi är trotts allt i behov av det andliga vattenflödet för att överleva.

För att kunna blomstra i vårt liv och framför allt vårt andliga liv så måste vi hålla oss nära vattenkällan, som är Jesus. För att helt kunna veta hans tankar och planer över våra liv så kan vi inte dra oss undan eller ignorera Hans ord. Jesus har en plan med ditt liv, han vill se dig leva det livet fullt ut. Våga lita på hans ledning.

Glöm inte att kampen finns i ditt sinne. Vad är det vi fyller våra sinnen med? Oavsett om vi är i öknen eller inte så kommer Jesus aldrig att lämna oss. Han finns där och vill leda oss.

Är ökenvandringen något Jesus har tillåtit dig vandra så kommer han med säkerhet att finnas där för dig genom allt. Men är ökenvandringen något du själv har orsakat så uppmanar jag dig att vända om och gå tillbaka till den plats i ditt liv där du kände att Gud faktiskt var med dig.

Med önskan om allt gott

 

Maria Owiredu

Radio 10

Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Marie Lönngren: ”Där inte profetia finns där blir folket tygellöst”

by Radio Tio | apr 29, 2015

Detta ord citerar jag från ordspråksbokens 29:e kapitel och första delen utav vers 18 ur 1917 års översättning.

Tyvärr så ser vi och har sett mycket av denna tygellöshet. Vi har svaret här i denna vers. När vår tro övergår från att vara en levande relation med vår levande Gud, till ett religöst mönster och beeteende så blir detta konsekvensen. Folket blir tygellöst.

Det går inte att leda Guds församling med bara ord och traditioner. Människors behov överskrider vida detta. Människan måste bli tillfredsställd på djupet. Får inte Gud vara den friska levande källan i människors liv, som springer fram med evigt liv, så börjar man ösa ur andra usla brunnar och blir ett tygellöst folk. Jesus sa ju :

” Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om Anden som de skulle få som trodde på honom.( Johannes 8: 38-39 a)

Sanna herdar leder fåren till vatten där de finner ro. Sanna herdar leder fåren till de grönaste ängarna med det färskaste och friskaste gräset.

Idag törstar och svälter en stor del utav Guds folk.

Jag citerar ett långt avsnitt ur första korinterbrevet 12 från vers 1- 12, från Folkbibeln:

”Bröder (och systrar) , jag vill inte att ni ska vara okunniga om de andliga tingen(gåvorna står det i 1917). Ni vet att när ni var hedningar, drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds Ande säger:: Förbannad är Jesus, och ingen kan säga Jesus är Herre annat än i kraft av Den Helige Ande.

Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är en och densamme. Det finns olika slags tjänster men Herren är en och densamme. Det finns olika slags kraftgärningar men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig Anden så det blir till nytta.

Den ene får av anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samma Ande. En får tro, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande.En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera.En anna n att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.

Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar- och de är många-utgör en enda kropp så är det också med Kristus.”

Gud fanns bara inte förr i tiden eller kommer att komma tillbaka en gång. Det namn han använder för att presentera sig först och främst i skriften är ”JAG ÄR”

PROFETIA = NU

När du som Guds tjänare och musiker ska representera Fadern Sonen och Den Helige Ande så kom ihåg att han ÄR MED DIG HÄR OCH NU och vill låta sin Ande tala och verka genom dej just nu med sin kraft och sina gåvor. Som en röd tråd ser vi också  att sången och musiken förstärker Andens verk i och genom oss. När David spelade på harpan så lämnade den onde anden Saul. Det berodde på att David var smord med Guds Ande.

”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv med laster. Låt er istället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra i psalmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka ALLTID vår Fader Gud för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. (Efesierbrevet 5:18-20)

Alltså, drick ur de friska källorna : ) !!

Blessings / Marie Lönngren

Leave a comment