full screen background image

Så var det slut - och vi utvärderar

 
Skolavslutning - och jag har utvärderat elever med ca. 220 betyg. 
Och själv blir man utvärderad av elever, föräldrar och skolledning om hur man klarar av sitt arbete, kunskapsmässigt och socialt. 
 
Dokumentation ska finnas så jag kan redovisa mina resultat av betyg. Inget får lämnas åt slumpen eller subjektivt tyckande. Det är styrt och reglerat, men många gånger undrar vi lärare: "Vad menar de egentligen på Skolverket? Har de själva koll på läget, eller…?"
Men vi gör så gott vi kan - hoppas vi. 
 
 
Så är det dags för semestrar för många av oss, och när den är över kanske vi har lite nya tankar och idéer inför framtiden. Det känns som om ett och annat bearbetas i det undermedvetna, för att få ny kraft när sommaren är över. 
 
Men det är inte alltid självklart enkelt. 
En del känner sig tilltufsade av livets omständigheter, eller så känns det som om det är över... Andra lever mitt i blomningen, medans andra väntar på "sin tur".
Som vallmon, roderdendron, hortensian eller flädern....
 
 
Jag skall stärka trötta själar, 
Och alla utsvultna själar skall jag mätta.
Jer. 31:25
 
 
Det är lite olika "medicin" för olika själar, för vi kan känna oss som fångar i ett slaveri, som behöver sin egen behandling.
 
Det finns kunskap som hjälper att oss förstå och erfarenheter som berättar,  men vi måste även se att det finns en vishet och insikt som bara Gud kan ge, in i våra liv, för att förstå skeenden och händelser. Så länge vi söker mänskliga naturliga förklaringar och vägar, får vi mänskliga och naturliga svar....
När vi behöver se större, längre, och få perspektiv som inte finns  i det naturliga, då får vi komma till den plats där Gud vill tala till oss
Ja, egentligen får vi ju alltid vara där...
 
 
Nu har Herren, vår Gud, bevisat oss 
ett litet ögonblick av nåd.
Han har låtit en räddad skara bli kvar av oss
och gett oss fotfästet på sin heliga plats,
för att han, vår Gud, 
skulle låta ljus gå upp för våra ögon
och ge oss andrum i vårt slaveri. 
Esra 9:8
 
 
Att ta en stund att utvärdera och reflektera över det som varit är inte helt fel, när vi får lite andrum.
I våra personliga liv, familjer, arbetsplatser och kyrkor...
 
Hur ser strukturer, ordningar, prioriteringar ut? Vem styr och ställer, eller har det utvecklats självutnämnda ledare, småpåvar och där ledarskapet vacklar, eller borde bytas ut? Ibland kan en liten kursändring på en enda grad, göra att man missar målet. 
Och alla är med på skutan.
Och alla har ett ansvar och mandat att tänka till och även tycka till.
Ordet är TILLSAMMANS!
 
Hur ser kulturen ut? Försöker man att anpassa sig efter tidstrender, där det är grundläggande värderingar som man egentligen tror sig utgå ifrån? Och synen börjar bli grumlig.... En kultur som säger en sak, men lever en annan. Utredningar tillsätts för vissa, samtalsterapi för andra, och man nagelfar situationer för förtroende, tillit, och trovärdighet, har blivit en bristvara. Och man undrar...
Så har vi pedagogik inom skolan, ekonomiska intressen inom företagsvärlden, fritidsintressen i familjen och teologi i kyrkan. Vad är bestående värden och sanningar, som gäller i alla tider? Vad är förhandlingsbart och vad ska man lämna? 
 
Strukturer - Kulturer - Pedagogik/ ekonomiska intressen/ teologi/ fritidsintressen
Jo, det är där vi rört oss i vår utvärdering på min arbetsplats. Hej och hå vad det ven och blåste!! Men värdet av allas medverkan kan inte nog understrykas. Kan vi, får vi...?
Det är tillsammans vi arbetar, för gemensamma mål, med en gemensam värdegrund - och ALLAS input behövs för att se den hela bilden.
Here we go! 
 
Förtroende är inte något man kan kräva.
Bara något man kan förtjäna.
Och det gäller oss alla!
 
Ett ljus ska få upp för våra ögon
Och ge oss andrum.... 
 
 
Eleonora Lahti
Uppsala

Veckans bloggare:
Eleonora Lahti

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Marie Lönngren: ”Där inte profetia finns där blir folket tygellöst”

by Radio Tio | apr 29, 2015

Detta ord citerar jag från ordspråksbokens 29:e kapitel och första delen utav vers 18 ur 1917 års översättning.

Tyvärr så ser vi och har sett mycket av denna tygellöshet. Vi har svaret här i denna vers. När vår tro övergår från att vara en levande relation med vår levande Gud, till ett religöst mönster och beeteende så blir detta konsekvensen. Folket blir tygellöst.

Det går inte att leda Guds församling med bara ord och traditioner. Människors behov överskrider vida detta. Människan måste bli tillfredsställd på djupet. Får inte Gud vara den friska levande källan i människors liv, som springer fram med evigt liv, så börjar man ösa ur andra usla brunnar och blir ett tygellöst folk. Jesus sa ju :

” Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om Anden som de skulle få som trodde på honom.( Johannes 8: 38-39 a)

Sanna herdar leder fåren till vatten där de finner ro. Sanna herdar leder fåren till de grönaste ängarna med det färskaste och friskaste gräset.

Idag törstar och svälter en stor del utav Guds folk.

Jag citerar ett långt avsnitt ur första korinterbrevet 12 från vers 1- 12, från Folkbibeln:

”Bröder (och systrar) , jag vill inte att ni ska vara okunniga om de andliga tingen(gåvorna står det i 1917). Ni vet att när ni var hedningar, drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds Ande säger:: Förbannad är Jesus, och ingen kan säga Jesus är Herre annat än i kraft av Den Helige Ande.

Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är en och densamme. Det finns olika slags tjänster men Herren är en och densamme. Det finns olika slags kraftgärningar men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig Anden så det blir till nytta.

Den ene får av anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samma Ande. En får tro, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande.En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera.En anna n att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.

Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar- och de är många-utgör en enda kropp så är det också med Kristus.”

Gud fanns bara inte förr i tiden eller kommer att komma tillbaka en gång. Det namn han använder för att presentera sig först och främst i skriften är ”JAG ÄR”

PROFETIA = NU

När du som Guds tjänare och musiker ska representera Fadern Sonen och Den Helige Ande så kom ihåg att han ÄR MED DIG HÄR OCH NU och vill låta sin Ande tala och verka genom dej just nu med sin kraft och sina gåvor. Som en röd tråd ser vi också  att sången och musiken förstärker Andens verk i och genom oss. När David spelade på harpan så lämnade den onde anden Saul. Det berodde på att David var smord med Guds Ande.

”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv med laster. Låt er istället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra i psalmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka ALLTID vår Fader Gud för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. (Efesierbrevet 5:18-20)

Alltså, drick ur de friska källorna : ) !!

Blessings / Marie Lönngren

Leave a comment