full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Eva Marklund: Sångerna som aldrig blev till

by Radio Tio | maj 20, 2015
Nära vårt hem finns en vacker park. Jag besöker den ofta eftersom jag älskar att röra mig, vara ute i friska luften och se årstiderna växla. Promenadstigens längd är ungefär en timma om jag går i rask takt. Under denna timma får jag ofta melodier som föds när jag går och samtalar med min Herre. Ibland får jag färdiga sånger med text som jag kan arbeta vidare med och förhoppningsvis använda när jag leder lovsång eller betjänar andra med sång.

Men många små melodier och sånger sjunger jag aldrig för någon annan. Dom föds för stunden och är en liten sång som bara Herren hör. 

Jag har funderat på vart dom melodislingorna tog vägen. Finns dom kvar eller var dom bara en ”truddelutt” som försvann utan betydelse. Jag är övertygad om att allt vi skapar inom oss är vackert och dyrbart för Herren. Jag tror att Han både hör och gläder sig över våra uttryck. Kanske samlar Han på alla små melodier som föds ur vår kärlek till Honom liksom Han samlar alla våra böner i en böneskål. Jag tror att himmelen är fylld av musik och att det finns oändligt med musik och sånger som ännu inte är framfödda. 

Jesus talar om att vi i vårt inre har en källa och att det ur den flödar levande vatten. Det är fantastisk att ha en källa inom sig som kan väcka sånger och melodier som kan ge ära till Herren. Tänk att få skapa musik som Himmelens Gud ger sitt gensvar till med sin närvaro.

I Psaltaren kan vi läsa uppmaningar att sjunga en ny sång till Herren. De nya sången föds i ditt och mitt hjärta. Den sången är en kärlekssång till Jesus som flödar ur ditt inre. Ibland är det en sång som redan finns nedskriven, ibland föds den i stunden. Att sjunga ut den sång eller melodi som finns i hjärtat är en sång som når ända in i himmelen. Vi kan sjunga på vårt modersmål eller på vårt tungotal eller bara nynna en melodi. 

Musikens ursprung kommer från Gud som har skapat allt. En ton är neutral den kan aldrig vara full av ondska. Tonen färgas av den som uttrycker den. Toner och musik som föds ur kärlek till Herren är musik som Herrens ger sitt gensvar till. Bibeln säger att Gud finns och ”bor i” musik som ger Honom ära. Låt oss aldrig sluta sjunga sångerna som föds i vårt inre och låta dom flöda över våra läppar. Allt för att ära Honom som är värd all ära.

Eva Marklund
 

Leave a comment