full screen background image

Hej alla kära läsare av Musik-Bloggen här på radio 10 : )

Jag börjar med att citera Jesus där han faktiskt står och ropar i Lukas 4: 18 -19

"Herrens Ande är över mig,  för att han har smort mig till att förkunna glada nyheter för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan. Till att ropa ut FRIHET för de fångna och syn före de blinda, och till att ge de förtryckta frihet (tex folket i Iran ) och till att predika Herrens behagliga år" !!!

Jag citerar också här från en bok som jag just nu läser:

"Den lame mannen som fördes fram till Jesus på en bår behövde först och främst få förlåtelse för de synder han begått., vilket Jesu ord till honom gör klart:

" Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna" ( Matt 9:2) Den oförlåtna synden hade fört med sig en andlig bundenhet, men så snart denna bröts botades hans förlamning.

De som stod runt omkring trodde att mannens oförmåga att gå var hela problemet, men Jesus visste att mannen behövde en mycket djupare befrielse innan han kunde återfå sin fulla hälsa.

(fortsatt citat)" Medan vi bad för Mary, en mogen kristen kvinna som sökte mer av Guds helande i sitt liv, mindes hon plötsligt något som hände när hon var 8 år. En äldre pojke hade närmat sig henne, pratat med henne och rört vid henne på ett sexuellt sätt. Hon hade blivit förvirrad och upprörd av det som hände.

Hon hade inte tänkt på händelsen på många år, men förstod att Herren förde upp det i hennes tankar nu så att han skulle kunna hela henne.

När Mary förlät pojken vad han hade gjort upplevde hon det som om han faktiskt var närvarande, och även hur smutsig hon hade känt sig av det som hänt. Vi bad Herren göra henne fri från det osynliga andliga inflytande som pojken haft över hennes liv. När Gud mötte henne med frihet och helande suckade hon djupt och berättade att hon upplevt en fantastisk känsla av befrielse när hon löstes från denna nedsmutsning.

Det Mary beskrev var i själva verket ett andligt inflytande som hållit henne bunden i 50 år. Det blev möjligt för henne att ta emot verklig frihet från Jesus". (slut citat) För att anknyta till det som är aktuellt "me too" .

Det är verkligen fantastiskt att alla de som pg.av olika anledningar inte vågat träda fram och berätta, nu gör det och avslöjar sina förövare. Men människan som blivit utsatt och även förövaren förstås, måste få hjälp som dessa två vi skrivit om härovanför. Den enda som kan ge verklig hjälp är Jesus Kristus.

Till slut ska jag citera en sång jag skrivit som finns på min CD "Goda gåvor" som förklarar hur Jesus sätter dej fri.

Den är skriven utifrån Jesaja 53 och 1 Petrus 2:24-25 samt utifrån det Jesus gjort på Golgata och när han uppstod igen för oss, som beskrivs i Nya Testamentets första 4 böcker Evangelierna:

" Straffet tog han på sig för att du skulle få frid. Det var dina smärtor han bar för din befrielse. Medan man trodde att han var slagen av Gud . Var det för din synd och sjukdom som han inte sa ett ljud. Tigande tog han hugg och slag tills hans rygg var som ett sår. All förbannelse tog han in i sig när spikarna trängde in i hans kropp. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor lade han på sig . Han var sårad för våra synders skull. Slagen för det onda vi gjort. Han dog för dig för att du skulle få frid. Genom Jesu sår har vi blivit helade ."

Med önskan om Guds Frid till dig detta nya år

Marie Lönngren Sonesson

 

Veckans bloggare:
Marie Lönngren Sonesson

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Ingalill Vaim: Trons oförutsägbara landskap

by Radio Tio | jun 15, 2015
Den nya skapelsen finns inom dig. Den hämtar enbart sin kraft, mognad, liv, glädje och djupaste mättnad i Kristuslikhet. 

Livet i Kristus är en andlig verklighet som ingen, absolut ingen religiös institution eller människostyrd struktur och mötesprogram någonsin kommer att kunna tillfredsställa. Av den orsaken känner vi många gånger frustration inom oss. 

När vår hunger efter realiteten och verkligheten i den NYA skapelsen växer, så växer också vår frustration med det gamla. Allt för många kväver den inre längtan på grund av människofruktan eller på grund av vanan med det som känns så familjärt och tryggt - 

Det finns också de som inte förmår tysta den påträngande inre längtan längre, men som betalar ett pris och tar steg 'utanför' det familjära för att hitta tillbaka till den första kärleken och följa Lammet dit Han går - många får erfara hur svindlande underbart det är att upptäcka att efterföljelsen håller och bär. 

Det är som att få nya andliga ben att gå med in i nya äventyr - trons oförutsägbara landskap; " ett land med vida fält där jag får lära mig att gå", som Ylva Eggehorn en gång skrev. 

Klippan Kristus håller i alla livets förhållanden. Han sviker aldrig, är grundmurad fast i sin eviga kärlek; även om vänner kanske inte önskar gå samma sträcka som jag själv så väljer jag likväl att förtrösta på Honom - endast för att upptäcka att mängder av människor har vald att gå samma väg "utanför lägret för att bära hans smälek"... (Heb 13:13)

Jesus Kristus är den lovsång jag sjunger. Utan en äkta och ärlig relation och vänskap med Honom hamnar jag lätt i repetitioner av vad jag hört förut eller även vad jag själv har sagt eller gjort. 

Jag satt nyss och läste från Romarbrevet 4 om den rättfärdighet som kommer allenast av NÅD. Absolut inga 'goda gärningar' jag kan försöka göra, ger mig några extra poäng med Gud. Nu lever denna insikt sitt liv inom mig och tar mig till vilans vatten där min själ finner ro. I gröngräset vid detta vatten med mitt huvud vilande i Jesu knä får jag dricka av Hans källa. Tycker mig se att jag även tuggar på ett aldrig så lite strå där jag ligger :=)

Ha en fortsatt skön sommar / Ingalill Vaim

Leave a comment