full screen background image

Hej alla kära läsare av Musik-Bloggen här på radio 10 : )

Jag börjar med att citera Jesus där han faktiskt står och ropar i Lukas 4: 18 -19

"Herrens Ande är över mig,  för att han har smort mig till att förkunna glada nyheter för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan. Till att ropa ut FRIHET för de fångna och syn före de blinda, och till att ge de förtryckta frihet (tex folket i Iran ) och till att predika Herrens behagliga år" !!!

Jag citerar också här från en bok som jag just nu läser:

"Den lame mannen som fördes fram till Jesus på en bår behövde först och främst få förlåtelse för de synder han begått., vilket Jesu ord till honom gör klart:

" Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna" ( Matt 9:2) Den oförlåtna synden hade fört med sig en andlig bundenhet, men så snart denna bröts botades hans förlamning.

De som stod runt omkring trodde att mannens oförmåga att gå var hela problemet, men Jesus visste att mannen behövde en mycket djupare befrielse innan han kunde återfå sin fulla hälsa.

(fortsatt citat)" Medan vi bad för Mary, en mogen kristen kvinna som sökte mer av Guds helande i sitt liv, mindes hon plötsligt något som hände när hon var 8 år. En äldre pojke hade närmat sig henne, pratat med henne och rört vid henne på ett sexuellt sätt. Hon hade blivit förvirrad och upprörd av det som hände.

Hon hade inte tänkt på händelsen på många år, men förstod att Herren förde upp det i hennes tankar nu så att han skulle kunna hela henne.

När Mary förlät pojken vad han hade gjort upplevde hon det som om han faktiskt var närvarande, och även hur smutsig hon hade känt sig av det som hänt. Vi bad Herren göra henne fri från det osynliga andliga inflytande som pojken haft över hennes liv. När Gud mötte henne med frihet och helande suckade hon djupt och berättade att hon upplevt en fantastisk känsla av befrielse när hon löstes från denna nedsmutsning.

Det Mary beskrev var i själva verket ett andligt inflytande som hållit henne bunden i 50 år. Det blev möjligt för henne att ta emot verklig frihet från Jesus". (slut citat) För att anknyta till det som är aktuellt "me too" .

Det är verkligen fantastiskt att alla de som pg.av olika anledningar inte vågat träda fram och berätta, nu gör det och avslöjar sina förövare. Men människan som blivit utsatt och även förövaren förstås, måste få hjälp som dessa två vi skrivit om härovanför. Den enda som kan ge verklig hjälp är Jesus Kristus.

Till slut ska jag citera en sång jag skrivit som finns på min CD "Goda gåvor" som förklarar hur Jesus sätter dej fri.

Den är skriven utifrån Jesaja 53 och 1 Petrus 2:24-25 samt utifrån det Jesus gjort på Golgata och när han uppstod igen för oss, som beskrivs i Nya Testamentets första 4 böcker Evangelierna:

" Straffet tog han på sig för att du skulle få frid. Det var dina smärtor han bar för din befrielse. Medan man trodde att han var slagen av Gud . Var det för din synd och sjukdom som han inte sa ett ljud. Tigande tog han hugg och slag tills hans rygg var som ett sår. All förbannelse tog han in i sig när spikarna trängde in i hans kropp. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor lade han på sig . Han var sårad för våra synders skull. Slagen för det onda vi gjort. Han dog för dig för att du skulle få frid. Genom Jesu sår har vi blivit helade ."

Med önskan om Guds Frid till dig detta nya år

Marie Lönngren Sonesson

 

Veckans bloggare:
Marie Lönngren Sonesson

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Marie Lönngren Sonesson: Korset är mitt liv

by Radio Tio | aug 05, 2015

Järnavik 3:e augusti 2015

Just nu sitter jag och skriver i en underbart skön miljö, i grönskan uppe på en liten höjd 40 meter från havet. Jag ser det blå fina vattnet, öar, segelbåtar. Solen värmer min hud från en klarblå himmel. Vinden är stilla idag. Det känns som sommaren äntligen har kommit : ) Som du förstår så kan jag inte annat än prisa vår skapare Fadern, Sonen och Den helige Ande för hans Godhet och Nåd!

Psaltaren 92:2-5:

” Det är Gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn Du den högste. Att om morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet. Med tiosträngat instrument och psaltare, med spel på harpa. Ty du gläder mig. Herre med dina gärningar, jag vill jubla över dina händers verk”

Jag sjöng denna sång i en församling här nere i Blekinge i söndags:

Han böjde sig ner i ödmjukhet och blev allas tjänare då. Tänkte aldrig på sig själv när Han skulle dödsstraffet få. Kärleken kände ingen gräns när lidandets väg han fick gå.

Refr: Korset där Jesus gav sitt liv. Det är min glädje och min ära! Korset Kärlekens sköna symbol. Det är för alltid sången i mitt liv.

Korset restes för en värld förlorad i mörker och nöd. Gudasonen offret blev och vi finner liv i Hans död. Jag ville gråta av tacksamhet, det var mina synder Han bar” 
( Text och musik: Pelle Karlsson)

Jag är inte uppvuxen i pingströrelsen utan min far är baptistpastor från början. Därför är denna sång inte sliten för mig (om det är så att den känns sliten för någon). För mig är den mitt liv. Texten i denna sång känns som mina hjärtslag. Jag lever i det varje minut. I Hans blod som rann på Golgata Kors.

Där springer min glädje fram, därifrån kommer min styrka! Utan korset skulle jag inte kunna fortsätta att leva mitt liv!

Det står i 2 Kor 5:!7 ” Att om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget se något nytt har kommit”

Jag avslutar med ett ord från Klagovisorna. Kapitel 3 vers 22-26 :

Herrens NÅD ä’r det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans BARMHÄRTIGHET. Den är VAR MORGON NY, ja STOR ÄR HANS TROFASTHET.
Herren är min del, det säger min själ. Därför står mitt hopp till Honom.
Herren är god mot dem som väntar på honom. Mot den själ som söker Honom.
Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren”

Jag önskar er allt gott under fortsättningen av denna sommar!
Marie Lönngren Sonesson

Leave a comment