full screen background image

Hej alla kära läsare av Musik-Bloggen här på radio 10 : )

Jag börjar med att citera Jesus där han faktiskt står och ropar i Lukas 4: 18 -19

"Herrens Ande är över mig,  för att han har smort mig till att förkunna glada nyheter för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan. Till att ropa ut FRIHET för de fångna och syn före de blinda, och till att ge de förtryckta frihet (tex folket i Iran ) och till att predika Herrens behagliga år" !!!

Jag citerar också här från en bok som jag just nu läser:

"Den lame mannen som fördes fram till Jesus på en bår behövde först och främst få förlåtelse för de synder han begått., vilket Jesu ord till honom gör klart:

" Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna" ( Matt 9:2) Den oförlåtna synden hade fört med sig en andlig bundenhet, men så snart denna bröts botades hans förlamning.

De som stod runt omkring trodde att mannens oförmåga att gå var hela problemet, men Jesus visste att mannen behövde en mycket djupare befrielse innan han kunde återfå sin fulla hälsa.

(fortsatt citat)" Medan vi bad för Mary, en mogen kristen kvinna som sökte mer av Guds helande i sitt liv, mindes hon plötsligt något som hände när hon var 8 år. En äldre pojke hade närmat sig henne, pratat med henne och rört vid henne på ett sexuellt sätt. Hon hade blivit förvirrad och upprörd av det som hände.

Hon hade inte tänkt på händelsen på många år, men förstod att Herren förde upp det i hennes tankar nu så att han skulle kunna hela henne.

När Mary förlät pojken vad han hade gjort upplevde hon det som om han faktiskt var närvarande, och även hur smutsig hon hade känt sig av det som hänt. Vi bad Herren göra henne fri från det osynliga andliga inflytande som pojken haft över hennes liv. När Gud mötte henne med frihet och helande suckade hon djupt och berättade att hon upplevt en fantastisk känsla av befrielse när hon löstes från denna nedsmutsning.

Det Mary beskrev var i själva verket ett andligt inflytande som hållit henne bunden i 50 år. Det blev möjligt för henne att ta emot verklig frihet från Jesus". (slut citat) För att anknyta till det som är aktuellt "me too" .

Det är verkligen fantastiskt att alla de som pg.av olika anledningar inte vågat träda fram och berätta, nu gör det och avslöjar sina förövare. Men människan som blivit utsatt och även förövaren förstås, måste få hjälp som dessa två vi skrivit om härovanför. Den enda som kan ge verklig hjälp är Jesus Kristus.

Till slut ska jag citera en sång jag skrivit som finns på min CD "Goda gåvor" som förklarar hur Jesus sätter dej fri.

Den är skriven utifrån Jesaja 53 och 1 Petrus 2:24-25 samt utifrån det Jesus gjort på Golgata och när han uppstod igen för oss, som beskrivs i Nya Testamentets första 4 böcker Evangelierna:

" Straffet tog han på sig för att du skulle få frid. Det var dina smärtor han bar för din befrielse. Medan man trodde att han var slagen av Gud . Var det för din synd och sjukdom som han inte sa ett ljud. Tigande tog han hugg och slag tills hans rygg var som ett sår. All förbannelse tog han in i sig när spikarna trängde in i hans kropp. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor lade han på sig . Han var sårad för våra synders skull. Slagen för det onda vi gjort. Han dog för dig för att du skulle få frid. Genom Jesu sår har vi blivit helade ."

Med önskan om Guds Frid till dig detta nya år

Marie Lönngren Sonesson

 

Veckans bloggare:
Marie Lönngren Sonesson

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Eva Marklund: Ro i själen

by Radio Tio | aug 17, 2015

Om du frågar människor vad som betyder mest för dem svarar de flesta, familjen, vänner och att vara frisk. Efter det viktigaste nämner många saker som ger livet kvalitet. Då kommer musik, upplevelser och själslig tillfredsställelse ofta upp som viktiga inslag i livet. 

Musiken och sången har en oerhörd påverkan på våra liv, mer än vi tror. Vi tycker om olika typer av musik och påverkas olika av den musik vi lyssnar till. Vi kan ändå konstatera att, i stora drag blir vi glada och upprymda av musik med takt och tempo, och vi blir lugna av musik som har ett långsammare tempo. Hög musik känns i hela kroppen och ökar pulsen, medan disharmonisk musik kan göra oss nedstämda. 

Jag har arbetat i butik i många år och tvingats att lyssna till musik som jag egentligen inte uppskattar eftersom musik är en del av marknadsföringen i en butik. Musiken skall ge den rätta känslan så att köpupplevelsen blir starkare. 
Efter mina arbetspass i butiken ville jag att det skulle vara helt tyst. Jag behövde helt enkelt rensa hjärnan. Att en hel dag lyssna till texter och musik vars budskap du upplever ytligt och förutsägbart tröttar oerhört.

Musiken rör vid själen oavsett vi vill eller inte. Av viss musik blir vi positivt påverkade och av viss musik kan vi bli stressade eller känna olust. 
För mig är det viktigt att den musik jag lyssnar till, tillför något gott och inte bryter ner. Jag tycker om när sång och musik rör vid själen på ett positivt sätt.

Den musik jag uppskattar mest är sånger som i text och musik har ett innehåll som beskriver något viktigt. Det viktigaste för mig är min tro och kärleken till Jesus. Därför uppskattar jag sång och musik som lyfter fram Hans egenskaper och ärar honom. Det finns ingenting mera värdefullt för mig än att vara på en plats där jag kan erfara Gud närvaro. Sången och musiken som fokuserar Guds egenskaper, Hans kärlek och storhet, skapar en speciell atmosfär. Att vara i den atmosfären är läkande och påverkar hela människan positivt.

Lovsång till Gud kan uttryckas på många olika sätt. I all enkelhet utan musik, med full orkester och stråkar, med fullt komp och stark musik. Tempo eller stilla. Herren den Högstes närvaro är kännbar i all lovsång där hjärtats kärlek till Jesus är grunden. Denna musik är annorlunda och tillför samtidigt som en längtan efter att ge till Gud är utgångspunkten.

Några av mina bästa stunder är när jag har möjlighet att sjunga rakt in i andra människors hjärtan. Ge någon annan en beröring genom det som brinner i mitt hjärta. Att få betjäna någon med sin musik är inte alla förunnat, men en stor tillfredställelse. Jag är tacksam för det.

I en tid där så mycket ljud finns runt omkring oss hela tiden finner jag vila i Herrens närvaro. Ofta är det sången och musiken som som ärar honom som för mig dit. ”En liten stund med Jesus o vad det jämnar allt" sjöng Lydia Lithell. Så sant i alla fall för mig. En sång kan verkligen beröra på djupet. Ge ”ro i själen”. 

Leave a comment