full screen background image

Så var det slut - och vi utvärderar

 
Skolavslutning - och jag har utvärderat elever med ca. 220 betyg. 
Och själv blir man utvärderad av elever, föräldrar och skolledning om hur man klarar av sitt arbete, kunskapsmässigt och socialt. 
 
Dokumentation ska finnas så jag kan redovisa mina resultat av betyg. Inget får lämnas åt slumpen eller subjektivt tyckande. Det är styrt och reglerat, men många gånger undrar vi lärare: "Vad menar de egentligen på Skolverket? Har de själva koll på läget, eller…?"
Men vi gör så gott vi kan - hoppas vi. 
 
 
Så är det dags för semestrar för många av oss, och när den är över kanske vi har lite nya tankar och idéer inför framtiden. Det känns som om ett och annat bearbetas i det undermedvetna, för att få ny kraft när sommaren är över. 
 
Men det är inte alltid självklart enkelt. 
En del känner sig tilltufsade av livets omständigheter, eller så känns det som om det är över... Andra lever mitt i blomningen, medans andra väntar på "sin tur".
Som vallmon, roderdendron, hortensian eller flädern....
 
 
Jag skall stärka trötta själar, 
Och alla utsvultna själar skall jag mätta.
Jer. 31:25
 
 
Det är lite olika "medicin" för olika själar, för vi kan känna oss som fångar i ett slaveri, som behöver sin egen behandling.
 
Det finns kunskap som hjälper att oss förstå och erfarenheter som berättar,  men vi måste även se att det finns en vishet och insikt som bara Gud kan ge, in i våra liv, för att förstå skeenden och händelser. Så länge vi söker mänskliga naturliga förklaringar och vägar, får vi mänskliga och naturliga svar....
När vi behöver se större, längre, och få perspektiv som inte finns  i det naturliga, då får vi komma till den plats där Gud vill tala till oss
Ja, egentligen får vi ju alltid vara där...
 
 
Nu har Herren, vår Gud, bevisat oss 
ett litet ögonblick av nåd.
Han har låtit en räddad skara bli kvar av oss
och gett oss fotfästet på sin heliga plats,
för att han, vår Gud, 
skulle låta ljus gå upp för våra ögon
och ge oss andrum i vårt slaveri. 
Esra 9:8
 
 
Att ta en stund att utvärdera och reflektera över det som varit är inte helt fel, när vi får lite andrum.
I våra personliga liv, familjer, arbetsplatser och kyrkor...
 
Hur ser strukturer, ordningar, prioriteringar ut? Vem styr och ställer, eller har det utvecklats självutnämnda ledare, småpåvar och där ledarskapet vacklar, eller borde bytas ut? Ibland kan en liten kursändring på en enda grad, göra att man missar målet. 
Och alla är med på skutan.
Och alla har ett ansvar och mandat att tänka till och även tycka till.
Ordet är TILLSAMMANS!
 
Hur ser kulturen ut? Försöker man att anpassa sig efter tidstrender, där det är grundläggande värderingar som man egentligen tror sig utgå ifrån? Och synen börjar bli grumlig.... En kultur som säger en sak, men lever en annan. Utredningar tillsätts för vissa, samtalsterapi för andra, och man nagelfar situationer för förtroende, tillit, och trovärdighet, har blivit en bristvara. Och man undrar...
Så har vi pedagogik inom skolan, ekonomiska intressen inom företagsvärlden, fritidsintressen i familjen och teologi i kyrkan. Vad är bestående värden och sanningar, som gäller i alla tider? Vad är förhandlingsbart och vad ska man lämna? 
 
Strukturer - Kulturer - Pedagogik/ ekonomiska intressen/ teologi/ fritidsintressen
Jo, det är där vi rört oss i vår utvärdering på min arbetsplats. Hej och hå vad det ven och blåste!! Men värdet av allas medverkan kan inte nog understrykas. Kan vi, får vi...?
Det är tillsammans vi arbetar, för gemensamma mål, med en gemensam värdegrund - och ALLAS input behövs för att se den hela bilden.
Here we go! 
 
Förtroende är inte något man kan kräva.
Bara något man kan förtjäna.
Och det gäller oss alla!
 
Ett ljus ska få upp för våra ögon
Och ge oss andrum.... 
 
 
Eleonora Lahti
Uppsala

Veckans bloggare:
Eleonora Lahti

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Eva Marklund: Ro i själen

by Radio Tio | aug 17, 2015

Om du frågar människor vad som betyder mest för dem svarar de flesta, familjen, vänner och att vara frisk. Efter det viktigaste nämner många saker som ger livet kvalitet. Då kommer musik, upplevelser och själslig tillfredsställelse ofta upp som viktiga inslag i livet. 

Musiken och sången har en oerhörd påverkan på våra liv, mer än vi tror. Vi tycker om olika typer av musik och påverkas olika av den musik vi lyssnar till. Vi kan ändå konstatera att, i stora drag blir vi glada och upprymda av musik med takt och tempo, och vi blir lugna av musik som har ett långsammare tempo. Hög musik känns i hela kroppen och ökar pulsen, medan disharmonisk musik kan göra oss nedstämda. 

Jag har arbetat i butik i många år och tvingats att lyssna till musik som jag egentligen inte uppskattar eftersom musik är en del av marknadsföringen i en butik. Musiken skall ge den rätta känslan så att köpupplevelsen blir starkare. 
Efter mina arbetspass i butiken ville jag att det skulle vara helt tyst. Jag behövde helt enkelt rensa hjärnan. Att en hel dag lyssna till texter och musik vars budskap du upplever ytligt och förutsägbart tröttar oerhört.

Musiken rör vid själen oavsett vi vill eller inte. Av viss musik blir vi positivt påverkade och av viss musik kan vi bli stressade eller känna olust. 
För mig är det viktigt att den musik jag lyssnar till, tillför något gott och inte bryter ner. Jag tycker om när sång och musik rör vid själen på ett positivt sätt.

Den musik jag uppskattar mest är sånger som i text och musik har ett innehåll som beskriver något viktigt. Det viktigaste för mig är min tro och kärleken till Jesus. Därför uppskattar jag sång och musik som lyfter fram Hans egenskaper och ärar honom. Det finns ingenting mera värdefullt för mig än att vara på en plats där jag kan erfara Gud närvaro. Sången och musiken som fokuserar Guds egenskaper, Hans kärlek och storhet, skapar en speciell atmosfär. Att vara i den atmosfären är läkande och påverkar hela människan positivt.

Lovsång till Gud kan uttryckas på många olika sätt. I all enkelhet utan musik, med full orkester och stråkar, med fullt komp och stark musik. Tempo eller stilla. Herren den Högstes närvaro är kännbar i all lovsång där hjärtats kärlek till Jesus är grunden. Denna musik är annorlunda och tillför samtidigt som en längtan efter att ge till Gud är utgångspunkten.

Några av mina bästa stunder är när jag har möjlighet att sjunga rakt in i andra människors hjärtan. Ge någon annan en beröring genom det som brinner i mitt hjärta. Att få betjäna någon med sin musik är inte alla förunnat, men en stor tillfredställelse. Jag är tacksam för det.

I en tid där så mycket ljud finns runt omkring oss hela tiden finner jag vila i Herrens närvaro. Ofta är det sången och musiken som som ärar honom som för mig dit. ”En liten stund med Jesus o vad det jämnar allt" sjöng Lydia Lithell. Så sant i alla fall för mig. En sång kan verkligen beröra på djupet. Ge ”ro i själen”. 

Leave a comment