full screen background image

Kom ut ur öknen

 

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Ord 3:5

Förra månaden fick jag privilegiet att predika i en fantastiks församling I Malmö, Malmö International Church. Ämnet handlade om ökenvandringen, det vill säga den andliga ökenvandringen som oftast får sitt uttryck även i den fysiska verkligheten. Min erfarenhet säger att vi alla går igenom dessa öken perioder någon gång i livet. Den kan pågå olika länge och vara olika ofta. Mycket beror på vårt eget sätt att agera under tiden i torka. Jesus själv hade en period i öknen där han blev testad av djävulen. Bara det säger en hel del, det är alltså inte synd i sig bara för att man har en ökenperiod utan det handlar om vad vi gör av den perioden som avgör resultatet. Det vill säga: går vi starka ut den eller har vi brutits ner och kanske till och med förtorkat vårt andliga liv?

Precis som Jesu upplevelse, är ökenvandring är en tid för prövningar, en tid då vi faktiskt blir testad i vår tro. Israeliterna å andra sidan fick genomgå en ökenvandring på 40 år på grund av olydnad enligt bibeln men även där handlade det om att bli testad i sin tro.

Min tolkning av den andliga ökenvandringen är att det finns två typer av vandring. Delvis finns det en ökenvandring där Jesus själv tillåter oss vandra med syfte att bli prövad och testad i vårt tro. Tänk själv hur lätt det är att säga ”Gud är god, allt är väl” när livet är bra och vi upplever oss välsignade i allt. Det är värre när vi faktiskt går igenom svårigheter och prövningar i livet, det är inte lika lätt att prisa Gud och ge honom äran för allt då.

Men jag ser också en annan typ av ökenvandring, en vandring som vi själva väljer att gå in i. Denna vandring handlar ofta om att vi är oförsiktiga och naiva. Vi tycks tro att vi har koll på allt och därför behöver vi varken läsa bibeln eller be. Vi behöver antagligen inte heller kristna vänner och ledare omkring oss som hjälper och stöttar oss. Precis på samma sätt som vi behöver mat varje dag för att orka leva så behöver vi andlig mat för att kunna leva ett andligt liv. Vi kan inte äta extra mycket en dag och tro att det ska hålla en vecka. Nej, vi behöver fylla på varje dag.

Det finns många anledningar till varför vi går igenom öknen. Men en ganska vanlig anledning är att vi faktiskt har gjort fel val. Vi är kanske på fel plats eller valt fel saker i livet som gör att allt runtomkring oss är ökentorrt och tillväxten helt obefintligt. Även om öknen är torr och livlös så finns det trotts allt växter som på något sätt lyckas överleva. De växer, men det går oerhört sakta. Även om det bara är lite vatten så är de fortfarande i behov av vatten. Skulle det aldrig regna i öken skulle även dessa växterna till slut dö ut. Så är det också med oss, vi kanske kan överleva en längre tid i öknen men vi ser väldigt lite frukt/resultat i vårt liv, till slut dör vårt andliga liv helt. Vi är trotts allt i behov av det andliga vattenflödet för att överleva.

För att kunna blomstra i vårt liv och framför allt vårt andliga liv så måste vi hålla oss nära vattenkällan, som är Jesus. För att helt kunna veta hans tankar och planer över våra liv så kan vi inte dra oss undan eller ignorera Hans ord. Jesus har en plan med ditt liv, han vill se dig leva det livet fullt ut. Våga lita på hans ledning.

Glöm inte att kampen finns i ditt sinne. Vad är det vi fyller våra sinnen med? Oavsett om vi är i öknen eller inte så kommer Jesus aldrig att lämna oss. Han finns där och vill leda oss.

Är ökenvandringen något Jesus har tillåtit dig vandra så kommer han med säkerhet att finnas där för dig genom allt. Men är ökenvandringen något du själv har orsakat så uppmanar jag dig att vända om och gå tillbaka till den plats i ditt liv där du kände att Gud faktiskt var med dig.

Med önskan om allt gott

 

Maria Owiredu

Radio 10

Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Eva Marklund: Ro i själen

by Radio Tio | aug 17, 2015

Om du frågar människor vad som betyder mest för dem svarar de flesta, familjen, vänner och att vara frisk. Efter det viktigaste nämner många saker som ger livet kvalitet. Då kommer musik, upplevelser och själslig tillfredsställelse ofta upp som viktiga inslag i livet. 

Musiken och sången har en oerhörd påverkan på våra liv, mer än vi tror. Vi tycker om olika typer av musik och påverkas olika av den musik vi lyssnar till. Vi kan ändå konstatera att, i stora drag blir vi glada och upprymda av musik med takt och tempo, och vi blir lugna av musik som har ett långsammare tempo. Hög musik känns i hela kroppen och ökar pulsen, medan disharmonisk musik kan göra oss nedstämda. 

Jag har arbetat i butik i många år och tvingats att lyssna till musik som jag egentligen inte uppskattar eftersom musik är en del av marknadsföringen i en butik. Musiken skall ge den rätta känslan så att köpupplevelsen blir starkare. 
Efter mina arbetspass i butiken ville jag att det skulle vara helt tyst. Jag behövde helt enkelt rensa hjärnan. Att en hel dag lyssna till texter och musik vars budskap du upplever ytligt och förutsägbart tröttar oerhört.

Musiken rör vid själen oavsett vi vill eller inte. Av viss musik blir vi positivt påverkade och av viss musik kan vi bli stressade eller känna olust. 
För mig är det viktigt att den musik jag lyssnar till, tillför något gott och inte bryter ner. Jag tycker om när sång och musik rör vid själen på ett positivt sätt.

Den musik jag uppskattar mest är sånger som i text och musik har ett innehåll som beskriver något viktigt. Det viktigaste för mig är min tro och kärleken till Jesus. Därför uppskattar jag sång och musik som lyfter fram Hans egenskaper och ärar honom. Det finns ingenting mera värdefullt för mig än att vara på en plats där jag kan erfara Gud närvaro. Sången och musiken som fokuserar Guds egenskaper, Hans kärlek och storhet, skapar en speciell atmosfär. Att vara i den atmosfären är läkande och påverkar hela människan positivt.

Lovsång till Gud kan uttryckas på många olika sätt. I all enkelhet utan musik, med full orkester och stråkar, med fullt komp och stark musik. Tempo eller stilla. Herren den Högstes närvaro är kännbar i all lovsång där hjärtats kärlek till Jesus är grunden. Denna musik är annorlunda och tillför samtidigt som en längtan efter att ge till Gud är utgångspunkten.

Några av mina bästa stunder är när jag har möjlighet att sjunga rakt in i andra människors hjärtan. Ge någon annan en beröring genom det som brinner i mitt hjärta. Att få betjäna någon med sin musik är inte alla förunnat, men en stor tillfredställelse. Jag är tacksam för det.

I en tid där så mycket ljud finns runt omkring oss hela tiden finner jag vila i Herrens närvaro. Ofta är det sången och musiken som som ärar honom som för mig dit. ”En liten stund med Jesus o vad det jämnar allt" sjöng Lydia Lithell. Så sant i alla fall för mig. En sång kan verkligen beröra på djupet. Ge ”ro i själen”. 

Leave a comment