full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Dag Bergkvist: Havet och strömmen som ger liv.

by Radio Tio | aug 24, 2015

Det är kraft i vågorna, väldigt mycket kraft. Power, som man säger. Det är det första som slår mig när jag tar de första stegen ut i det blågröna havsvattnet. På avstånd ser det vackert och inbjudande ut. På nära håll ännu mer inbjudande. När jag väl bestämmer mig för att gå ut i havet så märker jag med ens att det finns tillräcklig tyngd och kraft bakom de stora vågorna för att få mig att tappa kontrollen och svepas med av vågorna. 

Vad som dessutom blir mycket påtagligt när man kommer nära havet är bruset - ljudet av vågornas dån. I Ipaden ligger en gammal predikan av Lewi Pethrus. I början av den finns ett sånginslag. När jag ligger i stolen vid stranden så känner jag hur den starka vinden blåser. Jag ser vågorna och hör deras dån så blir alltihop en predikan direkt från himlen rakt in i hjärtat. Jag citerar:

"Som ett mäktigt hav, som ett mäktigt hav svallar än den nåd oss Gud i Kristus gav. Dess friska våg mig når. Den läker hjärtats sår. Högt min sång skall sjungas genom livets år."
"Se nådens skurar faller och havet slår mot strand. Mig frälsningsvågen fyller och den löser alla band. Mitt hjärta Herren fyller med fröjd av bästa slag. Jag sjunger Halleluja och jublar varje dag."
"Nu frälsningsvågen kommer och den stiger mer och mer. Den från all synd mig renar och jag gråter och jag ler. Jag hör hur böljan sjunger. Allt högre den mig bär. Å ära Halleluja, månn detta himlen är."

Anden är som ett mäktigt hav. Vi styr inte Anden. Den blåser åt vilket håll den vill. Vi styr inte vågen. Vågen styr oss. När vi kliver ut i nådens hav så tappar vi förr eller senare fotfästet och sveps med mot Guds destination för våra liv. Där Herrens Ande är, är frihet. I den strömmen finns det liv. I den strömmen finns det fullkomlig glädje. I den strömmen finns det kraft och hälsa. I den strömmen föds det nya sånger och nya predikningar.

Men framför allt; i Andens ström föds det nytt LIV. Där får allt liv. Det är det livet vi behöver i våra församlingar och i våra egna liv. Anden behöver styra och Anden behöver leda. Nu är det tid. Låt Andens våg bryta fram och svepa med allt som står i dess väg. Andens våg. Andens kraft. Andens liv. Låt det ske. 

"Och överallt dit den dubbla strömmen kommer, där upplivas alla levande varelser som röra sig i stim, och fiskarna blir där mycket talrika; ty när detta vatten kommer dit, bliver havsvattnet sunt, och allt får liv, där strömmen kommer."  Hes.47:9

Leave a comment