full screen background image

Vi talar nästan inte om det...

Jag vet knappt var jag ska börja...😧
Denna julledighet har varit stunder av att leta, gräva, försöka förstå och upptäcka. Och jag blir så frustrerad när jag inte ser eller uppfattar allt som jag vill få tag på! Jag har inget behov av filmer och serier för att kunna roa mig. 
ALLT jag längtar efter är att få del av det Guds Ande vill leverera till sitt folk i denna tid. Jag vill kunna lyssna, ta in och omsätta det.
Våra ögon och öron är viktiga kanaler in i våra liv. Det är bl.a. de som hjälper till att bygga upp eller riva ner det Gudsrike vi har inom oss. Våra hjärtan och tankar behöver ett beskydd i denna tid, och det kan vi inte ta lätt på. 
 
Antikrist ande är i full verksamhet - och det kommer att tillta under 2018. Om vi inte är beredda och förstår tidens olika tecken, kommer vi att ha svårt att navigera framöver. 
 
Jag ber Gud om en desperat hunger mitt ibland oss som kristna, och en noggranhet att inte bli bedragen i denna tid. Att vi ska kunna läsa och förstå Guds Ord på ett klarare sätt, för Gud själv har lovat att uppenbarelsen kring Ordet ska öka i den yttersta tiden - om vi läser...
Finns vi då där för att få tag på det, eller är vi fortfarane i stadiet av att göra som vi alltid har gjort och levt? Kan vi tänka oss att göra de förändringar som behövs?
 
Detta skriver jag till er 
med tanke på dem som försöker leda er vilse.
Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse 
som ni har tagit emot av honom, 
och ni behöver inte någon som undervisar er, 
utan vad hans smörjelse lär er om allting 
är sanning och inte lögn.
Förbli i honom som den har lärt er.
1 Joh.2:26-27
 
Det finns något som vi alla kan få del av. Det är smörjelsen från Gud själv, den helige Andes vägledning, som är unik och tillgänglig för var och en av oss. Då kan vi inte slå oss till ro och tro att andra är våra guider i livet, för i detta avsnitt skrev Johannes just specifikt om Antikrist och antikrister...
Daniel skriver:
 
Dem som har kränkt förbundet 
skall han med smickrande ord locka till avfall,
men de av foket som känner sin Gud
skall stå fasta och hålla ut. 
De förståndiga bland folket ska ge många insikt...
Daniel 11:32-33
 
Det är som om vi kristna som tror på detta har tappat målföret. 
 
William Booth sa på sin tid på 1800-talet, om framtiden och dess faror:
 
"Religion utan den Helige Ande,
kristenhet utan Kristus, 
förlåtelse utan ånger,
frälsning utan pånyttfödelse
politik utan Gud
och himmel utan helvete."
 
Vi har ett och annat att stå upp för och försvara.
 
/Eleonora Lahti

Veckans bloggare:
Eleonora Lahti

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Dag Bergkvist: Havet och strömmen som ger liv.

by Radio Tio | aug 24, 2015

Det är kraft i vågorna, väldigt mycket kraft. Power, som man säger. Det är det första som slår mig när jag tar de första stegen ut i det blågröna havsvattnet. På avstånd ser det vackert och inbjudande ut. På nära håll ännu mer inbjudande. När jag väl bestämmer mig för att gå ut i havet så märker jag med ens att det finns tillräcklig tyngd och kraft bakom de stora vågorna för att få mig att tappa kontrollen och svepas med av vågorna. 

Vad som dessutom blir mycket påtagligt när man kommer nära havet är bruset - ljudet av vågornas dån. I Ipaden ligger en gammal predikan av Lewi Pethrus. I början av den finns ett sånginslag. När jag ligger i stolen vid stranden så känner jag hur den starka vinden blåser. Jag ser vågorna och hör deras dån så blir alltihop en predikan direkt från himlen rakt in i hjärtat. Jag citerar:

"Som ett mäktigt hav, som ett mäktigt hav svallar än den nåd oss Gud i Kristus gav. Dess friska våg mig når. Den läker hjärtats sår. Högt min sång skall sjungas genom livets år."
"Se nådens skurar faller och havet slår mot strand. Mig frälsningsvågen fyller och den löser alla band. Mitt hjärta Herren fyller med fröjd av bästa slag. Jag sjunger Halleluja och jublar varje dag."
"Nu frälsningsvågen kommer och den stiger mer och mer. Den från all synd mig renar och jag gråter och jag ler. Jag hör hur böljan sjunger. Allt högre den mig bär. Å ära Halleluja, månn detta himlen är."

Anden är som ett mäktigt hav. Vi styr inte Anden. Den blåser åt vilket håll den vill. Vi styr inte vågen. Vågen styr oss. När vi kliver ut i nådens hav så tappar vi förr eller senare fotfästet och sveps med mot Guds destination för våra liv. Där Herrens Ande är, är frihet. I den strömmen finns det liv. I den strömmen finns det fullkomlig glädje. I den strömmen finns det kraft och hälsa. I den strömmen föds det nya sånger och nya predikningar.

Men framför allt; i Andens ström föds det nytt LIV. Där får allt liv. Det är det livet vi behöver i våra församlingar och i våra egna liv. Anden behöver styra och Anden behöver leda. Nu är det tid. Låt Andens våg bryta fram och svepa med allt som står i dess väg. Andens våg. Andens kraft. Andens liv. Låt det ske. 

"Och överallt dit den dubbla strömmen kommer, där upplivas alla levande varelser som röra sig i stim, och fiskarna blir där mycket talrika; ty när detta vatten kommer dit, bliver havsvattnet sunt, och allt får liv, där strömmen kommer."  Hes.47:9

Leave a comment