full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Marie Lönngren Sonesson: Abba Pappa

by Radio Tio | okt 28, 2015

Hej Kära Vänner :)

Jag börjar med att citera en sång som har ringt i mej den senaste tiden: ”Helige Ande. Vi är i din närhet, fyll oss med din kraft ,ge oss av ditt liv. Du är det levande vattnet, källan som ej tryter,tröstaren och hjälparen ,vi behöver dej! ”

När Jesus gick här på jorden så kunde han inte göra något utan Den Helige Ande. Hans namn är Jesus Kristus. Kristus betyder ”Den smorde”Jesus var smord med Den Helige Ande. Vad han än sa eller gjorde så var det under DHA smörjelse. Vi vet att när Jesus kom till floden Jordan och döptes av Johannes döparen, så kom DHA över honom i formen av en duva. Efter det gick han ut i sin offentliga tjänst.

På samma sätt har Gud tänkt att varje troende skall leva. Smord av Den Helige Ande. Det står i 1Joh brev 2:6 ”Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva som han lever”

Apg 2:38 ” Petrus svarade dem:
”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få Den Helige Ande som gåva”

Markus 16:17 Jesus Säger : ”Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på de sjuka  och de skall bli friska.”

Du är inte bara smord av Den helige Ande, du är också född av honom. Joh 3:3-  Jesus svarade: ”Amen amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike” Nikodemus sade” Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade:”Den som inte blir född av vatten och av Ande kan inte komma in i Guds rike.”

Rom 8:15 ”Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skall känna fruktan. Nej ni ni har fått barna skapets Ande i vilken ni ropar Abba (Pappa) Fader.”

Vi har alltså genom Den helige Ande blivit födda.Vi har blivit Guds barn. Vi har fått en egen relation med honom som har skapat himmel och jord.Vi får kalla honom för Pappa : ) Det handlar alltså inte om en religion utan om en relation.

Rom 8: 26-27 ”Så hjälper oss Anden i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga som Gud vill."

Alltså han hjälper oss att be när vi inte vet hur vi ska be.Vi kan alltid lita på vår hjälpare. Däremot kan vi såra honom. Ef 4:30”Bedröva inte Guds Helige Ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg därför bort all bitterhet , häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er." Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud.

Han heter Den Helige Ande. Det betyder just det som det står. Han är Helig. Vi har fått rening i Jesu blod men vi vill av hela vårt hjärta leva rent och som han vill. Vi har inte hårda hjärtan som är nonchalanta och tar lätt på den nåd som vi har fått.

Sakarja 12:10 ”Men över Davids hus och över Jerusalem ska jag utgjuta en bönens och nådens Ande ”

” Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva ”1 kor 6:19

Jag önskar er ALLA en underbart STOOR VÄLSIGNELSE från HONOM som har ALLT för oss. Vår ABBA PAPPA som äger ALLT !!

Marie Lönngren Sonesson

Leave a comment