full screen background image

Vi talar nästan inte om det...

Jag vet knappt var jag ska börja...😧
Denna julledighet har varit stunder av att leta, gräva, försöka förstå och upptäcka. Och jag blir så frustrerad när jag inte ser eller uppfattar allt som jag vill få tag på! Jag har inget behov av filmer och serier för att kunna roa mig. 
ALLT jag längtar efter är att få del av det Guds Ande vill leverera till sitt folk i denna tid. Jag vill kunna lyssna, ta in och omsätta det.
Våra ögon och öron är viktiga kanaler in i våra liv. Det är bl.a. de som hjälper till att bygga upp eller riva ner det Gudsrike vi har inom oss. Våra hjärtan och tankar behöver ett beskydd i denna tid, och det kan vi inte ta lätt på. 
 
Antikrist ande är i full verksamhet - och det kommer att tillta under 2018. Om vi inte är beredda och förstår tidens olika tecken, kommer vi att ha svårt att navigera framöver. 
 
Jag ber Gud om en desperat hunger mitt ibland oss som kristna, och en noggranhet att inte bli bedragen i denna tid. Att vi ska kunna läsa och förstå Guds Ord på ett klarare sätt, för Gud själv har lovat att uppenbarelsen kring Ordet ska öka i den yttersta tiden - om vi läser...
Finns vi då där för att få tag på det, eller är vi fortfarane i stadiet av att göra som vi alltid har gjort och levt? Kan vi tänka oss att göra de förändringar som behövs?
 
Detta skriver jag till er 
med tanke på dem som försöker leda er vilse.
Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse 
som ni har tagit emot av honom, 
och ni behöver inte någon som undervisar er, 
utan vad hans smörjelse lär er om allting 
är sanning och inte lögn.
Förbli i honom som den har lärt er.
1 Joh.2:26-27
 
Det finns något som vi alla kan få del av. Det är smörjelsen från Gud själv, den helige Andes vägledning, som är unik och tillgänglig för var och en av oss. Då kan vi inte slå oss till ro och tro att andra är våra guider i livet, för i detta avsnitt skrev Johannes just specifikt om Antikrist och antikrister...
Daniel skriver:
 
Dem som har kränkt förbundet 
skall han med smickrande ord locka till avfall,
men de av foket som känner sin Gud
skall stå fasta och hålla ut. 
De förståndiga bland folket ska ge många insikt...
Daniel 11:32-33
 
Det är som om vi kristna som tror på detta har tappat målföret. 
 
William Booth sa på sin tid på 1800-talet, om framtiden och dess faror:
 
"Religion utan den Helige Ande,
kristenhet utan Kristus, 
förlåtelse utan ånger,
frälsning utan pånyttfödelse
politik utan Gud
och himmel utan helvete."
 
Vi har ett och annat att stå upp för och försvara.
 
/Eleonora Lahti

Veckans bloggare:
Eleonora Lahti

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Marie Lönngren Sonesson: Abba Pappa

by Radio Tio | okt 28, 2015

Hej Kära Vänner :)

Jag börjar med att citera en sång som har ringt i mej den senaste tiden: ”Helige Ande. Vi är i din närhet, fyll oss med din kraft ,ge oss av ditt liv. Du är det levande vattnet, källan som ej tryter,tröstaren och hjälparen ,vi behöver dej! ”

När Jesus gick här på jorden så kunde han inte göra något utan Den Helige Ande. Hans namn är Jesus Kristus. Kristus betyder ”Den smorde”Jesus var smord med Den Helige Ande. Vad han än sa eller gjorde så var det under DHA smörjelse. Vi vet att när Jesus kom till floden Jordan och döptes av Johannes döparen, så kom DHA över honom i formen av en duva. Efter det gick han ut i sin offentliga tjänst.

På samma sätt har Gud tänkt att varje troende skall leva. Smord av Den Helige Ande. Det står i 1Joh brev 2:6 ”Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva som han lever”

Apg 2:38 ” Petrus svarade dem:
”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få Den Helige Ande som gåva”

Markus 16:17 Jesus Säger : ”Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på de sjuka  och de skall bli friska.”

Du är inte bara smord av Den helige Ande, du är också född av honom. Joh 3:3-  Jesus svarade: ”Amen amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike” Nikodemus sade” Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade:”Den som inte blir född av vatten och av Ande kan inte komma in i Guds rike.”

Rom 8:15 ”Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skall känna fruktan. Nej ni ni har fått barna skapets Ande i vilken ni ropar Abba (Pappa) Fader.”

Vi har alltså genom Den helige Ande blivit födda.Vi har blivit Guds barn. Vi har fått en egen relation med honom som har skapat himmel och jord.Vi får kalla honom för Pappa : ) Det handlar alltså inte om en religion utan om en relation.

Rom 8: 26-27 ”Så hjälper oss Anden i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga som Gud vill."

Alltså han hjälper oss att be när vi inte vet hur vi ska be.Vi kan alltid lita på vår hjälpare. Däremot kan vi såra honom. Ef 4:30”Bedröva inte Guds Helige Ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg därför bort all bitterhet , häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er." Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud.

Han heter Den Helige Ande. Det betyder just det som det står. Han är Helig. Vi har fått rening i Jesu blod men vi vill av hela vårt hjärta leva rent och som han vill. Vi har inte hårda hjärtan som är nonchalanta och tar lätt på den nåd som vi har fått.

Sakarja 12:10 ”Men över Davids hus och över Jerusalem ska jag utgjuta en bönens och nådens Ande ”

” Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva ”1 kor 6:19

Jag önskar er ALLA en underbart STOOR VÄLSIGNELSE från HONOM som har ALLT för oss. Vår ABBA PAPPA som äger ALLT !!

Marie Lönngren Sonesson

Leave a comment