full screen background image

Kom ut ur öknen

 

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Ord 3:5

Förra månaden fick jag privilegiet att predika i en fantastiks församling I Malmö, Malmö International Church. Ämnet handlade om ökenvandringen, det vill säga den andliga ökenvandringen som oftast får sitt uttryck även i den fysiska verkligheten. Min erfarenhet säger att vi alla går igenom dessa öken perioder någon gång i livet. Den kan pågå olika länge och vara olika ofta. Mycket beror på vårt eget sätt att agera under tiden i torka. Jesus själv hade en period i öknen där han blev testad av djävulen. Bara det säger en hel del, det är alltså inte synd i sig bara för att man har en ökenperiod utan det handlar om vad vi gör av den perioden som avgör resultatet. Det vill säga: går vi starka ut den eller har vi brutits ner och kanske till och med förtorkat vårt andliga liv?

Precis som Jesu upplevelse, är ökenvandring är en tid för prövningar, en tid då vi faktiskt blir testad i vår tro. Israeliterna å andra sidan fick genomgå en ökenvandring på 40 år på grund av olydnad enligt bibeln men även där handlade det om att bli testad i sin tro.

Min tolkning av den andliga ökenvandringen är att det finns två typer av vandring. Delvis finns det en ökenvandring där Jesus själv tillåter oss vandra med syfte att bli prövad och testad i vårt tro. Tänk själv hur lätt det är att säga ”Gud är god, allt är väl” när livet är bra och vi upplever oss välsignade i allt. Det är värre när vi faktiskt går igenom svårigheter och prövningar i livet, det är inte lika lätt att prisa Gud och ge honom äran för allt då.

Men jag ser också en annan typ av ökenvandring, en vandring som vi själva väljer att gå in i. Denna vandring handlar ofta om att vi är oförsiktiga och naiva. Vi tycks tro att vi har koll på allt och därför behöver vi varken läsa bibeln eller be. Vi behöver antagligen inte heller kristna vänner och ledare omkring oss som hjälper och stöttar oss. Precis på samma sätt som vi behöver mat varje dag för att orka leva så behöver vi andlig mat för att kunna leva ett andligt liv. Vi kan inte äta extra mycket en dag och tro att det ska hålla en vecka. Nej, vi behöver fylla på varje dag.

Det finns många anledningar till varför vi går igenom öknen. Men en ganska vanlig anledning är att vi faktiskt har gjort fel val. Vi är kanske på fel plats eller valt fel saker i livet som gör att allt runtomkring oss är ökentorrt och tillväxten helt obefintligt. Även om öknen är torr och livlös så finns det trotts allt växter som på något sätt lyckas överleva. De växer, men det går oerhört sakta. Även om det bara är lite vatten så är de fortfarande i behov av vatten. Skulle det aldrig regna i öken skulle även dessa växterna till slut dö ut. Så är det också med oss, vi kanske kan överleva en längre tid i öknen men vi ser väldigt lite frukt/resultat i vårt liv, till slut dör vårt andliga liv helt. Vi är trotts allt i behov av det andliga vattenflödet för att överleva.

För att kunna blomstra i vårt liv och framför allt vårt andliga liv så måste vi hålla oss nära vattenkällan, som är Jesus. För att helt kunna veta hans tankar och planer över våra liv så kan vi inte dra oss undan eller ignorera Hans ord. Jesus har en plan med ditt liv, han vill se dig leva det livet fullt ut. Våga lita på hans ledning.

Glöm inte att kampen finns i ditt sinne. Vad är det vi fyller våra sinnen med? Oavsett om vi är i öknen eller inte så kommer Jesus aldrig att lämna oss. Han finns där och vill leda oss.

Är ökenvandringen något Jesus har tillåtit dig vandra så kommer han med säkerhet att finnas där för dig genom allt. Men är ökenvandringen något du själv har orsakat så uppmanar jag dig att vända om och gå tillbaka till den plats i ditt liv där du kände att Gud faktiskt var med dig.

Med önskan om allt gott

 

Maria Owiredu

Radio 10

Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Lena Andersson Hubbard: Vår blick fäst på evigheten

by Radio Tio | dec 30, 2015

Vi tror att vi äntligen har hittat en församling här i Phoenix som vi båda kan säga ja och amen till. Vi har i stort sett varit utan församling sedan min man slutade sitt jobb som barnpastor för två år sedan. Det har varit en tid då vi haft möjlighet att ha våra egna bibelstunder och komma närmare varandra men det har också varit plågsamt att bara vara vi på ett sätt. Jag tror helt och fullt på att vi behöver vara inlemmade i den lokala församlingen. Tobe, min man, började jobba som barnpastor strax efter att vi gifte oss för fjorton år sedan vilket har varit väldigt intensivt med lite tid för något annat. Under dom här två åren har vi bl.a. spelat in min nya CD ”Open Your Heart”. Något som vi absolut inte hade haft tid med annars.

Det finns många “fina” församlingar runt om i stan men dom är i mitt tycke mer som sociala klubbar än ”den levande Gudens församling”. Vi lever inte i bibelbältet tyvärr och de flesta kyrkor här är inte ande-fyllda. Man känner inte varandra efter anden utan det blir mer socialt precis som i världen. Vi har gjort besök här och där men så mycket handlar om underhållning och aktiviteter. Och man vill inte stöta sig med någon utan predikar ett väldigt tillrättalagt budskap. Jag har också saknat Andens gåvor och det profetiska tilltalet.

I den församling som vi nu har hittat och som bara ligger 10 min från där vi bor, (vilket jag bett om), predikar man med kraft och smörjelse. Lovsången är kanon! I söndags predikade pastorsfrun som också är pastor om hur vi som kristna är själva centrum i denna världen ur Guds perspektiv. Hur vi så lätt kommer in i ett tänkande att vi är i periferin och att det verkliga livet är i den s.k. världen. Det är så lätt att komma under och vi behöver höra om seger. Gud har gett oss all makt genom Jesus Kristus!

Det är så mycket som försöker tysta oss idag. Det som överskuggar allt just nu är väl Islam som en verklig fiende som vill ta över och förstöra vårt samhälle. Har Islam fått denna makt p.g.a. våra synder?

”Res dig, Herre! Låt inte människor få makten, låt hedningarna bli dömda inför ditt ansikte. Slå dem med skräck, Herre. Låt hedningarna förstå att de bara är människor.”. Psalm 9:20-21 på engelska står det: “Strike them with terror, Lord; let the nations know they are only mortal”.

Vi som kristna har ju alltid vår blick på evigheten. Våra motiv, våra bevekelsegrunder vägs alltid mot evigheten och vad som väntar där. Gud har en plan med mänskligheten och den här världen. Satan har också en plan.

Guds plan är att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Gud vill att samhället ska vara format så att det är lätt för människor att komma till tro. Det är alltid ett personligt val, men Gud är emot ideologier som hindrar människor från att välja honom. Kommunismen, nära besläktad med socialismen är ett sånt system. Ett styre som förbjuder allt vad kristendom heter. Där människor med fara för sina liv tillber Gud. Det  var inte längesen Biblar smugglades in till Sovjet av både svenska och andra länders kristna. Och dom gjorde det med fara för sina liv. Dom kanske inte riskerade att dödas, men dom riskerade att hamna i fängelse på obestämd tid undangömda för världen.

Darwinismen förde fram evolutionsteorin i kontrast till skapelseläran och är fortfarande förhärskande i all skolutbildning. Det är en teori men behandlas som obestridd sanning.

”Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt”. Rom 1:20

Humanismen är en annan ideologi i vår tid som vill bannlysa kristen tro. Enligt humanisterna får det inte finnas minsta spår av Gudstro och kristen indoktrinering i våra allmänna skolor och man är helt emot kristna skolor. De ska inte få finnas helt enkelt. Man anser t.o.m att det inte ska vara tillåtet för föräldrar att undervisa sina barn om Gud. Man tycks tro att det finns en slags neutral zon där ingen indoktrinering sker. Att det som humanismen står för inte är indoktrinering.

Vår senaste ideologi som nu grasserar i västvärlden är den s.k. gay agendan. Den är nästan som en ny religion där alla som inte böjer knä blir utpekade som bigotta och fulla av  hat. Det händer i Sverige och det händer i USA. Vita Huset upplyst i regnbågens färger, symbolen för den nya rörelsen.

En gammal vän i min hemstad Halmstad var bedrövad när Gay paraden drog in i staden. ”Alla” förväntades delta och ”gå man ur huse”. Förskolebarn, pensionärer, ”alla”. Polisen hade regnbågsflaggor målade på kinderna.

Vad har hänt? Var är vi kristna? Har vi blivit tystade? Skräck från alla sidor. Vi vågar inte tala emot Islam och vi undviker att tala om homosexualitet och gay agendan.

Precis som alla andra gudsfientliga ideologier så kommer det här tankesystemet, det är jag säker på,  att skörda många miljoner offer. Vad menar jag? Människor har blivit impregnerade med denna nya syn på homosexualitet så till den grad att man kommer att förkasta Guds ord och inte vilja ha med något kristet att göra. Och många, många kommer att gå evigt förlorade p.g.a denna deras övertygelse.

Kristna är nu dom förhatliga. Kristna är nu dom intoleranta som inte tillåter människor att älska vem dom vill.

 ”Ve dem som kalla det onda gott, och det goda ont, dem som göra mörker till ljus, och ljus till mörker, dem som göra surt till sött, och sött till surt”! Jesaja 5:20

Jag har funderat på, hur beskriver man det här i en sång? Kan man sjunga om det här? Undviker vi ämnet? Jag tänker överhuvudtaget mycket på hela den här problematiken med homosexualiteten som breder ut sej. Jag tror att alla vi kristna gör det och vi känner en maktlöshet. Det känns som att vi förlorar kampen mer och mer. Vi som kristna har ett dilemma. Vi vill stå för sanningen, men vi vill inte skrämma bort människor från Guds kärlek och förlåtande kraft. Men för att människor ska kunna bli fria så måste vi predika sanningen. Redan generationen efter mig är indoktrinerade och förförda. En släkting såg en föreställning med en av dom stora svenska folkförförarna och var betagen.

”Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna.”; Efesierbrevet 5:12

Och nu en annan besläktad ideologi som vill ta bort könen. Man är så emot Gud att man inte ens vill erkänna att Gud har skapat oss till man och kvinna. Det man kan hoppas är att botten snart är nådd och att människor får nog och börjar söka Gud.

Vi var ute på gator och torg på 80-och 90-talet och sjöng och predikade. Varje vecka. Gör man det nuförtiden? Kanske media är ett bättre verktyg idag. Jag har haft många heta diskussioner på Facebook t.ex.

Vi är världens ljus och jordens salt. Kraften finns i Guds ord och sanningen ska sätta människor fria.

Vi vet vad vi tror på. Låt en döende värld få veta vilket hopp vi har i Jesus! Vi ska givetvis predika det glada budskapet men jag tror att vi också är kallade till att konfrontera.

Framåt Kristi Stridsmän! Låt oss inta landet!

Leave a comment