full screen background image

Hej alla kära läsare av Musik-Bloggen här på radio 10 : )

Jag börjar med att citera Jesus där han faktiskt står och ropar i Lukas 4: 18 -19

"Herrens Ande är över mig,  för att han har smort mig till att förkunna glada nyheter för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan. Till att ropa ut FRIHET för de fångna och syn före de blinda, och till att ge de förtryckta frihet (tex folket i Iran ) och till att predika Herrens behagliga år" !!!

Jag citerar också här från en bok som jag just nu läser:

"Den lame mannen som fördes fram till Jesus på en bår behövde först och främst få förlåtelse för de synder han begått., vilket Jesu ord till honom gör klart:

" Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna" ( Matt 9:2) Den oförlåtna synden hade fört med sig en andlig bundenhet, men så snart denna bröts botades hans förlamning.

De som stod runt omkring trodde att mannens oförmåga att gå var hela problemet, men Jesus visste att mannen behövde en mycket djupare befrielse innan han kunde återfå sin fulla hälsa.

(fortsatt citat)" Medan vi bad för Mary, en mogen kristen kvinna som sökte mer av Guds helande i sitt liv, mindes hon plötsligt något som hände när hon var 8 år. En äldre pojke hade närmat sig henne, pratat med henne och rört vid henne på ett sexuellt sätt. Hon hade blivit förvirrad och upprörd av det som hände.

Hon hade inte tänkt på händelsen på många år, men förstod att Herren förde upp det i hennes tankar nu så att han skulle kunna hela henne.

När Mary förlät pojken vad han hade gjort upplevde hon det som om han faktiskt var närvarande, och även hur smutsig hon hade känt sig av det som hänt. Vi bad Herren göra henne fri från det osynliga andliga inflytande som pojken haft över hennes liv. När Gud mötte henne med frihet och helande suckade hon djupt och berättade att hon upplevt en fantastisk känsla av befrielse när hon löstes från denna nedsmutsning.

Det Mary beskrev var i själva verket ett andligt inflytande som hållit henne bunden i 50 år. Det blev möjligt för henne att ta emot verklig frihet från Jesus". (slut citat) För att anknyta till det som är aktuellt "me too" .

Det är verkligen fantastiskt att alla de som pg.av olika anledningar inte vågat träda fram och berätta, nu gör det och avslöjar sina förövare. Men människan som blivit utsatt och även förövaren förstås, måste få hjälp som dessa två vi skrivit om härovanför. Den enda som kan ge verklig hjälp är Jesus Kristus.

Till slut ska jag citera en sång jag skrivit som finns på min CD "Goda gåvor" som förklarar hur Jesus sätter dej fri.

Den är skriven utifrån Jesaja 53 och 1 Petrus 2:24-25 samt utifrån det Jesus gjort på Golgata och när han uppstod igen för oss, som beskrivs i Nya Testamentets första 4 böcker Evangelierna:

" Straffet tog han på sig för att du skulle få frid. Det var dina smärtor han bar för din befrielse. Medan man trodde att han var slagen av Gud . Var det för din synd och sjukdom som han inte sa ett ljud. Tigande tog han hugg och slag tills hans rygg var som ett sår. All förbannelse tog han in i sig när spikarna trängde in i hans kropp. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor lade han på sig . Han var sårad för våra synders skull. Slagen för det onda vi gjort. Han dog för dig för att du skulle få frid. Genom Jesu sår har vi blivit helade ."

Med önskan om Guds Frid till dig detta nya år

Marie Lönngren Sonesson

 

Veckans bloggare:
Marie Lönngren Sonesson

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Lena Andersson Hubbard: Vår blick fäst på evigheten

by Radio Tio | dec 30, 2015

Vi tror att vi äntligen har hittat en församling här i Phoenix som vi båda kan säga ja och amen till. Vi har i stort sett varit utan församling sedan min man slutade sitt jobb som barnpastor för två år sedan. Det har varit en tid då vi haft möjlighet att ha våra egna bibelstunder och komma närmare varandra men det har också varit plågsamt att bara vara vi på ett sätt. Jag tror helt och fullt på att vi behöver vara inlemmade i den lokala församlingen. Tobe, min man, började jobba som barnpastor strax efter att vi gifte oss för fjorton år sedan vilket har varit väldigt intensivt med lite tid för något annat. Under dom här två åren har vi bl.a. spelat in min nya CD ”Open Your Heart”. Något som vi absolut inte hade haft tid med annars.

Det finns många “fina” församlingar runt om i stan men dom är i mitt tycke mer som sociala klubbar än ”den levande Gudens församling”. Vi lever inte i bibelbältet tyvärr och de flesta kyrkor här är inte ande-fyllda. Man känner inte varandra efter anden utan det blir mer socialt precis som i världen. Vi har gjort besök här och där men så mycket handlar om underhållning och aktiviteter. Och man vill inte stöta sig med någon utan predikar ett väldigt tillrättalagt budskap. Jag har också saknat Andens gåvor och det profetiska tilltalet.

I den församling som vi nu har hittat och som bara ligger 10 min från där vi bor, (vilket jag bett om), predikar man med kraft och smörjelse. Lovsången är kanon! I söndags predikade pastorsfrun som också är pastor om hur vi som kristna är själva centrum i denna världen ur Guds perspektiv. Hur vi så lätt kommer in i ett tänkande att vi är i periferin och att det verkliga livet är i den s.k. världen. Det är så lätt att komma under och vi behöver höra om seger. Gud har gett oss all makt genom Jesus Kristus!

Det är så mycket som försöker tysta oss idag. Det som överskuggar allt just nu är väl Islam som en verklig fiende som vill ta över och förstöra vårt samhälle. Har Islam fått denna makt p.g.a. våra synder?

”Res dig, Herre! Låt inte människor få makten, låt hedningarna bli dömda inför ditt ansikte. Slå dem med skräck, Herre. Låt hedningarna förstå att de bara är människor.”. Psalm 9:20-21 på engelska står det: “Strike them with terror, Lord; let the nations know they are only mortal”.

Vi som kristna har ju alltid vår blick på evigheten. Våra motiv, våra bevekelsegrunder vägs alltid mot evigheten och vad som väntar där. Gud har en plan med mänskligheten och den här världen. Satan har också en plan.

Guds plan är att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Gud vill att samhället ska vara format så att det är lätt för människor att komma till tro. Det är alltid ett personligt val, men Gud är emot ideologier som hindrar människor från att välja honom. Kommunismen, nära besläktad med socialismen är ett sånt system. Ett styre som förbjuder allt vad kristendom heter. Där människor med fara för sina liv tillber Gud. Det  var inte längesen Biblar smugglades in till Sovjet av både svenska och andra länders kristna. Och dom gjorde det med fara för sina liv. Dom kanske inte riskerade att dödas, men dom riskerade att hamna i fängelse på obestämd tid undangömda för världen.

Darwinismen förde fram evolutionsteorin i kontrast till skapelseläran och är fortfarande förhärskande i all skolutbildning. Det är en teori men behandlas som obestridd sanning.

”Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt”. Rom 1:20

Humanismen är en annan ideologi i vår tid som vill bannlysa kristen tro. Enligt humanisterna får det inte finnas minsta spår av Gudstro och kristen indoktrinering i våra allmänna skolor och man är helt emot kristna skolor. De ska inte få finnas helt enkelt. Man anser t.o.m att det inte ska vara tillåtet för föräldrar att undervisa sina barn om Gud. Man tycks tro att det finns en slags neutral zon där ingen indoktrinering sker. Att det som humanismen står för inte är indoktrinering.

Vår senaste ideologi som nu grasserar i västvärlden är den s.k. gay agendan. Den är nästan som en ny religion där alla som inte böjer knä blir utpekade som bigotta och fulla av  hat. Det händer i Sverige och det händer i USA. Vita Huset upplyst i regnbågens färger, symbolen för den nya rörelsen.

En gammal vän i min hemstad Halmstad var bedrövad när Gay paraden drog in i staden. ”Alla” förväntades delta och ”gå man ur huse”. Förskolebarn, pensionärer, ”alla”. Polisen hade regnbågsflaggor målade på kinderna.

Vad har hänt? Var är vi kristna? Har vi blivit tystade? Skräck från alla sidor. Vi vågar inte tala emot Islam och vi undviker att tala om homosexualitet och gay agendan.

Precis som alla andra gudsfientliga ideologier så kommer det här tankesystemet, det är jag säker på,  att skörda många miljoner offer. Vad menar jag? Människor har blivit impregnerade med denna nya syn på homosexualitet så till den grad att man kommer att förkasta Guds ord och inte vilja ha med något kristet att göra. Och många, många kommer att gå evigt förlorade p.g.a denna deras övertygelse.

Kristna är nu dom förhatliga. Kristna är nu dom intoleranta som inte tillåter människor att älska vem dom vill.

 ”Ve dem som kalla det onda gott, och det goda ont, dem som göra mörker till ljus, och ljus till mörker, dem som göra surt till sött, och sött till surt”! Jesaja 5:20

Jag har funderat på, hur beskriver man det här i en sång? Kan man sjunga om det här? Undviker vi ämnet? Jag tänker överhuvudtaget mycket på hela den här problematiken med homosexualiteten som breder ut sej. Jag tror att alla vi kristna gör det och vi känner en maktlöshet. Det känns som att vi förlorar kampen mer och mer. Vi som kristna har ett dilemma. Vi vill stå för sanningen, men vi vill inte skrämma bort människor från Guds kärlek och förlåtande kraft. Men för att människor ska kunna bli fria så måste vi predika sanningen. Redan generationen efter mig är indoktrinerade och förförda. En släkting såg en föreställning med en av dom stora svenska folkförförarna och var betagen.

”Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna.”; Efesierbrevet 5:12

Och nu en annan besläktad ideologi som vill ta bort könen. Man är så emot Gud att man inte ens vill erkänna att Gud har skapat oss till man och kvinna. Det man kan hoppas är att botten snart är nådd och att människor får nog och börjar söka Gud.

Vi var ute på gator och torg på 80-och 90-talet och sjöng och predikade. Varje vecka. Gör man det nuförtiden? Kanske media är ett bättre verktyg idag. Jag har haft många heta diskussioner på Facebook t.ex.

Vi är världens ljus och jordens salt. Kraften finns i Guds ord och sanningen ska sätta människor fria.

Vi vet vad vi tror på. Låt en döende värld få veta vilket hopp vi har i Jesus! Vi ska givetvis predika det glada budskapet men jag tror att vi också är kallade till att konfrontera.

Framåt Kristi Stridsmän! Låt oss inta landet!

Leave a comment