full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Eva Marklund: Hjärtats lovsång

by Radio Tio | jan 27, 2016

Musik omsluter oss överallt. Toner, sång och melodier med olika budskap. Det är svårt att värja sig emot bruset som tvingar sig in i våra öron, och påverkar oss även om vi inte tänker på det. Texter vi egentligen avskyr fastnar så lätt och blir som en plåga i hjärnan. Därför blir en stunds tystnad så värdefull, i alla fall för mig.

Musik och sång är en stor del av mitt liv men oftast när jag är hemma vill jag att det skall vara tyst. Jag behöver höra mina egna tankar och lyssna till det som rör sig inuti. Jag har märkt att plötsligt kan jag börja längta efter någon speciell sång. Denna sång kan då bli så mycket mer och beröra mig till tårar eftersom budskapet känns nytt och fräscht.

När sånger föds inom mig måste det vara tyst så att jag hör melodin och texten i mina tankar. När denna förmåga, som jag inte visste att jag hade först, visade sig för mig var det när jag hade avsatt tid för bön. Bibelorden blev levande och sångerna bara kom. Min första sång kom för över tjugofem år sedan som en överraskning från himlen. Guds Ande tog mig in i en dimension jag inte kände till att jag hade.

Jag är en lovsångare och sångerna som föds är lovsånger till Fadern, Sonen och Anden. Mitt födande har varit intensivt under vissa tider och under långa perioder har det varit helt tyst. Det jag kan konstatera när jag tittar tillbaka och summerar, är att kärleken till Jesus påverkar sångflödet ur mitt hjärta.

Tider då jag stannar upp, vänder om och tar mig tillbaka till förundrans plats som är fokusering på bön och meditation över ordet, ökar kärleken till Jesus.

Följden blir att beundran och tillbedjan till honom kommer tillbaka och plötsligt börjar det flöda ur mitt inre igen.

Kärleken till Jesus är en viktig grund för hela mitt liv, mitt födande av sånger och mitt tjänande i stort. Han är ämnet för vår lovsång och kommer alltid att vara centralgestalten, den vi lever för.

Jag vill tillbaka till hjärtats lovsång...Det handlar om dig Jesus. En sångstrof vi sjöng ofta för ett antal år sedan. Denna sång (eng. Heart of worship), sätter ord på att hjärtats lovsång mer än allt vi kan skapa och genom vår musikaliska förmåga.

Musiken som också är ett verktyg att tillbe kan ibland dränka oss i ljud och vi tappar hjärtat. 
Kärleken och beundran av honom måste alltid vara ”drivet” i vår tillbedjan. Gudsrelationen handlar först och främst om hjärtat.


Eva Marklund

Leave a comment