full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Alf Lax: Sång för oss samman

by Radio Tio | feb 03, 2016
Frid vänner!

Sverige är ett sjungande land, särskilt när det gäller körsång. Det är få länder som kan visa upp ett mer aktivt sång och körliv, än det vi utövat och präglats av i flera generationer. Här har kyrkan med sin allsång och sin körsång, haft ett stort inflytande. I stort sett, fanns det en kyrkokör i varje kyrka, från början av 1900-talet. Denna körsång har satt sina spår. Inte sällan hör man än idag. "Jag är med i en kör,vi har körövning då och då", osv.

Slavarna i USA och i flera andra länder började sjunga ut sin längtan,dom sjöng i kör, tillsammans. Sverige var fattigt på 1800-talet. Men vi sjöng tillsammans.

Jag har ingen klar analys om detta, vad det kunde betyda för dessa människor då.
Men idag vet vi att sången frigör människan. Att få sjunga tillsammans, i kör eller i allsång skapar en tillhörighet, en trygghet som bryter känslan av utanförskap.

Så vänner låt oss sjunga tillsammans,där vi alla får vara med i gemensam kör. Låt oss samtidigt även njuta av den bearbetade körsången. Där de olika stämmorna ljuder i samklang, allt från bas-stämma, till tenor. Sluta inte sjunga vänner. Tvärtom, låt sången ljuda så som stora vattenfall!

Vi hade en kanonkonsert på Brinkeberg anstalten den 26 dec. Jag och fängelsepastorn Anders Norlander plus två av de intagna killarna, som genomgått säsongens gitarrkurs uppträdde tillsammans. Så vi var alltså 4 st med var sin gitarr i matsalen på Brinkan. Det kom ca 25 st killar för att lyssna till vårt framträdande. Det var höga visslingar och stora applåder när vi spelade och sjöng. Killarna sjöng egna låtar plus Jimmi Hendriks och Fogerthy, Bob Dyland m.m.
Snacka om succé! Det blir absolut en ny gitarrkurs nu till våren.

/ Alf

Leave a comment