full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Ingalill Vaim: Vila i löftesord

by Radio Tio | mar 02, 2016

Jag planerar att så småningom ge ut en ny cd igen med sånger jag har fått genom åren. Musiken, sången och textskrivandet är en gåva jag har fått av Gud. Denna gåva vill jag ta vara på och ge tillbaka till Honom som har lagt sången i mitt hjärta.

Det må ju alltid till ekonomi också när en ny utgivning skall 'födas fram' och det är kanske något som jag och många med mig som sysslar med den skapande sidan av musik inte alltid tycker är den roliga biten att ta tag i. Jag är en bit på vägen ekonomiskt men har inte alla pengar än som behövs för ett helt album. 

När jag förstod att det behövdes mer pengar än det jag har idag på kontot så märkte jag en reaktion inom mig - en gammal känsla jag burit inom mig hela mitt liv flöt nu upp till ytan och ville hävda sitt 'gamla budskap' åter igen: " Du kommer bara att få ett nej såsom du alltid fick Ingalill. Varför skall du gå till Gud och be Honom om vad du behöver"? 

Det samma minnet från barndomens tidiga år gör sig påmind igen! Varje gång jag ville fråga min far om jag kunde få en krona eller en aldrig så liten 50 öring till godis - fick jag ett nej! Till slut gav jag upp med att fråga och retirerade in i en inre uppgivenhet att det var aldrig någon idé att be pappa om något alls! Jag började frukta för hans nej! 

Tänk att jag befinner mig här, vid just detta nej idag, mitt i den skapande och roliga processen som det är att planera för en ny cd. Är det nu gamla tankemönster och tankebyggnader som står i vägen skall rivas ner? Lögner som grott sig fast och blivit en del av mina inre föreställningar och emotionella uppfattningar om min himmelske Far, för inte att säga om hur jag ser på mig själv? 

Jodå - just här är det jag befinner mig när jag skriver detta. Är jag ledsen? Irriterat eller frustrerad eller stressad?  Inte alls. Veckor har gått och jag har funnit en djupare vila i de löftesord jag läser varje dag. Min längtan och önskan att se Guds Farshjärta för mig har vuxit sig djupare och starkare för varje dag. 

Denna sanning kan inte värderas i pengar - inte ens vad ett nytt album kostar att ge ut. Det är väl inga problem alls för Gud att få fram 150 000 kr till min cd? ( Lätt som en plätt för Honom ;) men jag anar att Han vill ge mig ett ännu värdefullare och rikare svar först: Vissheten om att min Far i himlen, i Jesus Kristus, har gett sitt JA och amen till alla löftena som också tillhör mig, här och nu, idag och till evig tid! 

När jag är ute och går varje dag och gör alla mina önskningar kända inför Gud så är det ofta där jag hamnar till slut: "Att lära känna Dig är min längtan att lära känna dig" ( Johnny Slottheden )

Detta kan inte enbart vara ord jag läser på sidorna i min Bibel utan må också bli en förvandlande kraft av mitt hjärta tankar. Det är då och endast då jag vet att Han är bara god - när mitt hjärtas ögon ser Honom som Han verkligen är 

”Överlämna din väg åt HERREN, förtrösta på honom, han skall göra det.”
‭‭Psaltaren‬ ‭37:5‬ ‭

Vem vet? Kanske det blir en ny sång av denna erfarenhet en dag. 

/Ingalill Vaim 

Leave a comment