full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Alf Lax: Musikalisk gåva

by Radio Tio | apr 06, 2016
Frid vänner!

Jag tänker på ett uttryck som jag tror att dom flesta har hört: "Han/hon har musiken i blodet,eller- har en musikalisk ådra". Är det så att vissa människor föds med en musikalisk gåva? Det tror jag är sant men jag tror också att den miljö man föds 
och växer upp i, spelar roll.

Det forskas ju i huruvida fostret i moderlivet påverkas av hur föräldrarna lever sina liv. Man påstår att klassisk musik har en lugnande effekt på fostret och även att föräldrarna kan tala och om möjligt är, sjunga mjukt mot den havande magen. Det låter intressant. 

Men jag tror också att ett hem som präglas av sång och musik, kan stimulera barnet och dess förmåga att öva upp sina sinnen för musiken. Men alla kan inte sjunga och spela och alla kan inte bli konstnärer, likväl som att alla inte kan bli ekonomer eller
politiker m.m. Det gäller nog för oss alla, att upptäcka var och ens speciella gåva och uppmuntra och vårda den så gott det går.

Det skall bli spännande att höra sången om lammet i himlen. Där skall ju alla vara med och stämma in i kören. Tänk om man hamnar jämte någon som helt saknar musiköra, som sjunger så falskt att det skär genom märg och ben. Tror inte det. I himlen kan vi alla sjunga! Frågan är, om vi inte kan det här nere också.

Alf Lax

Leave a comment