full screen background image

Hej alla kära läsare av Musik-Bloggen här på radio 10 : )

Jag börjar med att citera Jesus där han faktiskt står och ropar i Lukas 4: 18 -19

"Herrens Ande är över mig,  för att han har smort mig till att förkunna glada nyheter för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan. Till att ropa ut FRIHET för de fångna och syn före de blinda, och till att ge de förtryckta frihet (tex folket i Iran ) och till att predika Herrens behagliga år" !!!

Jag citerar också här från en bok som jag just nu läser:

"Den lame mannen som fördes fram till Jesus på en bår behövde först och främst få förlåtelse för de synder han begått., vilket Jesu ord till honom gör klart:

" Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna" ( Matt 9:2) Den oförlåtna synden hade fört med sig en andlig bundenhet, men så snart denna bröts botades hans förlamning.

De som stod runt omkring trodde att mannens oförmåga att gå var hela problemet, men Jesus visste att mannen behövde en mycket djupare befrielse innan han kunde återfå sin fulla hälsa.

(fortsatt citat)" Medan vi bad för Mary, en mogen kristen kvinna som sökte mer av Guds helande i sitt liv, mindes hon plötsligt något som hände när hon var 8 år. En äldre pojke hade närmat sig henne, pratat med henne och rört vid henne på ett sexuellt sätt. Hon hade blivit förvirrad och upprörd av det som hände.

Hon hade inte tänkt på händelsen på många år, men förstod att Herren förde upp det i hennes tankar nu så att han skulle kunna hela henne.

När Mary förlät pojken vad han hade gjort upplevde hon det som om han faktiskt var närvarande, och även hur smutsig hon hade känt sig av det som hänt. Vi bad Herren göra henne fri från det osynliga andliga inflytande som pojken haft över hennes liv. När Gud mötte henne med frihet och helande suckade hon djupt och berättade att hon upplevt en fantastisk känsla av befrielse när hon löstes från denna nedsmutsning.

Det Mary beskrev var i själva verket ett andligt inflytande som hållit henne bunden i 50 år. Det blev möjligt för henne att ta emot verklig frihet från Jesus". (slut citat) För att anknyta till det som är aktuellt "me too" .

Det är verkligen fantastiskt att alla de som pg.av olika anledningar inte vågat träda fram och berätta, nu gör det och avslöjar sina förövare. Men människan som blivit utsatt och även förövaren förstås, måste få hjälp som dessa två vi skrivit om härovanför. Den enda som kan ge verklig hjälp är Jesus Kristus.

Till slut ska jag citera en sång jag skrivit som finns på min CD "Goda gåvor" som förklarar hur Jesus sätter dej fri.

Den är skriven utifrån Jesaja 53 och 1 Petrus 2:24-25 samt utifrån det Jesus gjort på Golgata och när han uppstod igen för oss, som beskrivs i Nya Testamentets första 4 böcker Evangelierna:

" Straffet tog han på sig för att du skulle få frid. Det var dina smärtor han bar för din befrielse. Medan man trodde att han var slagen av Gud . Var det för din synd och sjukdom som han inte sa ett ljud. Tigande tog han hugg och slag tills hans rygg var som ett sår. All förbannelse tog han in i sig när spikarna trängde in i hans kropp. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor lade han på sig . Han var sårad för våra synders skull. Slagen för det onda vi gjort. Han dog för dig för att du skulle få frid. Genom Jesu sår har vi blivit helade ."

Med önskan om Guds Frid till dig detta nya år

Marie Lönngren Sonesson

 

Veckans bloggare:
Marie Lönngren Sonesson

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Ingalill Vaim: Sök Guds rike

by Radio Tio | apr 20, 2016
Jesus är så långt ifrån man kan komma, en religiös 'symbol' eller en programpunkt i ett mötesprogram. Han sysslar inte med 'ministry jämförelse' eller ett jagande efter kristen celebritet/kändis status. Detta är endast ett uttryck för vår själs osäkerhet och behov av bekräftelse. 

Gud upphöjer oss till en plats av tjänande och inflytande i Guds rike i enlighet med Hans plan och syfte med våra liv. Det vi försöker 'ta oss' blir också det vi själva får hålla vid liv så att säga. Det som kommer ur Faderns hand bär alltid vila med sig. Vila från egna verk. 

När ministry eller tjänst drivs framåt pga behovet av pengar och ekonomi ligger främst, då kan vi frestas att 'ta saken i egna händer' utifrån bekymmer eller oro för hur det skall gå för oss. Min man och jag har levt vårt liv de senaste 30 åren i en absolut beroende ställning inför Fadern vad gäller vår ekonomi och uppehälle. Löftet är och förblir det samma dör evigt: "Sök Guds rike och Hans rättfärdighet så skall ALLT DET ANDRA, tillfalla er"! (Matteusevangeliet 6:33)
Vi skulle nog kunnat gått sönder av oro om inte detta ordet hade lägrat sig i oss som den mäktiga uppenbarelsen den är! Vilka äventyr vi har varit med om! Skulle kunna skriva böcker...

Han söker heller inte efter en massa pliktuppfyllande troende som stressar pga av inre krav som oftast kommer ur känslor av otillräcklighet - inför Gud och inför människors förväntningar.

Jesus är närvaron av Gud själv inom mig. Han uppfyller mig med sin skönhet - den gör att alla tunga tankar skingras. Han bekräftar mig, och när Han är här hos mig då är Guds Rike som är frid en påtaglig, kännbar och alltomfattande verklighet. 

Här och nu finns bara ett enda - en sanning som famnar mig och håller min själ innanför Förlåten - att allt flödar utifrån Honom och Hans närvaro. Här befrias jag från jämförelsens förbannelser och alla brinnande pilar - även människors förväntningar på mig. Här upplöses alla tankar av misslyckande som i ett enda "poff!" 

Marias ord blir mina idag - "Ett enda är nödvändigt". 
Du och jag Jesus. "Tror Jag det Ingalill"

Leave a comment