full screen background image

Kom ut ur öknen

 

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Ord 3:5

Förra månaden fick jag privilegiet att predika i en fantastiks församling I Malmö, Malmö International Church. Ämnet handlade om ökenvandringen, det vill säga den andliga ökenvandringen som oftast får sitt uttryck även i den fysiska verkligheten. Min erfarenhet säger att vi alla går igenom dessa öken perioder någon gång i livet. Den kan pågå olika länge och vara olika ofta. Mycket beror på vårt eget sätt att agera under tiden i torka. Jesus själv hade en period i öknen där han blev testad av djävulen. Bara det säger en hel del, det är alltså inte synd i sig bara för att man har en ökenperiod utan det handlar om vad vi gör av den perioden som avgör resultatet. Det vill säga: går vi starka ut den eller har vi brutits ner och kanske till och med förtorkat vårt andliga liv?

Precis som Jesu upplevelse, är ökenvandring är en tid för prövningar, en tid då vi faktiskt blir testad i vår tro. Israeliterna å andra sidan fick genomgå en ökenvandring på 40 år på grund av olydnad enligt bibeln men även där handlade det om att bli testad i sin tro.

Min tolkning av den andliga ökenvandringen är att det finns två typer av vandring. Delvis finns det en ökenvandring där Jesus själv tillåter oss vandra med syfte att bli prövad och testad i vårt tro. Tänk själv hur lätt det är att säga ”Gud är god, allt är väl” när livet är bra och vi upplever oss välsignade i allt. Det är värre när vi faktiskt går igenom svårigheter och prövningar i livet, det är inte lika lätt att prisa Gud och ge honom äran för allt då.

Men jag ser också en annan typ av ökenvandring, en vandring som vi själva väljer att gå in i. Denna vandring handlar ofta om att vi är oförsiktiga och naiva. Vi tycks tro att vi har koll på allt och därför behöver vi varken läsa bibeln eller be. Vi behöver antagligen inte heller kristna vänner och ledare omkring oss som hjälper och stöttar oss. Precis på samma sätt som vi behöver mat varje dag för att orka leva så behöver vi andlig mat för att kunna leva ett andligt liv. Vi kan inte äta extra mycket en dag och tro att det ska hålla en vecka. Nej, vi behöver fylla på varje dag.

Det finns många anledningar till varför vi går igenom öknen. Men en ganska vanlig anledning är att vi faktiskt har gjort fel val. Vi är kanske på fel plats eller valt fel saker i livet som gör att allt runtomkring oss är ökentorrt och tillväxten helt obefintligt. Även om öknen är torr och livlös så finns det trotts allt växter som på något sätt lyckas överleva. De växer, men det går oerhört sakta. Även om det bara är lite vatten så är de fortfarande i behov av vatten. Skulle det aldrig regna i öken skulle även dessa växterna till slut dö ut. Så är det också med oss, vi kanske kan överleva en längre tid i öknen men vi ser väldigt lite frukt/resultat i vårt liv, till slut dör vårt andliga liv helt. Vi är trotts allt i behov av det andliga vattenflödet för att överleva.

För att kunna blomstra i vårt liv och framför allt vårt andliga liv så måste vi hålla oss nära vattenkällan, som är Jesus. För att helt kunna veta hans tankar och planer över våra liv så kan vi inte dra oss undan eller ignorera Hans ord. Jesus har en plan med ditt liv, han vill se dig leva det livet fullt ut. Våga lita på hans ledning.

Glöm inte att kampen finns i ditt sinne. Vad är det vi fyller våra sinnen med? Oavsett om vi är i öknen eller inte så kommer Jesus aldrig att lämna oss. Han finns där och vill leda oss.

Är ökenvandringen något Jesus har tillåtit dig vandra så kommer han med säkerhet att finnas där för dig genom allt. Men är ökenvandringen något du själv har orsakat så uppmanar jag dig att vända om och gå tillbaka till den plats i ditt liv där du kände att Gud faktiskt var med dig.

Med önskan om allt gott

 

Maria Owiredu

Radio 10

Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Ingalill Vaim: Sök Guds rike

by Radio Tio | apr 20, 2016
Jesus är så långt ifrån man kan komma, en religiös 'symbol' eller en programpunkt i ett mötesprogram. Han sysslar inte med 'ministry jämförelse' eller ett jagande efter kristen celebritet/kändis status. Detta är endast ett uttryck för vår själs osäkerhet och behov av bekräftelse. 

Gud upphöjer oss till en plats av tjänande och inflytande i Guds rike i enlighet med Hans plan och syfte med våra liv. Det vi försöker 'ta oss' blir också det vi själva får hålla vid liv så att säga. Det som kommer ur Faderns hand bär alltid vila med sig. Vila från egna verk. 

När ministry eller tjänst drivs framåt pga behovet av pengar och ekonomi ligger främst, då kan vi frestas att 'ta saken i egna händer' utifrån bekymmer eller oro för hur det skall gå för oss. Min man och jag har levt vårt liv de senaste 30 åren i en absolut beroende ställning inför Fadern vad gäller vår ekonomi och uppehälle. Löftet är och förblir det samma dör evigt: "Sök Guds rike och Hans rättfärdighet så skall ALLT DET ANDRA, tillfalla er"! (Matteusevangeliet 6:33)
Vi skulle nog kunnat gått sönder av oro om inte detta ordet hade lägrat sig i oss som den mäktiga uppenbarelsen den är! Vilka äventyr vi har varit med om! Skulle kunna skriva böcker...

Han söker heller inte efter en massa pliktuppfyllande troende som stressar pga av inre krav som oftast kommer ur känslor av otillräcklighet - inför Gud och inför människors förväntningar.

Jesus är närvaron av Gud själv inom mig. Han uppfyller mig med sin skönhet - den gör att alla tunga tankar skingras. Han bekräftar mig, och när Han är här hos mig då är Guds Rike som är frid en påtaglig, kännbar och alltomfattande verklighet. 

Här och nu finns bara ett enda - en sanning som famnar mig och håller min själ innanför Förlåten - att allt flödar utifrån Honom och Hans närvaro. Här befrias jag från jämförelsens förbannelser och alla brinnande pilar - även människors förväntningar på mig. Här upplöses alla tankar av misslyckande som i ett enda "poff!" 

Marias ord blir mina idag - "Ett enda är nödvändigt". 
Du och jag Jesus. "Tror Jag det Ingalill"

Leave a comment