full screen background image

Hej alla kära läsare av Musik-Bloggen här på radio 10 : )

Jag börjar med att citera Jesus där han faktiskt står och ropar i Lukas 4: 18 -19

"Herrens Ande är över mig,  för att han har smort mig till att förkunna glada nyheter för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan. Till att ropa ut FRIHET för de fångna och syn före de blinda, och till att ge de förtryckta frihet (tex folket i Iran ) och till att predika Herrens behagliga år" !!!

Jag citerar också här från en bok som jag just nu läser:

"Den lame mannen som fördes fram till Jesus på en bår behövde först och främst få förlåtelse för de synder han begått., vilket Jesu ord till honom gör klart:

" Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna" ( Matt 9:2) Den oförlåtna synden hade fört med sig en andlig bundenhet, men så snart denna bröts botades hans förlamning.

De som stod runt omkring trodde att mannens oförmåga att gå var hela problemet, men Jesus visste att mannen behövde en mycket djupare befrielse innan han kunde återfå sin fulla hälsa.

(fortsatt citat)" Medan vi bad för Mary, en mogen kristen kvinna som sökte mer av Guds helande i sitt liv, mindes hon plötsligt något som hände när hon var 8 år. En äldre pojke hade närmat sig henne, pratat med henne och rört vid henne på ett sexuellt sätt. Hon hade blivit förvirrad och upprörd av det som hände.

Hon hade inte tänkt på händelsen på många år, men förstod att Herren förde upp det i hennes tankar nu så att han skulle kunna hela henne.

När Mary förlät pojken vad han hade gjort upplevde hon det som om han faktiskt var närvarande, och även hur smutsig hon hade känt sig av det som hänt. Vi bad Herren göra henne fri från det osynliga andliga inflytande som pojken haft över hennes liv. När Gud mötte henne med frihet och helande suckade hon djupt och berättade att hon upplevt en fantastisk känsla av befrielse när hon löstes från denna nedsmutsning.

Det Mary beskrev var i själva verket ett andligt inflytande som hållit henne bunden i 50 år. Det blev möjligt för henne att ta emot verklig frihet från Jesus". (slut citat) För att anknyta till det som är aktuellt "me too" .

Det är verkligen fantastiskt att alla de som pg.av olika anledningar inte vågat träda fram och berätta, nu gör det och avslöjar sina förövare. Men människan som blivit utsatt och även förövaren förstås, måste få hjälp som dessa två vi skrivit om härovanför. Den enda som kan ge verklig hjälp är Jesus Kristus.

Till slut ska jag citera en sång jag skrivit som finns på min CD "Goda gåvor" som förklarar hur Jesus sätter dej fri.

Den är skriven utifrån Jesaja 53 och 1 Petrus 2:24-25 samt utifrån det Jesus gjort på Golgata och när han uppstod igen för oss, som beskrivs i Nya Testamentets första 4 böcker Evangelierna:

" Straffet tog han på sig för att du skulle få frid. Det var dina smärtor han bar för din befrielse. Medan man trodde att han var slagen av Gud . Var det för din synd och sjukdom som han inte sa ett ljud. Tigande tog han hugg och slag tills hans rygg var som ett sår. All förbannelse tog han in i sig när spikarna trängde in i hans kropp. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor lade han på sig . Han var sårad för våra synders skull. Slagen för det onda vi gjort. Han dog för dig för att du skulle få frid. Genom Jesu sår har vi blivit helade ."

Med önskan om Guds Frid till dig detta nya år

Marie Lönngren Sonesson

 

Veckans bloggare:
Marie Lönngren Sonesson

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Eleonora Lahti: Herrens högtider

by Radio Tio | apr 28, 2016

Så var det då den 14:e Nisan i fredags, 22 april(?).
Tyvärr är det inte många som har koll på vad det betyder - men det är kring detta allt kretsar. Det är den dag vi i vår kultur kallar för långfredag, och bland judarna är det "Den stora förberedelsedagen" då man firar sedermåltiden på kvällen.
 
Detta är Herrens högtider, 
de heliga sammankomster som ni skall utlysa på bestämda tider:
I första månaden (Nisan), 
vid aftontiden på fjortonde dagen i månaden, är Herrens påsk.
3Mos. 23:4-5
 
Men vi firade ju påsk för en månad sedan? När judarna lägger ut högtiden i sin kalender under året, bestäms deras placering utifrån den kalender Gud gav dem, som är månkalendern. Vi däremot, i vår kultur, använder solkalendern, vilket de romerska ledarna på 300-talet införde, och då man samtidigt förbjöd den judiska månkalendern. På kyrkomötet i Antiokia år 341, förbjöds även judar och kristna att fira påsk tillsammans. Det var nog inte så konstig heller, efter det officiella uttalandet som Konstantin hade på kyrkomötet i Nicaea, ett antal år tidigare, år 325: -"Låt oss inte ha någonting att göra med det avskyvärda judiska packet."
 
Ja, att fortsätta bygga kyrka på den grunden kan bli hur tokigt som helst... Om vi nu använder oss av den kalender som Gud gett till det judiska folket, kan vi se att detta är en intressant historisk dag, som både vi kristna och judarna har gemensam. Denna dag firar judarna fortfarande, till minne av slaveriet och uttåget från Egypten. Efter alla tio plågor, som var segrar över egypternas olika avgudar (!!), får de uppmaningen att slakta ett lamm, stryka dess blod på dörrposten och äta lammet och brödet som man inte hunnit jäsa, det osyrade brödet. 
Och traditionen lever vidare.
 
På Jesu tid offrades det 100 000-tals lamm i Jerusalem. På morgonen vid niotiden bands översteprästens lamm fast vid altaret, och vid tre-tiden slaktades det och prästen säger: "Det är fullbordat"Sedan var det dags för de flesta judarna med sedermåltid, med det slaktade lammet.
 
En del firade sin sedermåltid kvällen innan 14:e Nisan. Det finns en passage i texten om att fira "mellan aftnarna". Det var vad Jesus och hans lärljungar gjorde. Man kan förstå att det var enormt antal lamm som skulle hinnas med att slaktas, och därav denna praktiska del.
 
När folket är påväg till templet denna dag, för att få sitt lamm slaktat, ser man nu Jesu kors tillsammans med två andra kors. Han har blivit uppspikad på morgonen vid niotiden. Sedan kom ett mörker mellan klockan tolv och tre. Vid tre-tiden ropar Jesus: "Det är fullbordat!". Israels barn blir räddade av lammets blod på dörrposten, och kan nu dra ut från Egypten. Vi kan bli räddade på grund av Jesu blod på vår hjärtats dörrpost, för att Jesus besegrat dödsriket.
 
Israels barn får nu uppleva friheten. Och vi - som är inympade i det sanna olivträdet, bekänt Jesus som Herre och frälsare - får ta del av det Jesus erövrat till oss. Så fantastiskt!

Snart kommer pingsten, där vi också får se Guds storhet med gamla testamentets skuggbild av hans underbara återlösningsplan för oss alla. Allt hänger ihop!

Tänk så mycket fantastiskt som har legat i träda och undangömt under nästan 2000 år. Kunskap om Guds högtider gör hans återlösningsplan ännu mera begriplig, närvarande och fantastisk! Ja, jag undrar verkligen vilka krafter det var som försökte hålla tillbaka allt detta. Röra till kalendern, förlöjliga högtiderna och även sammanblanda dem med annat. Det gick tyvärr så långt att romerska kristna kallade högtiden för Easter, ett äldre namn på en hednisk romersk vårfest. Men förstås, man undanhölls ju från att läsa bibeln. Och värre blev det. Den lästes tillslut på latin inför ett folk som inte kunde språket(!).

Nu har vi biblar överallt, till vår glädje. Men hur mycket läser man bibeln i vår tid?

Nu vill jag fortsätta att berätta lite mera kring den judiska påsken och symboliken kring den, kopplat till kristendomen. Eftersom Israel är mitt uppe i den just nu, så tycker jag det passar att ge den lite uppmärksamhet. Och det här blir intressant!
 
När vi flyttade till Israel år 2000 genom min makes arbete, hade jag inte så mycket kunskap om landet och dess seder, och när vi flyttade tillbaka till Sverige hade jag många nya intryck och upplevelser - men ännu inte så mycket förståelse. Nu upplever jag det som om Ordet uppenbaras mer och mer, och börjar visa sig. En storhet och härlighet som jag inte vill förringa, bli nonchalant inför, eller låta min frikyrkotradition diktera min väg.
 
Som hjorten tränktar efter vattenbäckar, 
så tränktar min själ efter dig, o Gud.
Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden.
Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall.
Alla dina svallande böljor går fram över mig.
Ps. 42: 2,8
 
Sänd ditt ljus och din sanning.
Må de leda mig, må de föra mig till ditt heliga berg,
till dina boningar
Ps.43:3
 
 
Som sagt... I fredags var det den stora förberedelsedagen för judarna och på kvällen dags för sedermåltiden, till minne av uttåget ur Egypten, den dag när Jesus samtidigt för 2000 år sedan blev korsfäst. Den 14:e Nisan, enligt den judiska kalendern som Gud en gång gav till sitt folk.
 
Men det var något annat också som man gjorde denna dag. Man började förbereda en ritual som skulle ske i templet efter sabbaten. Man gick ut till kornfältet för att binda ihop knippen av kornet när det fortfarande stod på rot. Det skulle användas som ett viftoffer i templet, ett förstlingsoffer, för att tacka Gud som gav livet. Kornet som fick falla i jorden för att dö, hade nu gett riklig skörd.
 
I lördags var det deras Påsksabbat - en helig sammankomst - som i år också råkade sammanfalla på deras vanliga veckosabbat. 
 
Och på femtonde dagen i samma månad 
är Herrens osyrade bröds högtid.
Då ska ni äta osyrat bröd i sju dagar. 
På den första dagen ska ni hålla en helig sammankomst, 
och då ska ni inte utföra något arbete.
3 Mos. 23: 6-7
 
 Söndag är tillfället man skulle gå in i templet med kärven.
 
..ni ska ta den kärve som är det första av er skörd 
och bära den till prästen.
Den kärven ska han vifta inför Herrens ansikte, 
för att ni skall räknas som välbehagliga.
Den dagen efter sabbaten skall prästen vifta den.
3 Mos. 23:10-11
 
  Det är dagen vi i vår kultur kallar påskdagen - och JESUS uppstår!!
 
Men nu har Kristus uppstått från de döda
som förstlingen av de insomnade.
1Kor. 15: 20
 
..gravarna öppnades, 
och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar.
De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna..
Matt. 27:52-53
 
En förstlingsskörd! Paulus som kunde sin bibel, använde dess symbolspråk ofta, för att visa på att allt hänger samman. Det finns i Guds Ord en tråd, en plan som visar på dåtid, nutid och även vidare in i framtid. Det finns där insprängt i Guds Ord lite överallt. Men eftersom bibeln oftast under århundranden inte haft den möjligheten att uppenbara en del skriftställen, p.g.a. felaktig tradition och förbud att läsa skrifterna, tror jag nu på en fantastisk tid när Guds Ord kommer att uppenbaras som aldrig förr.

Vi har löften om det, för den här tiden, men det kommer inte att gå av sig själv.
"Judarna - det packet, skulle man ju inte ha att göra med", enligt Konstantin, som nu började diktera kristendomens utveckling under 300-talet.
 
Men hur är det nu med att Jesus skulle uppstå på tredje dagen?
Många frågar och undrar, för det låter ju lite märkligt - hur man än försöker räkna dagarna. - "Dagen börjar ju på kvällen innan för judarna, och då blir det väl kanske så...", Säger en del.
 
 Jesus säger:
Liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter,
så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.
Matt.12:40
 
Nu gör vi ett litet tankeexperiment men hjälp av matematik. 
Dagar: 1+1+1=3
Nätter: 1+1+1=3
 
Om vi utgått ifrån att Jesus uppstod på en söndag (eftersom det var efter sabbaten han uppstod) så måste "långfredagen" egentligen vara en torsdag. Jesus åt sedermåltiden på onsdagskväll. På torsdag 14:e Nisa, var det korsfästelsen och den stora beredningsdagen. Fredag blev påsksabbaten som vi läste om i 3 Mos 23:6-7, som skulle infalla dagen efter, och lördag är deras veckosabbat. Det kunde alltså ha varit en dubbelsabbat det året, eftersom påsken infaller olika dagar varje år. På söndagen är det uppståndelsen och viftoffret i templet. Nu är vi då framme vid 17:e Nisan. Jag kan inte helt säga att det är så, men logiken tycker jag blir tydlig. 
 
När man på 300-talet ändrade kalender, så tror jag att man slarvade sig i genom detta. 
- Beredelsedag... ja, det måste ju vara fredag.
- Jesus uppstod efter judarnas sabbat.... ja, det måste väl vara söndag då.
 
Under det första århundrandet firades uppståndelsen den 17:e Nissan av den första församlingen - oberoende av veckodag. Forskare menar att 17:e Nisan sammanföll med offrandet av förstlingskärven, det år Jesus dog. Måndag den 25 april var den dagen - i år. Jaha! Hmm, Oj! Men... Man kan ju undra - rör det mig?
 
Mitt i all denna fakta som jag skrivit idag, är ändå det centrala, att Jesus har uppstått och leverDet jag vill uppmärksamma och peka på är att det finns ett djup i Guds ord som inte bara ska trigga ett intellektuellt sinne. Nej! Det finns en sådan storhet i Guds Ord som vill uppväcka vår längtan att dagligen leva i detta. 
 
Som sagt, jag är ingen teolog, men jag tror att det finns rikedomar för oss alla att längta efter att upptäcka.
Guds välsignelse över dig! Må Herrens ljus upplysa våra hjärtan, att förstå hans Ord.
 
/Eleonora 
 

Leave a comment