full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Johanna Högberg - Lovsången öppnar vägen

by Radio Tio | jun 01, 2016

Jag heter Johanna och är gästbloggare på Radio10s Musikblogg, och vill dela med mig av vad Herren har lagt på mitt hjärta.

Jag är en vardagsmusiker som njuter och uppskattar den mesta musiken. Detta konstverk av harmonier, toner och ackord som når in i själens djupaste rum och berör i en våglängd av våra liv som inget annat har förmåga till. Men den musik som tilltalar mig mest är den musik som för mig närmare Pappa Gud i himlen, som tar mig inför hans tron, in i det allra heligaste.

Jag är en hängiven och överlåten lovsångare. För mig finns få saker som är bättre än sann hängiven tillbedjan och lovprisning inför den levande Guden. Jag står ofta i gudstjänster och sjunger lovsång och känner att ”här vill jag stanna, här vill jag bygga mig en hydda.” För Herrens ande är så starkt utgjuten i dessa tillfällen, men frågan är varför?

I helgen när jag var med och ledde lovsång i min församling så hörde jag ett ord som bultade i mitt hjärta. ” Pursue, pursue, pursue” Alltså vi skall jaga, sträva efter, anstränga oss, ägna oss åt att söka Herren. Vi skall ha Jesus för våra ögon, det är bland det viktigaste vi kan ägna oss åt, för här öppnas en dörr, en väg rakt upp till tronen.

En morgon för några år sedan när jag läst min dagliga andaktsbok ”Daglig Kraft från Ovan”, talade Herren till mig om just detta. I texten stod det ungefär så här; ” Gud vill bli dyrkad, men inte bara för sin egen skull, utan för att han vet att när vår kärlek flödar ut mot honom, så kan människan uppnå det renaste och bästa av sitt väsen”. Herren sa till mig att så är det med lovsången och tillbedjan, när ni, mitt folk, står inför mig i lovsång och i tillbedjan, inför mig och bara har mig för era ögon, då är ni som renast.

Lovsången i sig är inte det som gör oss rena utan kärleken till Honom. Men lovsången hjälper oss att fokusera på honom och släppa taget om allt annat för en stund. Varför säger jag nu detta? Jo för jag vill uppmuntra dig, att nästa gång du står i en gudstjänst och sjunger sånger till Herren; släpp allt annat runt omkring, fokusera på Jesus, dra dig närmare honom, och vet att då finns en renhet över dig, du står inför Guds tron i himmelen.

Jag vill upphöja dig min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och för evigt. Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och för evigt. ” Ps 145:1-2

Guds frid och välsignelse önskar jag er.

Leave a comment