full screen background image

Vi talar nästan inte om det...

Jag vet knappt var jag ska börja...😧
Denna julledighet har varit stunder av att leta, gräva, försöka förstå och upptäcka. Och jag blir så frustrerad när jag inte ser eller uppfattar allt som jag vill få tag på! Jag har inget behov av filmer och serier för att kunna roa mig. 
ALLT jag längtar efter är att få del av det Guds Ande vill leverera till sitt folk i denna tid. Jag vill kunna lyssna, ta in och omsätta det.
Våra ögon och öron är viktiga kanaler in i våra liv. Det är bl.a. de som hjälper till att bygga upp eller riva ner det Gudsrike vi har inom oss. Våra hjärtan och tankar behöver ett beskydd i denna tid, och det kan vi inte ta lätt på. 
 
Antikrist ande är i full verksamhet - och det kommer att tillta under 2018. Om vi inte är beredda och förstår tidens olika tecken, kommer vi att ha svårt att navigera framöver. 
 
Jag ber Gud om en desperat hunger mitt ibland oss som kristna, och en noggranhet att inte bli bedragen i denna tid. Att vi ska kunna läsa och förstå Guds Ord på ett klarare sätt, för Gud själv har lovat att uppenbarelsen kring Ordet ska öka i den yttersta tiden - om vi läser...
Finns vi då där för att få tag på det, eller är vi fortfarane i stadiet av att göra som vi alltid har gjort och levt? Kan vi tänka oss att göra de förändringar som behövs?
 
Detta skriver jag till er 
med tanke på dem som försöker leda er vilse.
Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse 
som ni har tagit emot av honom, 
och ni behöver inte någon som undervisar er, 
utan vad hans smörjelse lär er om allting 
är sanning och inte lögn.
Förbli i honom som den har lärt er.
1 Joh.2:26-27
 
Det finns något som vi alla kan få del av. Det är smörjelsen från Gud själv, den helige Andes vägledning, som är unik och tillgänglig för var och en av oss. Då kan vi inte slå oss till ro och tro att andra är våra guider i livet, för i detta avsnitt skrev Johannes just specifikt om Antikrist och antikrister...
Daniel skriver:
 
Dem som har kränkt förbundet 
skall han med smickrande ord locka till avfall,
men de av foket som känner sin Gud
skall stå fasta och hålla ut. 
De förståndiga bland folket ska ge många insikt...
Daniel 11:32-33
 
Det är som om vi kristna som tror på detta har tappat målföret. 
 
William Booth sa på sin tid på 1800-talet, om framtiden och dess faror:
 
"Religion utan den Helige Ande,
kristenhet utan Kristus, 
förlåtelse utan ånger,
frälsning utan pånyttfödelse
politik utan Gud
och himmel utan helvete."
 
Vi har ett och annat att stå upp för och försvara.
 
/Eleonora Lahti

Veckans bloggare:
Eleonora Lahti

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Marie Lönngren Sonesson: Bygga Kristi kropp

by Radio Tio | jul 06, 2016

Bräkne - Hoby 4/7-16

 Paulus skriver i Galaterbrevet 1:11-24: ”Jag vill göra klart för er, bröder (och systrar) att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude, hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den Och hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt än de ivrade jag för mina fäders stadgar. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig inte genast att fråga människor till råds. Jag for inte upptill Jeruslem, till dem som var apostlar före mig,utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus.(där han hade mött Jesus)

Först tre år senare for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas (Petrus), och jag stannade hos honom i femton dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror. Det som jag här skriver till er, det skriver jag inför Gud, jag ljuger inte. Sedan kom jag till trakterna Syrien och Cilicien. Men jag var personligen okänd för Kristi församlingar i Judeen. De hade endast hört sägas: ”Han som tidigare förföljde oss predikar nu evangelium om den tro han förut ville utrota. Och de prisade Gud för min skull.

Paulus fortsätter i första korintierbrevet från vers 12-14: ” Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar- och de är många- utgör en kropp , så är det också med Kristus. I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare ­­­­sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utguten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många."

Vers 21 : ”Ögat kan inte säga till handen:  ” Jag behöver dig inte” , inte heller huvudet till fötterna: ” Jag behöver er inte”.

Vi fortsätter att läsa från Aposteln Johannes första brev kapitel 2 vers 27:

”Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom som den har lärt er”

Efesierbrevet 2:20: ” Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus."

Ef 4:11-12 : ” Och han gav några till apostlar,andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga (är de troende) till att bygga upp Kristi Kropp”.  Läs versarna 13-16 också.

Fortsättning följer

Mvh
Marie Lönngren Sonesson

Leave a comment