full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Marie Lönngren Sonesson: Bygga Kristi kropp

by Radio Tio | jul 06, 2016

Bräkne - Hoby 4/7-16

 Paulus skriver i Galaterbrevet 1:11-24: ”Jag vill göra klart för er, bröder (och systrar) att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude, hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den Och hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt än de ivrade jag för mina fäders stadgar. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig inte genast att fråga människor till råds. Jag for inte upptill Jeruslem, till dem som var apostlar före mig,utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus.(där han hade mött Jesus)

Först tre år senare for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas (Petrus), och jag stannade hos honom i femton dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror. Det som jag här skriver till er, det skriver jag inför Gud, jag ljuger inte. Sedan kom jag till trakterna Syrien och Cilicien. Men jag var personligen okänd för Kristi församlingar i Judeen. De hade endast hört sägas: ”Han som tidigare förföljde oss predikar nu evangelium om den tro han förut ville utrota. Och de prisade Gud för min skull.

Paulus fortsätter i första korintierbrevet från vers 12-14: ” Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar- och de är många- utgör en kropp , så är det också med Kristus. I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare ­­­­sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utguten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många."

Vers 21 : ”Ögat kan inte säga till handen:  ” Jag behöver dig inte” , inte heller huvudet till fötterna: ” Jag behöver er inte”.

Vi fortsätter att läsa från Aposteln Johannes första brev kapitel 2 vers 27:

”Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom som den har lärt er”

Efesierbrevet 2:20: ” Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus."

Ef 4:11-12 : ” Och han gav några till apostlar,andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga (är de troende) till att bygga upp Kristi Kropp”.  Läs versarna 13-16 också.

Fortsättning följer

Mvh
Marie Lönngren Sonesson

Leave a comment