full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Eva Marklund: Herre jag älskar din boning den plats där din härlighet bor

by Radio Tio | jul 27, 2016
Idag är det riktigt varmt. Lite svårt att vara på topp i tanken. Jag valde ändå att ta en stund med min bibel och fokusera på ordet. Vissa dagar speciellt då jag släpper taget om det vardagliga får bli som dom blir. Jag talar stilla med Herren dessa dagar och låter tankarna få flyga. Ganska snart kommer längtan och jag vill bestämma möte med Herren och fokusera en stund. Tacksam för det behovet.

Idag hamnade jag i Psaltaren och läste några psalmer av David. Ofta lyser längtan igenom till platsen där Herrens härlighet bor i Davids sånger och texter. Någonting måste ha hänt i hans hjärta under mötet med Gud. David beskriver sin gudsfruktan och sitt behov av att uppleva och känna Guds närvaro i sitt liv. Under tider av felsteg och misstag blir hans bön intensiv ” Rena mig Herre och tag inte din helige Ande ifrån mig”.

David fick i sina psalmer se Messias profetiskt men fick aldrig möta honom personligen, varken fysiskt eller andligt. Trots det var hans största och starkaste längtan att fä vara i Herrens närvaro och skåda Hans tempel. Jag kan i Davids texter läsa profetiska ord som stärker min förundran över Guds planer och den röda Messias tråd som sträcker sig genom hela Gamla Testamentet.

David fick vara ett viktigt redskap genom många profetiska ord om Messias som han fick förmedla under sin livstid. Vissa av hans psalmer innehåller förutsägelser som nästan ordagrant uppfylldes när Messias kom och blev världens frälsare Jesus är verklig för mig. Det han gjorde och vann för mig är grunden för min lovprisning och tillbedjan. Den gudsfruktan David representerar inspirerar mig och jag önskar att bli en guds människa som han. En person som ödmjukar mig under Herren mäktiga hand och är villig att bli ett redskap som Gud kan använda. En människa som är känslig inför det som är orent, erkänner sin synd och vars enda längtan är att ära Herren med hela sitt liv. Jag har funderat på varför mitt behov av att stämma möta med Jesus är så stort. Mitt enda svar på den frågan är att mötet med Herren har satt djupa spår och hans närvaro är oerhört dyrbar för mig.

Därför återvänder jag om och om igen till ”platsen där Guds härlighet bor”. Platsen där jag fokuserar och öppnar mig för det Herren vill uppenbara. Mitt i allt vi uppslukas av i det dagliga livet finns en plats där allt är stilla. En plats där hjärtat får vederkvickelse och bilden av Jesus blir klarare. Ur det hjärtat flödar lovsången.

Sommar Välsignelser

Eva Marklund

Leave a comment