full screen background image

Vi talar nästan inte om det...

Jag vet knappt var jag ska börja...😧
Denna julledighet har varit stunder av att leta, gräva, försöka förstå och upptäcka. Och jag blir så frustrerad när jag inte ser eller uppfattar allt som jag vill få tag på! Jag har inget behov av filmer och serier för att kunna roa mig. 
ALLT jag längtar efter är att få del av det Guds Ande vill leverera till sitt folk i denna tid. Jag vill kunna lyssna, ta in och omsätta det.
Våra ögon och öron är viktiga kanaler in i våra liv. Det är bl.a. de som hjälper till att bygga upp eller riva ner det Gudsrike vi har inom oss. Våra hjärtan och tankar behöver ett beskydd i denna tid, och det kan vi inte ta lätt på. 
 
Antikrist ande är i full verksamhet - och det kommer att tillta under 2018. Om vi inte är beredda och förstår tidens olika tecken, kommer vi att ha svårt att navigera framöver. 
 
Jag ber Gud om en desperat hunger mitt ibland oss som kristna, och en noggranhet att inte bli bedragen i denna tid. Att vi ska kunna läsa och förstå Guds Ord på ett klarare sätt, för Gud själv har lovat att uppenbarelsen kring Ordet ska öka i den yttersta tiden - om vi läser...
Finns vi då där för att få tag på det, eller är vi fortfarane i stadiet av att göra som vi alltid har gjort och levt? Kan vi tänka oss att göra de förändringar som behövs?
 
Detta skriver jag till er 
med tanke på dem som försöker leda er vilse.
Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse 
som ni har tagit emot av honom, 
och ni behöver inte någon som undervisar er, 
utan vad hans smörjelse lär er om allting 
är sanning och inte lögn.
Förbli i honom som den har lärt er.
1 Joh.2:26-27
 
Det finns något som vi alla kan få del av. Det är smörjelsen från Gud själv, den helige Andes vägledning, som är unik och tillgänglig för var och en av oss. Då kan vi inte slå oss till ro och tro att andra är våra guider i livet, för i detta avsnitt skrev Johannes just specifikt om Antikrist och antikrister...
Daniel skriver:
 
Dem som har kränkt förbundet 
skall han med smickrande ord locka till avfall,
men de av foket som känner sin Gud
skall stå fasta och hålla ut. 
De förståndiga bland folket ska ge många insikt...
Daniel 11:32-33
 
Det är som om vi kristna som tror på detta har tappat målföret. 
 
William Booth sa på sin tid på 1800-talet, om framtiden och dess faror:
 
"Religion utan den Helige Ande,
kristenhet utan Kristus, 
förlåtelse utan ånger,
frälsning utan pånyttfödelse
politik utan Gud
och himmel utan helvete."
 
Vi har ett och annat att stå upp för och försvara.
 
/Eleonora Lahti

Veckans bloggare:
Eleonora Lahti

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Eva Marklund: Herre jag älskar din boning den plats där din härlighet bor

by Radio Tio | jul 27, 2016
Idag är det riktigt varmt. Lite svårt att vara på topp i tanken. Jag valde ändå att ta en stund med min bibel och fokusera på ordet. Vissa dagar speciellt då jag släpper taget om det vardagliga får bli som dom blir. Jag talar stilla med Herren dessa dagar och låter tankarna få flyga. Ganska snart kommer längtan och jag vill bestämma möte med Herren och fokusera en stund. Tacksam för det behovet.

Idag hamnade jag i Psaltaren och läste några psalmer av David. Ofta lyser längtan igenom till platsen där Herrens härlighet bor i Davids sånger och texter. Någonting måste ha hänt i hans hjärta under mötet med Gud. David beskriver sin gudsfruktan och sitt behov av att uppleva och känna Guds närvaro i sitt liv. Under tider av felsteg och misstag blir hans bön intensiv ” Rena mig Herre och tag inte din helige Ande ifrån mig”.

David fick i sina psalmer se Messias profetiskt men fick aldrig möta honom personligen, varken fysiskt eller andligt. Trots det var hans största och starkaste längtan att fä vara i Herrens närvaro och skåda Hans tempel. Jag kan i Davids texter läsa profetiska ord som stärker min förundran över Guds planer och den röda Messias tråd som sträcker sig genom hela Gamla Testamentet.

David fick vara ett viktigt redskap genom många profetiska ord om Messias som han fick förmedla under sin livstid. Vissa av hans psalmer innehåller förutsägelser som nästan ordagrant uppfylldes när Messias kom och blev världens frälsare Jesus är verklig för mig. Det han gjorde och vann för mig är grunden för min lovprisning och tillbedjan. Den gudsfruktan David representerar inspirerar mig och jag önskar att bli en guds människa som han. En person som ödmjukar mig under Herren mäktiga hand och är villig att bli ett redskap som Gud kan använda. En människa som är känslig inför det som är orent, erkänner sin synd och vars enda längtan är att ära Herren med hela sitt liv. Jag har funderat på varför mitt behov av att stämma möta med Jesus är så stort. Mitt enda svar på den frågan är att mötet med Herren har satt djupa spår och hans närvaro är oerhört dyrbar för mig.

Därför återvänder jag om och om igen till ”platsen där Guds härlighet bor”. Platsen där jag fokuserar och öppnar mig för det Herren vill uppenbara. Mitt i allt vi uppslukas av i det dagliga livet finns en plats där allt är stilla. En plats där hjärtat får vederkvickelse och bilden av Jesus blir klarare. Ur det hjärtat flödar lovsången.

Sommar Välsignelser

Eva Marklund

Leave a comment