full screen background image

Vi talar nästan inte om det...

Jag vet knappt var jag ska börja...😧
Denna julledighet har varit stunder av att leta, gräva, försöka förstå och upptäcka. Och jag blir så frustrerad när jag inte ser eller uppfattar allt som jag vill få tag på! Jag har inget behov av filmer och serier för att kunna roa mig. 
ALLT jag längtar efter är att få del av det Guds Ande vill leverera till sitt folk i denna tid. Jag vill kunna lyssna, ta in och omsätta det.
Våra ögon och öron är viktiga kanaler in i våra liv. Det är bl.a. de som hjälper till att bygga upp eller riva ner det Gudsrike vi har inom oss. Våra hjärtan och tankar behöver ett beskydd i denna tid, och det kan vi inte ta lätt på. 
 
Antikrist ande är i full verksamhet - och det kommer att tillta under 2018. Om vi inte är beredda och förstår tidens olika tecken, kommer vi att ha svårt att navigera framöver. 
 
Jag ber Gud om en desperat hunger mitt ibland oss som kristna, och en noggranhet att inte bli bedragen i denna tid. Att vi ska kunna läsa och förstå Guds Ord på ett klarare sätt, för Gud själv har lovat att uppenbarelsen kring Ordet ska öka i den yttersta tiden - om vi läser...
Finns vi då där för att få tag på det, eller är vi fortfarane i stadiet av att göra som vi alltid har gjort och levt? Kan vi tänka oss att göra de förändringar som behövs?
 
Detta skriver jag till er 
med tanke på dem som försöker leda er vilse.
Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse 
som ni har tagit emot av honom, 
och ni behöver inte någon som undervisar er, 
utan vad hans smörjelse lär er om allting 
är sanning och inte lögn.
Förbli i honom som den har lärt er.
1 Joh.2:26-27
 
Det finns något som vi alla kan få del av. Det är smörjelsen från Gud själv, den helige Andes vägledning, som är unik och tillgänglig för var och en av oss. Då kan vi inte slå oss till ro och tro att andra är våra guider i livet, för i detta avsnitt skrev Johannes just specifikt om Antikrist och antikrister...
Daniel skriver:
 
Dem som har kränkt förbundet 
skall han med smickrande ord locka till avfall,
men de av foket som känner sin Gud
skall stå fasta och hålla ut. 
De förståndiga bland folket ska ge många insikt...
Daniel 11:32-33
 
Det är som om vi kristna som tror på detta har tappat målföret. 
 
William Booth sa på sin tid på 1800-talet, om framtiden och dess faror:
 
"Religion utan den Helige Ande,
kristenhet utan Kristus, 
förlåtelse utan ånger,
frälsning utan pånyttfödelse
politik utan Gud
och himmel utan helvete."
 
Vi har ett och annat att stå upp för och försvara.
 
/Eleonora Lahti

Veckans bloggare:
Eleonora Lahti

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Johanna Högberg: Låt oss ha gemenskap med Herren

by Radio Tio | sep 07, 2016

I hela skriften kan vi läsa om hur Gud vill att hans folk, hans barn, vänder sig till honom och söker honom och har gemenskap med honom. David skriver i Ps 27 ”ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter: Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel.” (v4) I vers 8 står det uttryckligen att vi skall söka hans ansikte, ”Sök mitt ansikte!”.

Moses var en man som talade med Herren ansikte mot ansikte (2 Mos 33:11; 4 Mos 12:8), han var betrodd av Gud själv. 

Josua, Moses efterträdare var även han en man som var betrodd av Herren, han blev betrodd att leda folket in i löfteslandet. Det sade om honom att han var en man av ande (4 Mos 27:18), varför? Jo, för han tog tid inför Herrens ansikte, han spenderade tid där Gud var och uppenbarade sig (2 Mos 33:11).

Maria, Martas syster, är känd för att hon valde den goda delen, när hon satte sig ner vid Jesu fötter och för att lyssna på vad han hade att säga (Luk 10), d.v.s. hon valde Honom.

Dessa Guds män och kvinnor inspirerar i alla fall mig till att vilja dra mig närmare och verkligen stilla ner mig inför Herren, att får ta den där tiden att sitta vid Jesus fötter och bara ha gemenskap med honom. När vi skapar musik, skriver våra dikter eller på annat sätt uttrycker våra hjärtan inför Gud. Där vi, för att låna engelskans uttryck, Journal, skriver till Gud, utgjuts vårt hjärtas innersta till honom, där börjar vi komma närmare Herren, vi börjar lyssna in honom och vi blir ansikte mot ansikte med honom. Låt oss göra det än så mycket mer, inte bara sjunga om honom utan sjunga till honom och öppna våra hjärtan till att ta emot vad han vill delge oss.

I de stunder när jag får vara med och skapa musik, sitter jag ofta inför Guds ansikte och bara utgjuter mitt hjärta för honom, låter det som rör sig i mitt inre få ge sig uttrycker tillsammans med musiken som strömmar. Tonerna skapar den där atmosfären där hjärtat, själen och anden kommer i samverkan och öppnar sig inför Guds ansikte och Guds Ande kopplar med i strömmen av tillbedjan.  Vi kan använda vilka medel vi vill eller som får våra hjärtan och sinnen att vända oss helt till Gud, för att lyssna in vad han har att säga, men låt oss göra det till honom, för att vi skall tillbe honom för den han är och inte bara sjunga och tala om honom.

Låt oss vara stilla och besinna att Herrens är Gud, låt oss våga sitta ner vid hans fötter, stanna i hans närvaro och bara umgås med Honom och låta Herren Gud tala in i våra liv. Låt oss att älska Honom för att Han är den Han är.

Leave a comment