full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Johanna Högberg: Låt oss ha gemenskap med Herren

by Radio Tio | sep 07, 2016

I hela skriften kan vi läsa om hur Gud vill att hans folk, hans barn, vänder sig till honom och söker honom och har gemenskap med honom. David skriver i Ps 27 ”ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter: Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel.” (v4) I vers 8 står det uttryckligen att vi skall söka hans ansikte, ”Sök mitt ansikte!”.

Moses var en man som talade med Herren ansikte mot ansikte (2 Mos 33:11; 4 Mos 12:8), han var betrodd av Gud själv. 

Josua, Moses efterträdare var även han en man som var betrodd av Herren, han blev betrodd att leda folket in i löfteslandet. Det sade om honom att han var en man av ande (4 Mos 27:18), varför? Jo, för han tog tid inför Herrens ansikte, han spenderade tid där Gud var och uppenbarade sig (2 Mos 33:11).

Maria, Martas syster, är känd för att hon valde den goda delen, när hon satte sig ner vid Jesu fötter och för att lyssna på vad han hade att säga (Luk 10), d.v.s. hon valde Honom.

Dessa Guds män och kvinnor inspirerar i alla fall mig till att vilja dra mig närmare och verkligen stilla ner mig inför Herren, att får ta den där tiden att sitta vid Jesus fötter och bara ha gemenskap med honom. När vi skapar musik, skriver våra dikter eller på annat sätt uttrycker våra hjärtan inför Gud. Där vi, för att låna engelskans uttryck, Journal, skriver till Gud, utgjuts vårt hjärtas innersta till honom, där börjar vi komma närmare Herren, vi börjar lyssna in honom och vi blir ansikte mot ansikte med honom. Låt oss göra det än så mycket mer, inte bara sjunga om honom utan sjunga till honom och öppna våra hjärtan till att ta emot vad han vill delge oss.

I de stunder när jag får vara med och skapa musik, sitter jag ofta inför Guds ansikte och bara utgjuter mitt hjärta för honom, låter det som rör sig i mitt inre få ge sig uttrycker tillsammans med musiken som strömmar. Tonerna skapar den där atmosfären där hjärtat, själen och anden kommer i samverkan och öppnar sig inför Guds ansikte och Guds Ande kopplar med i strömmen av tillbedjan.  Vi kan använda vilka medel vi vill eller som får våra hjärtan och sinnen att vända oss helt till Gud, för att lyssna in vad han har att säga, men låt oss göra det till honom, för att vi skall tillbe honom för den han är och inte bara sjunga och tala om honom.

Låt oss vara stilla och besinna att Herrens är Gud, låt oss våga sitta ner vid hans fötter, stanna i hans närvaro och bara umgås med Honom och låta Herren Gud tala in i våra liv. Låt oss att älska Honom för att Han är den Han är.

Leave a comment