full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Ingalill Vaim - Relationen mellan Lovprisning och Tillbedjan!

by Radio Tio | sep 14, 2016
Vi möts tillsammans i våra församlingar och sjunger lovsånger till Gud och inför Honom. Vi kanske inte alltid vet eller har fått undervisning om varför vi är kallade till att 'offra ett lovets offer till Herren'. Jag vill gärna i denna blogg ge en liten undervisning om detta. 

Det är en relation mellan Lovsprisning och tillbedjan, såsom överskriften säger. 
Lovprisning är att söka Gud. Tillbedjan är att bli funnen av Honom.

Just därför var Abraham, Moses och David nära vänner av Gud. De gjorde plats för honom i sina liv. Hungern efter att lära känna och lyda honom var själva grunden för deras relation med honom.

Detta gäller för alla genuina och äkta tillbedjare. Dom ÄLSKAR att vara tillsammans med Gud och han älskar att vara med dem. 

Tillbedjan av Gud är så mycket mer än sångerna vi sjunger i kyrkan - hela vårt liv skall vara en sång till honom. I vår vardag, på alla de olika ansvarsområden vi befinner oss i lever vi i den inre hjärtliga närheten till honom. I allt som rör våra liv vill Gud vara en intrikat del av; som den närmaste av alla vänner.

När vi möts tillsammans i församlingen blir lovsången ett uttryck för livet jag har fått, för gåvorna han gett mig, för omsorgen han visar mig och för kärleken han ständigt fyller mitt inre med. 

På grund av den tacksamhet jag känner är det jag som tar initiativet till att lovprisa honom - tillbedjan är Guds respons till mig. 

Lovprisning är något vi gör - tillbedjan är vad Gud förlöser.

Lovprisning är att 'vi bygger ett hus för Gud'. Tillbedjan är att Gud flyttar in och fyller atmosfären med sin kraft och härlighet.

Tillbedjan är hjärtas intima närhet till Gud. Den kan vi inte åstadkomma i oss själva. Den är helt och hållet beroende av Gud och den Helige Andes närvaro över oss. 

Tillbedjan är vad verklig lovprisning handlar om; vi söker Gud tills han i sin nåd kommer med sin närvaro. När han äntligen är ibland oss, faller allt annat bort.

Må detta hjälpa oss alla till att bli ännu mer hungriga efter den levande Gud och förvandla oss till äkta tillbedjare 'i ande och sanning' 

/ Ingalill Vaim 

Leave a comment