full screen background image

Vi talar nästan inte om det...

Jag vet knappt var jag ska börja...😧
Denna julledighet har varit stunder av att leta, gräva, försöka förstå och upptäcka. Och jag blir så frustrerad när jag inte ser eller uppfattar allt som jag vill få tag på! Jag har inget behov av filmer och serier för att kunna roa mig. 
ALLT jag längtar efter är att få del av det Guds Ande vill leverera till sitt folk i denna tid. Jag vill kunna lyssna, ta in och omsätta det.
Våra ögon och öron är viktiga kanaler in i våra liv. Det är bl.a. de som hjälper till att bygga upp eller riva ner det Gudsrike vi har inom oss. Våra hjärtan och tankar behöver ett beskydd i denna tid, och det kan vi inte ta lätt på. 
 
Antikrist ande är i full verksamhet - och det kommer att tillta under 2018. Om vi inte är beredda och förstår tidens olika tecken, kommer vi att ha svårt att navigera framöver. 
 
Jag ber Gud om en desperat hunger mitt ibland oss som kristna, och en noggranhet att inte bli bedragen i denna tid. Att vi ska kunna läsa och förstå Guds Ord på ett klarare sätt, för Gud själv har lovat att uppenbarelsen kring Ordet ska öka i den yttersta tiden - om vi läser...
Finns vi då där för att få tag på det, eller är vi fortfarane i stadiet av att göra som vi alltid har gjort och levt? Kan vi tänka oss att göra de förändringar som behövs?
 
Detta skriver jag till er 
med tanke på dem som försöker leda er vilse.
Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse 
som ni har tagit emot av honom, 
och ni behöver inte någon som undervisar er, 
utan vad hans smörjelse lär er om allting 
är sanning och inte lögn.
Förbli i honom som den har lärt er.
1 Joh.2:26-27
 
Det finns något som vi alla kan få del av. Det är smörjelsen från Gud själv, den helige Andes vägledning, som är unik och tillgänglig för var och en av oss. Då kan vi inte slå oss till ro och tro att andra är våra guider i livet, för i detta avsnitt skrev Johannes just specifikt om Antikrist och antikrister...
Daniel skriver:
 
Dem som har kränkt förbundet 
skall han med smickrande ord locka till avfall,
men de av foket som känner sin Gud
skall stå fasta och hålla ut. 
De förståndiga bland folket ska ge många insikt...
Daniel 11:32-33
 
Det är som om vi kristna som tror på detta har tappat målföret. 
 
William Booth sa på sin tid på 1800-talet, om framtiden och dess faror:
 
"Religion utan den Helige Ande,
kristenhet utan Kristus, 
förlåtelse utan ånger,
frälsning utan pånyttfödelse
politik utan Gud
och himmel utan helvete."
 
Vi har ett och annat att stå upp för och försvara.
 
/Eleonora Lahti

Veckans bloggare:
Eleonora Lahti

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Ingalill Vaim - Relationen mellan Lovprisning och Tillbedjan!

by Radio Tio | sep 14, 2016
Vi möts tillsammans i våra församlingar och sjunger lovsånger till Gud och inför Honom. Vi kanske inte alltid vet eller har fått undervisning om varför vi är kallade till att 'offra ett lovets offer till Herren'. Jag vill gärna i denna blogg ge en liten undervisning om detta. 

Det är en relation mellan Lovsprisning och tillbedjan, såsom överskriften säger. 
Lovprisning är att söka Gud. Tillbedjan är att bli funnen av Honom.

Just därför var Abraham, Moses och David nära vänner av Gud. De gjorde plats för honom i sina liv. Hungern efter att lära känna och lyda honom var själva grunden för deras relation med honom.

Detta gäller för alla genuina och äkta tillbedjare. Dom ÄLSKAR att vara tillsammans med Gud och han älskar att vara med dem. 

Tillbedjan av Gud är så mycket mer än sångerna vi sjunger i kyrkan - hela vårt liv skall vara en sång till honom. I vår vardag, på alla de olika ansvarsområden vi befinner oss i lever vi i den inre hjärtliga närheten till honom. I allt som rör våra liv vill Gud vara en intrikat del av; som den närmaste av alla vänner.

När vi möts tillsammans i församlingen blir lovsången ett uttryck för livet jag har fått, för gåvorna han gett mig, för omsorgen han visar mig och för kärleken han ständigt fyller mitt inre med. 

På grund av den tacksamhet jag känner är det jag som tar initiativet till att lovprisa honom - tillbedjan är Guds respons till mig. 

Lovprisning är något vi gör - tillbedjan är vad Gud förlöser.

Lovprisning är att 'vi bygger ett hus för Gud'. Tillbedjan är att Gud flyttar in och fyller atmosfären med sin kraft och härlighet.

Tillbedjan är hjärtas intima närhet till Gud. Den kan vi inte åstadkomma i oss själva. Den är helt och hållet beroende av Gud och den Helige Andes närvaro över oss. 

Tillbedjan är vad verklig lovprisning handlar om; vi söker Gud tills han i sin nåd kommer med sin närvaro. När han äntligen är ibland oss, faller allt annat bort.

Må detta hjälpa oss alla till att bli ännu mer hungriga efter den levande Gud och förvandla oss till äkta tillbedjare 'i ande och sanning' 

/ Ingalill Vaim 

Leave a comment