full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Marie Lönngren Sonesson: Beräkna kostnaden

by Radio Tio | nov 23, 2016

Vill du följa Jesus ? Vill du vara Jesu Lärjunge?

Jag skall här citera några bibel-avsnitt:

Liknelsen om den stora måltiden i Luk 14.16-24

Jesus sade till honom: ” En man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. När tiden för festen var inne, skickade han ut sina tjänare för att säga till de inbjudna: Kom, nu är allt färdigt. Men de började alla ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar.

En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sade: Jag har gift mig och därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin Herre. Då blev denne vred och sade till sin tjänare: Gå genast ut på gator och gränder i staden och för hit fattiga, krymplingar, blinda och lama. Tjänaren sade: Herre vad du befallde har jag gjort, men här finns ännu plats. Då sade herren till sin tjänare. Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in så att mitt hus blir fullt. Ty jag säger er att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid.”

 

Beräkna kostnaden

Luk 14:25-27

Stor skaror följde Jesus och han vände sig om och sade till dem: ” Om någon kommer till mig och älskar sin far och mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja även sitt eget liv mer än han älskar mig, så kan han inte vara min lärjunge.

"Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge."

Det Jesus talar om handlar inte om att ta ifrån oss något. Det handlar om Guds rikes principer. Vi läser i Matteus 6:33 den välkända versen:

” Sök Guds Rike FÖRST så ska ni få ALLT det andra."

Om du som sångare ,musiker , pastor, ledare eller vem du än är förstår detta så
kommer du ha sann framgång i ditt liv. Läs gärna hela kapitel 14 för att få med dig allt.

Jag önskar er allt Gott och Guds rika välsignelse

/ Marie L Sonesson

Leave a comment