full screen background image

Vi talar nästan inte om det...

Jag vet knappt var jag ska börja...😧
Denna julledighet har varit stunder av att leta, gräva, försöka förstå och upptäcka. Och jag blir så frustrerad när jag inte ser eller uppfattar allt som jag vill få tag på! Jag har inget behov av filmer och serier för att kunna roa mig. 
ALLT jag längtar efter är att få del av det Guds Ande vill leverera till sitt folk i denna tid. Jag vill kunna lyssna, ta in och omsätta det.
Våra ögon och öron är viktiga kanaler in i våra liv. Det är bl.a. de som hjälper till att bygga upp eller riva ner det Gudsrike vi har inom oss. Våra hjärtan och tankar behöver ett beskydd i denna tid, och det kan vi inte ta lätt på. 
 
Antikrist ande är i full verksamhet - och det kommer att tillta under 2018. Om vi inte är beredda och förstår tidens olika tecken, kommer vi att ha svårt att navigera framöver. 
 
Jag ber Gud om en desperat hunger mitt ibland oss som kristna, och en noggranhet att inte bli bedragen i denna tid. Att vi ska kunna läsa och förstå Guds Ord på ett klarare sätt, för Gud själv har lovat att uppenbarelsen kring Ordet ska öka i den yttersta tiden - om vi läser...
Finns vi då där för att få tag på det, eller är vi fortfarane i stadiet av att göra som vi alltid har gjort och levt? Kan vi tänka oss att göra de förändringar som behövs?
 
Detta skriver jag till er 
med tanke på dem som försöker leda er vilse.
Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse 
som ni har tagit emot av honom, 
och ni behöver inte någon som undervisar er, 
utan vad hans smörjelse lär er om allting 
är sanning och inte lögn.
Förbli i honom som den har lärt er.
1 Joh.2:26-27
 
Det finns något som vi alla kan få del av. Det är smörjelsen från Gud själv, den helige Andes vägledning, som är unik och tillgänglig för var och en av oss. Då kan vi inte slå oss till ro och tro att andra är våra guider i livet, för i detta avsnitt skrev Johannes just specifikt om Antikrist och antikrister...
Daniel skriver:
 
Dem som har kränkt förbundet 
skall han med smickrande ord locka till avfall,
men de av foket som känner sin Gud
skall stå fasta och hålla ut. 
De förståndiga bland folket ska ge många insikt...
Daniel 11:32-33
 
Det är som om vi kristna som tror på detta har tappat målföret. 
 
William Booth sa på sin tid på 1800-talet, om framtiden och dess faror:
 
"Religion utan den Helige Ande,
kristenhet utan Kristus, 
förlåtelse utan ånger,
frälsning utan pånyttfödelse
politik utan Gud
och himmel utan helvete."
 
Vi har ett och annat att stå upp för och försvara.
 
/Eleonora Lahti

Veckans bloggare:
Eleonora Lahti

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Marie Lönngren Sonesson: Beräkna kostnaden

by Radio Tio | nov 23, 2016

Vill du följa Jesus ? Vill du vara Jesu Lärjunge?

Jag skall här citera några bibel-avsnitt:

Liknelsen om den stora måltiden i Luk 14.16-24

Jesus sade till honom: ” En man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. När tiden för festen var inne, skickade han ut sina tjänare för att säga till de inbjudna: Kom, nu är allt färdigt. Men de började alla ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar.

En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sade: Jag har gift mig och därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin Herre. Då blev denne vred och sade till sin tjänare: Gå genast ut på gator och gränder i staden och för hit fattiga, krymplingar, blinda och lama. Tjänaren sade: Herre vad du befallde har jag gjort, men här finns ännu plats. Då sade herren till sin tjänare. Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in så att mitt hus blir fullt. Ty jag säger er att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid.”

 

Beräkna kostnaden

Luk 14:25-27

Stor skaror följde Jesus och han vände sig om och sade till dem: ” Om någon kommer till mig och älskar sin far och mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja även sitt eget liv mer än han älskar mig, så kan han inte vara min lärjunge.

"Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge."

Det Jesus talar om handlar inte om att ta ifrån oss något. Det handlar om Guds rikes principer. Vi läser i Matteus 6:33 den välkända versen:

” Sök Guds Rike FÖRST så ska ni få ALLT det andra."

Om du som sångare ,musiker , pastor, ledare eller vem du än är förstår detta så
kommer du ha sann framgång i ditt liv. Läs gärna hela kapitel 14 för att få med dig allt.

Jag önskar er allt Gott och Guds rika välsignelse

/ Marie L Sonesson

Leave a comment