full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Lena Andersson Hubbard: Vad är väsentligt?

by Radio Tio | dec 07, 2016

Tiden går så fort. Nu är det jul igen! Här i USA kommer Thanksgiving först och sen kommer juldekorationerna fram. Ägnade större delen av söndan åt detta. Så vackert med alla ljus inne och ute.

Jag skrev om USA- valet sist. Nu vet vi hur det gick. Jag och många med mej är så lättade och befriade att Trump vann därför att han står för amerikanska värden. Amerika först! Det är inte själviskt, det är att ta sitt uppdrag på allvar och se till att det egna folket prioriteras. Landets ekonomi och säkerhet i första rummet.

Många, många har fått nytt hopp för framtiden. Större delen av USA:s universitet verkar vara rena verkstäderna för socialism och därför ser vi så mycket demonstrationer speciellt bland unga människor efter det här valet.

Vad jag har på mitt hjärta den här gången är enheten bland kristna. Och jag menar då evangeliska kristna. (Även om det givetvis finns pånyttfödda Jesusälskande människor inom både katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan så finns det så mycket i deras doktriner som vi inte kan ha enhet med. Men vi kommer säkert att träffa många av dom i himlen).

Varför har vi så lätt att vara kritiska mot andra församlingar? Jag tror att precis som vi som enskilda kristna har olika kallelser så har församlingar olika kallelser.

För att återgå till Trump så sa han något intressant när han talade inför kristna ledare. Jag tror att det är lite högt räknat, men enligt en kristen broder så skulle det finnas runt 250 miljoner kristna i USA. Trump frågade, om ni nu är så många, hur kommer det sej då att ni inte får igenom det som ni vill?

Brist på enhet måste väl vara svaret.

En sak som jag lärt mej genom alla dom olika församlingar som vi varit med i är att Gud verkar på så många olika plan. Det är så lätt att bli fariseeistisk. Det är så lätt att döma det vi inte förstår.

Jag hör människor här i USA som är misstänksamma mot t.ex. Joyce Meyer eller Joel Osteen. Det måste vara nåt fel för det är så mycket människor på deras möten. Dom predikar inte Jesu blod och det ena med det andra. Joel Osteen svarade undvikande en gång på TV när dom frågade honom om homosexualitet t.ex. Reportar är ofta ute för att snärja predikanter och jag förstår mycket väl varför han inte lät sej fångas i den situationen men han fick mycket kritik för det.

Vår församling har som riktlinje att enas kring det som är väsentligt och att låta friheten råda i det som inte är väsentligt. Och att i allt låta kärleken råda.

Vad är inte väsentligt? Till exempel, vilken sorts musikstil jag föredrar, hur kyrkan ska inredas, vilka olika program som kyrkan bör ha. Om jag vill ha långt eller kort hår, sminkad eller osminkad. Hur jag är klädd när jag går till kyrkan. (Vi vill klä oss på ett sånt sätt att det inte vanärar Gud eller att vi provocerar med vår klädsel, men det finns stor frihet inom dom ramarna).

”Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att döma över hans betänkligheter”. Rom 14:1

I ”The Message” står det fritt översatt så här:

”Välkomna med öppna armar syskon i tron som inte ser allt precis som du gör. Och hoppa inte på dom så fort dom säjer eller gör något som du inte håller med om, även om dom har starka åsikter men verkar vara svaga i tron. Kom ihåg att dom har sin egen livshistoria att ta itu med. Behandla dem vänligt.” Rom 14:1

”Var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek.  Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band” Ef 4:2-3

Vi är inte kallade att vara kritiska och att försöka hitta fel på allt och alla. Och ingen har monopol på Guds ord.

Gud “sände sitt ord och botade dem”. Ps 107:20

Vi har inte fått vare sej urskiljning eller uppenbarelse för att döma andra. Om Gud har visat dej någonting om någon, så bed för den personen.

Vad är väsentligt? Att Jesus föddes av Jungfru Maria avlad genom den Helige Ande. Att Jesus dog på korset för våra synder. Att det finns rening och förlåtelse i Jesu blod. Att det finns en evighet som väntar och att Jesus är enda vägen dit.

 ”Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band:  en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla”. Ef 4:4-6

Viktigt med enhet i den tid vi lever i. Islam och speciellt radikal islamism har hat som förenar. Vi har kärlek som förenar.

”Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar." John 13:35

En God och Fröjdefull Jul önskar jag er alla!

Leave a comment