full screen background image

Hej alla kära läsare av Musik-Bloggen här på radio 10 : )

Jag börjar med att citera Jesus där han faktiskt står och ropar i Lukas 4: 18 -19

"Herrens Ande är över mig,  för att han har smort mig till att förkunna glada nyheter för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan. Till att ropa ut FRIHET för de fångna och syn före de blinda, och till att ge de förtryckta frihet (tex folket i Iran ) och till att predika Herrens behagliga år" !!!

Jag citerar också här från en bok som jag just nu läser:

"Den lame mannen som fördes fram till Jesus på en bår behövde först och främst få förlåtelse för de synder han begått., vilket Jesu ord till honom gör klart:

" Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna" ( Matt 9:2) Den oförlåtna synden hade fört med sig en andlig bundenhet, men så snart denna bröts botades hans förlamning.

De som stod runt omkring trodde att mannens oförmåga att gå var hela problemet, men Jesus visste att mannen behövde en mycket djupare befrielse innan han kunde återfå sin fulla hälsa.

(fortsatt citat)" Medan vi bad för Mary, en mogen kristen kvinna som sökte mer av Guds helande i sitt liv, mindes hon plötsligt något som hände när hon var 8 år. En äldre pojke hade närmat sig henne, pratat med henne och rört vid henne på ett sexuellt sätt. Hon hade blivit förvirrad och upprörd av det som hände.

Hon hade inte tänkt på händelsen på många år, men förstod att Herren förde upp det i hennes tankar nu så att han skulle kunna hela henne.

När Mary förlät pojken vad han hade gjort upplevde hon det som om han faktiskt var närvarande, och även hur smutsig hon hade känt sig av det som hänt. Vi bad Herren göra henne fri från det osynliga andliga inflytande som pojken haft över hennes liv. När Gud mötte henne med frihet och helande suckade hon djupt och berättade att hon upplevt en fantastisk känsla av befrielse när hon löstes från denna nedsmutsning.

Det Mary beskrev var i själva verket ett andligt inflytande som hållit henne bunden i 50 år. Det blev möjligt för henne att ta emot verklig frihet från Jesus". (slut citat) För att anknyta till det som är aktuellt "me too" .

Det är verkligen fantastiskt att alla de som pg.av olika anledningar inte vågat träda fram och berätta, nu gör det och avslöjar sina förövare. Men människan som blivit utsatt och även förövaren förstås, måste få hjälp som dessa två vi skrivit om härovanför. Den enda som kan ge verklig hjälp är Jesus Kristus.

Till slut ska jag citera en sång jag skrivit som finns på min CD "Goda gåvor" som förklarar hur Jesus sätter dej fri.

Den är skriven utifrån Jesaja 53 och 1 Petrus 2:24-25 samt utifrån det Jesus gjort på Golgata och när han uppstod igen för oss, som beskrivs i Nya Testamentets första 4 böcker Evangelierna:

" Straffet tog han på sig för att du skulle få frid. Det var dina smärtor han bar för din befrielse. Medan man trodde att han var slagen av Gud . Var det för din synd och sjukdom som han inte sa ett ljud. Tigande tog han hugg och slag tills hans rygg var som ett sår. All förbannelse tog han in i sig när spikarna trängde in i hans kropp. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor lade han på sig . Han var sårad för våra synders skull. Slagen för det onda vi gjort. Han dog för dig för att du skulle få frid. Genom Jesu sår har vi blivit helade ."

Med önskan om Guds Frid till dig detta nya år

Marie Lönngren Sonesson

 

Veckans bloggare:
Marie Lönngren Sonesson

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Magnus Brengesjö: Sitt ner vid Jesu fötter

by Radio Tio | dec 22, 2016
Som församlingsmusiker och lovsångsledare så sitter jag med i ett gudstjänstråd som planerar innehållet i gudstjänsterna. För ett par veckor sedan så satt jag med i möte som tog sikte på vårens gudstjänster och samlingar. Under en lång tid har söndagskolans ledare flaggat för att de är alldeles för få för att orka varje söndag så till slut togs beslutet att ha söndagsskola en söndag i månaden och låta barnen vara med på de övriga gudstjänsterna. 

Söndagsskolans kris att få ledare i mellangenerationerna att ställa upp är bara en av många frivilliguppgifter i församlingens verksamhet där det finns stora behov av fler frivilliga. Våra anställda församlingsledare har talat mycket om Isak-generationens (de medelålders) viktiga uppgift att brygga emellan Abraham-generationen (de äldre) och Jakob-generationen (de yngre). 

När vi nu satt på planeringsmötet inför vårens gudstjänster så kom det upp igen. Hur viktig Isak-generationens funktion är i församlingen. Jag är själv 43 år gammal och tillhör denna generation och jag satt och tänkte på alla mina vänner i församlingen som hör till denna grupp. Flera av dem har haft utbränningssymtom (jag är en av dem) och blivit oerhört försiktiga med sina engagemang. För andra har relationen med livskamraten fått ta den hårdaste smällen och resulterat i skillsmässa. Några har svårt att komma till gudstjänsterna och känna sig hemma bland alla duktiga människor. 

Varför är det så? Skall inte en församling vara platsen där man får komma som man är, utan krav, och bara kunna krascha? Jag kunde inte hålla tyst, jag delade min nöd för mina jämnåriga vänner som kämpar en ojämn kamp mot livets alla måsten och frågade om vi som församling inte borde erbjuda en chans att kliva av istället för att kliva på? En chans att kliva av från alla måsten och förväntningar. En chans att säga nej till mer engagemang och erbjudas vila och återhämtning. Kanske retreater?! 

Om en vecka är det jul och för många så innebär dessa sista dagar en massa stress för att få allt färdigt. Jag tänker då på Maria som valde att sitta ner vid  Jesu fötter och lyssna till honom istället för att ordna med allt som "måste ordnas". Och hon fick Jesu bekräftelse, det var viktigare än alla måsten. 

Jag önskar att du denna Julen fick sitta ner vid Jesu fötter och släppa lite på allt som måste göras. Låt Jesu ord få fylla dig med Frid och ro mitt i all julstress!

Magnus Brengesjö den 18/12 2016

Leave a comment