full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Johanna Högberg: Överge inte den första kärleken!

by Radio Tio | dec 28, 2016

Här om dagen när jag hade min andaktstund så blev jag påmind om en väldigt viktig och central del av vårt kristna liv: den första kärleken, vår överlåtna och sprudlande kärlek till Jesus. Den nyfunna kärleken som gör varje erfaren kärleksivrare påmind om det starka, oskyldiga, intensiva och drömmandet tillstånd som den första kärleken innebär.

Tiden när den man håller kär, är ens största fokus i livet och allt kretsar kring den. Allt man gör och tänker på vill man bara dela med denna enda person. När han eller hon kommer in i dörren är det som om allt står stilla och när man hör sin älskades röst så blir man alldeles varm. Gud älskar oss och har skapat oss till att älska, men han begär faktiskt mer än bara det, han vill att vi älskar honom med samma intensitet som i den första kärleken.

Församlingen i Efesus i uppenbarelseboken var en bra församling, som gjorde goda gärningar, de arbetade tålamod och intensivt. De tycker inte om synden och led tålmodigt för Herren. Men det var en sak han hade i mot dem och det var att de hade förlorat, eller övergivit, sin första kärlek (Upp 2:4-5).  

Jesus uppmanar dem att tänka på sin första kärlek och vända om från var de gick fel. Och på samma sätt tror jag han uppmanar oss i dag att ”vända om” från var vi nu har gått bort eller fel. För det han vill ha av oss är vår första, passionerade kärlek, som är djupare, innerligare och mer uppoffrande, än kanske den vardagliga kärleken.

För mig är musiken ett av de bästa sätten att hitta tillbaka till den där passionerade, laddade och utgivande kärleken, och då framför allt igenom lovsång. För i lovsång och tillbedjan så riktar vi all fokus och uppmärksamhet till Gud och det möjliggör för oss att vi kan ta emot från Honom och på samma sätt ge tillbaka till Honom. För ”vi älskar därför att han först älskade oss” (1 John 4:19).

När jag läste den här texten här om dagen så kunde jag inte låta bli att uttrycka det i en sång:

”jag öppnar mitt hjärta, jag närmar mig dig
led mig Herre, jag närmare dig.

För du är min kärlek, så underbart god. Min förta kärlek så väldig och stor
Jag öppnar mitt hjärta, jag sjunger till dig.
mitt dyraste ja, nu ger till dig”

Leave a comment