full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Marie Lönngren Sonesson: Församlingen enligt Nya Testamentet

by Radio Tio | jan 25, 2017

Vill skriva om detta ämne som har varit på mitt hjärta en lång tid. I många år så har det fått mogna fram.

På grund av att jag inte studerat detta i Nya Testamentet ordentligt förrän de sista åren så har jag bara hängt med i det system som, som man kallar församlingen.Detta är väldigt vanligt att det blir så på många olika områden i det kristna livet. På grund av brist på kunskap går vi vilse.

Det finns alltid mycket som kan se mycket bra ut men frågan är vad säger Bibeln Guds Ord. Jag hinner bara börja på detta stora ämne här.

Vad har detta med musikbloggen att göra? Allt har med musik att göra. Våra röster och instrument är bara kanaler för olika innehåll. Sen om vi är satta som sångare och musiker att bland annat betjäna Kristi Kropp församlingen så är det ju viktigt att förstå mer av vad det innebär.

Vill börja med att citera Hebr 10:25 ”Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket som ni ser att dagen närmar sig”

I denna vers används ordet synagoge (har inte kollat om jag stavat rätt) i grundtexten för sammankomster. Synagoga är den större gruppen men synagoge är en mindre grupp på c:a 10-12 personer.

Fortsätter att citera från Apg 2:40 b: "och i hemman bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande  innerlig glädje."

1 Joh 1: 5-7 ”Detta är det budskap vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är LJUS och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset så har vi gemenskap med varandra, och Jesu hans sons blod renar oss från all synd.”

Det är bara i en kärleksfull förtrolig gemenskap som man kan vandra i ljuset.

Detta är vad en verklig församling är: 
Jesus satsade största delen av sin tjänst här på jorden i 12 stycken lärjungar. Sedan uppmanade han också oss att gå ut och göra människor till lärjungar (inte söndagskristna).

Vi kan gärna samla människor i stora skaror. Det bästa är om vi fyller Globen och predikar evangeliet utsänt därifrån på Tv som går ut över hela jorden !!! Men kom inte och kalla det för Guds församling. Detta är evangelisation.

Eller om vi undervisar hundratals människor i bibelskola precis som Paulus gjorde i Tyrannus lärosal. Detta är fantastiskt men kom inte och kalla det för församlingen.

När vi samlas på söndag förmiddag från t.ex 50-1000 personer eller fler så är inte detta koinonia (nära gemenskap som beskrivs ovan). Ofta i dessa stora samlingar så går människor ut mer ensamma än de kom dit. Säger inte att detta är alltid så för alla men församlingen är detta jag beskrivit ovan.

För några veckor sedan så träffade jag en person som berättade att han blivit en Jesu lärjunge genom en husförsamling. Han fick en varm gemenskap från första början av sitt kristna liv. Detta ledde senare till att han startade en husförsamling i sitt hem och det blev som ringar på vattnet. Han fick vinna många av sina vänner.

Till slut vill jag citera Apg 2:42 ”De troende höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna."

Om ni vill ha mer utav detta jag skrivit om, så har jag en inspelning som gjordes för några veckor sedan där jag hade första delen av fler i undervisning om detta ämne. Skicka ett e-postbrev till matteus2818@gmail.com och tala om att ni vill ha denna undervisning er tillskickad.

Litteratur i detta ämne:

”Den fria kyrkan” Holger Klintenberg

”Den sista reformationen” Torben Sondergaard

Stor Välsignelse till er alla från vår Gud

Marie Lönngren Sonesson

Leave a comment