full screen background image

Vi talar nästan inte om det...

Jag vet knappt var jag ska börja...😧
Denna julledighet har varit stunder av att leta, gräva, försöka förstå och upptäcka. Och jag blir så frustrerad när jag inte ser eller uppfattar allt som jag vill få tag på! Jag har inget behov av filmer och serier för att kunna roa mig. 
ALLT jag längtar efter är att få del av det Guds Ande vill leverera till sitt folk i denna tid. Jag vill kunna lyssna, ta in och omsätta det.
Våra ögon och öron är viktiga kanaler in i våra liv. Det är bl.a. de som hjälper till att bygga upp eller riva ner det Gudsrike vi har inom oss. Våra hjärtan och tankar behöver ett beskydd i denna tid, och det kan vi inte ta lätt på. 
 
Antikrist ande är i full verksamhet - och det kommer att tillta under 2018. Om vi inte är beredda och förstår tidens olika tecken, kommer vi att ha svårt att navigera framöver. 
 
Jag ber Gud om en desperat hunger mitt ibland oss som kristna, och en noggranhet att inte bli bedragen i denna tid. Att vi ska kunna läsa och förstå Guds Ord på ett klarare sätt, för Gud själv har lovat att uppenbarelsen kring Ordet ska öka i den yttersta tiden - om vi läser...
Finns vi då där för att få tag på det, eller är vi fortfarane i stadiet av att göra som vi alltid har gjort och levt? Kan vi tänka oss att göra de förändringar som behövs?
 
Detta skriver jag till er 
med tanke på dem som försöker leda er vilse.
Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse 
som ni har tagit emot av honom, 
och ni behöver inte någon som undervisar er, 
utan vad hans smörjelse lär er om allting 
är sanning och inte lögn.
Förbli i honom som den har lärt er.
1 Joh.2:26-27
 
Det finns något som vi alla kan få del av. Det är smörjelsen från Gud själv, den helige Andes vägledning, som är unik och tillgänglig för var och en av oss. Då kan vi inte slå oss till ro och tro att andra är våra guider i livet, för i detta avsnitt skrev Johannes just specifikt om Antikrist och antikrister...
Daniel skriver:
 
Dem som har kränkt förbundet 
skall han med smickrande ord locka till avfall,
men de av foket som känner sin Gud
skall stå fasta och hålla ut. 
De förståndiga bland folket ska ge många insikt...
Daniel 11:32-33
 
Det är som om vi kristna som tror på detta har tappat målföret. 
 
William Booth sa på sin tid på 1800-talet, om framtiden och dess faror:
 
"Religion utan den Helige Ande,
kristenhet utan Kristus, 
förlåtelse utan ånger,
frälsning utan pånyttfödelse
politik utan Gud
och himmel utan helvete."
 
Vi har ett och annat att stå upp för och försvara.
 
/Eleonora Lahti

Veckans bloggare:
Eleonora Lahti

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Marie Lönngren Sonesson: Församlingen enligt Nya Testamentet

by Radio Tio | jan 25, 2017

Vill skriva om detta ämne som har varit på mitt hjärta en lång tid. I många år så har det fått mogna fram.

På grund av att jag inte studerat detta i Nya Testamentet ordentligt förrän de sista åren så har jag bara hängt med i det system som, som man kallar församlingen.Detta är väldigt vanligt att det blir så på många olika områden i det kristna livet. På grund av brist på kunskap går vi vilse.

Det finns alltid mycket som kan se mycket bra ut men frågan är vad säger Bibeln Guds Ord. Jag hinner bara börja på detta stora ämne här.

Vad har detta med musikbloggen att göra? Allt har med musik att göra. Våra röster och instrument är bara kanaler för olika innehåll. Sen om vi är satta som sångare och musiker att bland annat betjäna Kristi Kropp församlingen så är det ju viktigt att förstå mer av vad det innebär.

Vill börja med att citera Hebr 10:25 ”Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket som ni ser att dagen närmar sig”

I denna vers används ordet synagoge (har inte kollat om jag stavat rätt) i grundtexten för sammankomster. Synagoga är den större gruppen men synagoge är en mindre grupp på c:a 10-12 personer.

Fortsätter att citera från Apg 2:40 b: "och i hemman bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande  innerlig glädje."

1 Joh 1: 5-7 ”Detta är det budskap vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är LJUS och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset så har vi gemenskap med varandra, och Jesu hans sons blod renar oss från all synd.”

Det är bara i en kärleksfull förtrolig gemenskap som man kan vandra i ljuset.

Detta är vad en verklig församling är: 
Jesus satsade största delen av sin tjänst här på jorden i 12 stycken lärjungar. Sedan uppmanade han också oss att gå ut och göra människor till lärjungar (inte söndagskristna).

Vi kan gärna samla människor i stora skaror. Det bästa är om vi fyller Globen och predikar evangeliet utsänt därifrån på Tv som går ut över hela jorden !!! Men kom inte och kalla det för Guds församling. Detta är evangelisation.

Eller om vi undervisar hundratals människor i bibelskola precis som Paulus gjorde i Tyrannus lärosal. Detta är fantastiskt men kom inte och kalla det för församlingen.

När vi samlas på söndag förmiddag från t.ex 50-1000 personer eller fler så är inte detta koinonia (nära gemenskap som beskrivs ovan). Ofta i dessa stora samlingar så går människor ut mer ensamma än de kom dit. Säger inte att detta är alltid så för alla men församlingen är detta jag beskrivit ovan.

För några veckor sedan så träffade jag en person som berättade att han blivit en Jesu lärjunge genom en husförsamling. Han fick en varm gemenskap från första början av sitt kristna liv. Detta ledde senare till att han startade en husförsamling i sitt hem och det blev som ringar på vattnet. Han fick vinna många av sina vänner.

Till slut vill jag citera Apg 2:42 ”De troende höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna."

Om ni vill ha mer utav detta jag skrivit om, så har jag en inspelning som gjordes för några veckor sedan där jag hade första delen av fler i undervisning om detta ämne. Skicka ett e-postbrev till matteus2818@gmail.com och tala om att ni vill ha denna undervisning er tillskickad.

Litteratur i detta ämne:

”Den fria kyrkan” Holger Klintenberg

”Den sista reformationen” Torben Sondergaard

Stor Välsignelse till er alla från vår Gud

Marie Lönngren Sonesson

Leave a comment