full screen background image

Vi talar nästan inte om det...

Jag vet knappt var jag ska börja...😧
Denna julledighet har varit stunder av att leta, gräva, försöka förstå och upptäcka. Och jag blir så frustrerad när jag inte ser eller uppfattar allt som jag vill få tag på! Jag har inget behov av filmer och serier för att kunna roa mig. 
ALLT jag längtar efter är att få del av det Guds Ande vill leverera till sitt folk i denna tid. Jag vill kunna lyssna, ta in och omsätta det.
Våra ögon och öron är viktiga kanaler in i våra liv. Det är bl.a. de som hjälper till att bygga upp eller riva ner det Gudsrike vi har inom oss. Våra hjärtan och tankar behöver ett beskydd i denna tid, och det kan vi inte ta lätt på. 
 
Antikrist ande är i full verksamhet - och det kommer att tillta under 2018. Om vi inte är beredda och förstår tidens olika tecken, kommer vi att ha svårt att navigera framöver. 
 
Jag ber Gud om en desperat hunger mitt ibland oss som kristna, och en noggranhet att inte bli bedragen i denna tid. Att vi ska kunna läsa och förstå Guds Ord på ett klarare sätt, för Gud själv har lovat att uppenbarelsen kring Ordet ska öka i den yttersta tiden - om vi läser...
Finns vi då där för att få tag på det, eller är vi fortfarane i stadiet av att göra som vi alltid har gjort och levt? Kan vi tänka oss att göra de förändringar som behövs?
 
Detta skriver jag till er 
med tanke på dem som försöker leda er vilse.
Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse 
som ni har tagit emot av honom, 
och ni behöver inte någon som undervisar er, 
utan vad hans smörjelse lär er om allting 
är sanning och inte lögn.
Förbli i honom som den har lärt er.
1 Joh.2:26-27
 
Det finns något som vi alla kan få del av. Det är smörjelsen från Gud själv, den helige Andes vägledning, som är unik och tillgänglig för var och en av oss. Då kan vi inte slå oss till ro och tro att andra är våra guider i livet, för i detta avsnitt skrev Johannes just specifikt om Antikrist och antikrister...
Daniel skriver:
 
Dem som har kränkt förbundet 
skall han med smickrande ord locka till avfall,
men de av foket som känner sin Gud
skall stå fasta och hålla ut. 
De förståndiga bland folket ska ge många insikt...
Daniel 11:32-33
 
Det är som om vi kristna som tror på detta har tappat målföret. 
 
William Booth sa på sin tid på 1800-talet, om framtiden och dess faror:
 
"Religion utan den Helige Ande,
kristenhet utan Kristus, 
förlåtelse utan ånger,
frälsning utan pånyttfödelse
politik utan Gud
och himmel utan helvete."
 
Vi har ett och annat att stå upp för och försvara.
 
/Eleonora Lahti

Veckans bloggare:
Eleonora Lahti

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Johanna Högberg: Strömmar av ljus

by Radio Tio | mar 08, 2017

En söndag för några veckor sedan var jag i en kyrka i Mellansverige. Jag kom till kyrkan med en förväntan på vad som skulle hände den här gudstjänsten och på vad Gud ville säga. Med glädje i mitt hjärta så stämde jag in i den för mig så välkända lovsången och kände direkt att himlen var öppen och jag kunde enkelt bara ge mig hän åt den tillbedjan som fanns på platsen. Det var så ljuvligt och underbart, en upplyftande atmosfär där Jesus var i centrum.

Efter en stund av sjungande så kunde man förnimma ett skifte i atmosfären och sången gick sakta över till ren tillbedjan och vi började sjunga i anden. När jag för en stund öppnade mina ögon så såg jag i min ande hur strömmar av ljus, eller det var likt ljusa trådar som gick upp från gudtjänstbesökarna upp till himmelen. Dessa ljusstrålar gick från var och en i samlingen och förendades till en stor ljusstråle när den nådde upp i taket och jag förstod att den gick rakt upp in i himmeln och upp till tronen i en hyllning till Gud fadern.

Jag förstod i min ande att jag fick se en symbolisk förklaring på hur det går till när vi som Guds folk samlas inför honom i gudstjänsterna för bön, lovsång och lovprisning. Vår tillbedjan ger inte bara Gud äran, utan han tronar på våra lovsånger och himlens härar kommer i rörelse för att utföra hans befallningar. 

Det sker så mycket mer än vad vi kan se eller förstår med vårt förstånd, när vi kommer samman som Guds folk. Det som sker i anden kanske vi inte alltid är helt medvetna om, men vi kan förnimma det och vi bör framför allt vara medvetna om det. Vi bör ta vara på dessa tillfällen av bön, lovsång och tillbedjan och med förvissning veta att ett gott verk sker när vi har blicken helt fäst vid Jesus. 

Ps 103:19 ”Herren har ställt sin tron i himlen, hans konungavälde omfattar allt. Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallningar, så snart ni hör ljudet av hans befallning. Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. Min Själ lova Herren!”

Leave a comment