full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Johanna Högberg: Strömmar av ljus

by Radio Tio | mar 08, 2017

En söndag för några veckor sedan var jag i en kyrka i Mellansverige. Jag kom till kyrkan med en förväntan på vad som skulle hände den här gudstjänsten och på vad Gud ville säga. Med glädje i mitt hjärta så stämde jag in i den för mig så välkända lovsången och kände direkt att himlen var öppen och jag kunde enkelt bara ge mig hän åt den tillbedjan som fanns på platsen. Det var så ljuvligt och underbart, en upplyftande atmosfär där Jesus var i centrum.

Efter en stund av sjungande så kunde man förnimma ett skifte i atmosfären och sången gick sakta över till ren tillbedjan och vi började sjunga i anden. När jag för en stund öppnade mina ögon så såg jag i min ande hur strömmar av ljus, eller det var likt ljusa trådar som gick upp från gudtjänstbesökarna upp till himmelen. Dessa ljusstrålar gick från var och en i samlingen och förendades till en stor ljusstråle när den nådde upp i taket och jag förstod att den gick rakt upp in i himmeln och upp till tronen i en hyllning till Gud fadern.

Jag förstod i min ande att jag fick se en symbolisk förklaring på hur det går till när vi som Guds folk samlas inför honom i gudstjänsterna för bön, lovsång och lovprisning. Vår tillbedjan ger inte bara Gud äran, utan han tronar på våra lovsånger och himlens härar kommer i rörelse för att utföra hans befallningar. 

Det sker så mycket mer än vad vi kan se eller förstår med vårt förstånd, när vi kommer samman som Guds folk. Det som sker i anden kanske vi inte alltid är helt medvetna om, men vi kan förnimma det och vi bör framför allt vara medvetna om det. Vi bör ta vara på dessa tillfällen av bön, lovsång och tillbedjan och med förvissning veta att ett gott verk sker när vi har blicken helt fäst vid Jesus. 

Ps 103:19 ”Herren har ställt sin tron i himlen, hans konungavälde omfattar allt. Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallningar, så snart ni hör ljudet av hans befallning. Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. Min Själ lova Herren!”

Leave a comment