full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Marie Lönngren Sonesson: Hur ska en yngling bevara sin väg obesmittad?

by Radio Tio | apr 05, 2017

Psaltaren 119:9 ”Hur kan en ung man hålla sitt liv rent? När han håller sig till ditt ord." (folkbibeln)

Jag vill börja med att berätta om ett vittnesbörd som jag hörde för bara ett par veckor sedan från en relativt ung man.

Han berättade att han vuxit upp med en mor som var kristen. Därför hade han sin barnatro men han hade inte fått undervisning i Guds Ord. När han blev tonåring började han leva som alla andra unga män med pornografi alkohol och till slut fastnade han också i droger, mycket på grund av att han växte upp utan en pappa i en stor stad.

För ungefär 5 år sedan så förändrades hans liv. Han träffade kristna som levde med Jesus i vardagen och kunde ge honom undervisning och leda honom till en levande tro i Den Helige Andes kraft.

Han berättade att de predikade evangeliet för honom att Jesu död och uppståndelse var för honom. När Jesus dog så bröt han syndens makt över varje människa som tar emot detta i tro. När Jesus uppstod så gav han varje männkiska kraft att leva fri från synd i Den helige Andes kraft.

Han berättade att när han döpte sig så upplevde han en befrielse från allt vad pornografi alkohol och droger heter. Han omvände sig från sina felaktiga beslut och vägar, dog och uppstod med Kristus i dopet och enligt Apg 2:38 så fick han då som gåva Den Helige Ande = samma kraft som uppväckte Jesus Kristus från det döda!

Han ger honom nu kraft att leva ett liv i renhet och fri från droger .

Det han också berättar är att han fått lära sig att läsa, studera och lyssna på Guds ord kontinuerligt. Som det står i den vers vi citerade i början:

”Hur ska en ung man kunna leva rent? När han håller sig till ditt ord”

Ordet är som mat för anden. Precis som vi svälter ihjäl om vi inte får fysisk mat för vår kropp så svälter vi ihjäl andligt om vi inte äter = fyller oss med ,lyssnar läser studerar bibeln. Förnyar våra tankar står det om i Romarbrevet 12 så vi kan förstå Guds vilja och vägar med våra liv.

Guds ord och Den Helige Ande är som käppen och staven i våra liv. Utan dessa så stapplar vi.

Att gå bibelskola för att bli en Jesu lärjunge är ett vanligt sätt att få hjälp att komma in i ordet. Jag kan vittna själv om att detta har hjälpt mej att komma in i ett lärjungaskap.

Min CD, som jag gjorde för några år sedan, innehåller sånger som jag gjort utifrån Guds ord som talat till och styrkt mej att växa vidare med Herren.

Guds Frid / Marie 

Leave a comment