full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Musik till ära – oavsett tillstånd

by Radio Tio | sep 21, 2017
Som barn fick vi sjunga sången ”musik ska byggas utav glädje, utav glädje bygger man musik....” och det var fint och kändes sanningsenligt då. Men det tog inte många år förrän jag insåg att musik inte bara skapas av positiva känslor, musiken kommer från vårt hjärta oavsett tillstånd. Sorg, smärta, ångest, även dessa känslor kan frambringa den mest underbara musiken. Vad som avgör om musiken är destruktiv eller uppbyggande är i grunden vart musiken leder. Kommer tonerna från hjärtats ångest och håller sig kvar i ångest och sorg blir musiken oerhört destruktiv. Sträcker man sig däremot från sorg till förtröstan på Herren och Hans förmåga att hela, läka och hjälpa så blir musiken istället oerhört uppbyggande och livgivande.
 
Livet är inte enkelt. Bibeln talar tydligt om att det kristna livet är utmanande på flera områden. Som kristen finns förföljelse, vi är annorlunda i den här världen och ses till och med som dårar i världens ögon (1 kor 1:27). Att tro på Jesus är ingen garanti att man är skyddad från sjukdom, nederlag eller sorg.
 
Det som skiljer oss från världen är det faktum att vi under alla omständigheter kan hämta tröst hos Jesus. Han är vår styrka, vår läkare, vår borg. Oavsett omständigheter så finns Han där för att trösta och hjälpa. I den mest eländiga stund kan vi fyllas av kärlek, hopp och liv. Jesus frid kan helt regera i oss. Han vill hela våra sår, Han vill mätta vår hunger. Han är där och vill hålla vår hand och torka våra tårar.
 
En sång som är född i smärta kan vara så befriande att lyssna på. ” I det mörkaste djup är du där och tröstar”. För mig leder lovsången mig ut ur sorg och smärta, det leder mig mot Jesus, hjälper mig att lyfta blicken och ta nya tag. När jag läser bibeln inser jag att jag är i gott sällskap med psalmisterna som utryckte känslor av glädje och sorg i deras texter i bibeln. De talar om sin bedrövade själ och tunga hjärta men samtidigt blir de tröstade av tanken att de åter ska få tacka Gud..
Varför så bedrövad, min själ, varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Ps 42:12
 
Min övertygelse är att Jesus önskar höra våra tankar, både de bra och dåliga, så länge som vi är ärliga med hur vi känner och vågar lita på att Herren tröstar och hjälper oss trotts hur omständigheterna ser ut.
 
För mig är musiken något som amplifierar mina känslor, på gott och ont. Använder jag musiken fel kan det bli destruktivt, men väljer jag att tacka Herren under livets alla omständigheter, kan vilken känsla som helst bli ombytt till tacksamhet och glädje och frid genom Herren Jesus Kristus.
 

Leave a comment