full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Hej igen : )

by Radio Tio | okt 17, 2017

Så roligt att få dela guds ord och det som är på mitt hjärta med er här på Musikbloggen : )

Jag läser från Efesierbrevet 5 . Paulus börjar att tala om att vi skall vara Guds efterföljare som Kristus har älskat oss och utgivit sig själv för oss som en gåva. Han fortsätter att skriva om att vi inte ska leva i otukt eller girighet för sådana har inte del i guds rike.

Andens frukt består i all godhet och rättfärdighet och sanning. (vers 9)

Sen citerar jag från vers 15-20 (reformationsbibeln NT 2016)

”Se därför noga till hur ni vandrar, inte som ovisa utan som visa.
 
Ta väl vara på tiden , för dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Och drick er inte berusade av vin, det leder till ett dåligt levnadssätt, utan låt er uppfyllas utav Anden..."

 Hur gör man det ? Jo här är ett sätt :

"Tala till varandra i psalmer och lovsånger och andliga sånger, och sjung och spela för Herren i ert hjärta.

Tacka alltid Gud och Fadern för allt i vår Herre Jesu Kristi namn”

Eftersom jag är född i en kristen familj och är sångare och musiker så har jag skrivit sånger från guds ord sen jag var ung.

Jag fick förmånen att samla en del av dem på en egen CD med titeln Goda gåvor. Den består i stort sätt av sånger från bibelord som styrker din tro. Att vandra i tro på Guds ord är att vandra i Anden.

Att när livets berg och svårigheter reser sig upp, kunna sjunga ut Guds ord:

Tex Rom 8: 31: ” Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är FÖR oss vem kan då vara emot oss?"

Förresten Torbjörn Frisk som startat denna musikblogg producerade min CD : )

Vi hörs : )

/ Blessings Marie


Leave a comment