full screen background image

Ljuset, värmen, våren

Visst är det helt underbart när våren kommer. Solen strålar och naturen börjar återigen spira av liv. Det som var mörkt blir ljust, det som såg dött ut har åter bevisats vara full av kraft och liv.

För de flesta människor kommer våren och solen som en räddare i nöden. Känslan av att gå på sparlåga under vinterns mörker och kyla drabbar troligtvis de flera av oss. Många människor jag talar med mår dåligt under årets mörkaste månader. De känner sig isolerade och ensamma vilket ofta genererar till ett depressivt tillstånd. Men så fort solen börjar stråla i större kraft och värmen sakta hitta sig tillbaka så släpper det som upplevt tungt och mörkt och en känsla av förlossning gör sig påmind. Man ser människor le i större utsträckning,. Man tar sig tid att träffa människor och socialiserar mer, något som ligger i vår natur, gemenskapen med andra.

Det andliga fungerar på samma sätt. Precis som vi människor är beroende av solljuset så är vi beroende av Guds ljus. Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Vi kan leva en tid i det mörka, dunkla men får vi inte ljus i vår själv och ande så stagnerar vi, det andliga livet tar slut. Livet finns i ljuset som finns hos Gud. Naturen behöver ljuset och värmen för att helt kunna slå ut och blomstra i all sin kraft. Vi behöver Guds värme och ljus för att vi ska kunna växa och frodas i all vår kraft.

Gud har skapar allt. Guds skapelseverk är vackert och Gud vill att vi ska njuta av Hans skapelse. Varje del av naturen är en reflektion av Guds skönhet och jag är övertygad om att naturen därför är en helandekraft för vår kropp.

När man ser på det Skandinaviska klimatet blir det så konkret när våren anländer. Från att träden och marken är nakna efter vinterns karga grepp sker sen en explosion av grönska. Låt Guds ljus rikligen få blända dig så att ditt andliga liv också får uppleva explosionen av värme och ljus som generera i andlig grönska.

”I hans kölvatten strålar vägen av ljus… ” Job 41:23

”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus det vi ljus.” Ps 36:10

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1 Joh 1:5

 

Med önskan om allt gott

Maria Owiredu
Radio 10


Veckans bloggare:
Maria Owiredu

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Vilka avtryck vill vi göra den korta tid vi lever på jorden?

by Radio Tio | nov 07, 2017

Jag kan inte sluta förundras över hur bibeln som skrevs för flera tusen år sen är så aktuell även idag. Texterna beskriver och tolkar problem, glädje och sorg på ett liknande sätt som vi gör i dagens samhälle. Visst finns det stora skillnader, det är ofrånkomligt med tanke på de olika förutsättningarna vi har, men likheterna är slående och överskuggar skillnaderna. Tänk att människor i alla tiden, från alla platser, upplever, känner och bli berörda på liknande sätt trotts att våra förutsättningar och livsförhållanden är så oerhört olika. Varje människa är unikt, det är till och med ett vetenskapligt faktum. Vi är unikt skapade och egna individer, men ändå är vi människor så väldigt lika. Jag skulle däremot vilja säga att människans likheter är så mycket större än våra olikheter.

Vad har då musiken för roll i detta?

Jo i samma toner, med samma ord sätter vi ord på musiken då som nu. Även om melodier och upplägg i vers såg annorlunda ut under bibelns tid så är likheterna att uttrycka glädje, sorg och passion den samme. Psalmistens konstnärliga förmåga att förvandla enkla ord till helig lovprisning från hjärtats djup. Att kunna spegla den verklighet de levde i på den tiden och utifrån det se allt det vackra och uttrycka sin tacksamhet i ära till Herren är för mig enastående.

Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud.” Ps 42:2

Att tala om Guds makt och väldighet genom att uttrycka sig i naturens under är för mig oerhört talade. Alla som läser texten förstår med en gång dem makt och myndighet Gud har.

Hans blixtar lyser upp världen, jorden ser dem och bävar. Bergen smälter som vax inför HERREN, inför hela jordens Herre.”ps 97:5

Jag fascineras av att vi kan vara så lika trotts att så mycket har hänt i världen från generation till generation. För en människa finns en livstid att uppleva och se världen, men i ett evighetsperspektiv är ett människoliv bara som en vindpust. Människan upprepar historien om och om igen. Även om människorna förändras så är världen den samma, precis som författaren i predikan skriver:

Det som har hänt kommer att hända igen, det som är gjort kommer göras igen. Det finns inget nytt under solen.” Pred 1:9

Med de orden kan man sammanfatta att vi lever endast en kort tid på jorden. Vad som har varit är gjort. Mycket är glömt och kommer således göras om igen, på gott och ont. Men det vi gör av det vi har kan förändra världen och påverkar framtiden för våra barn och barnbarn och det som ska komma. Psalmistens och predikarens ord har varit med och förändrat världen och precis som de var med och förändrade så kan även vi idag bidra till förändring. Vi kan välja att ge mer av glädje, mer av tillbedjan och mer av de goda krafter i vår värld. Men det är upp till oss. Den korta tiden vi lever på jorden, vilka avtryck vill vi göra? Allt handlar om just det, använder vi tiden till gott eller ont.

Låt oss bidra med det goda precis som våra föregångare, sjunga och glädjas för Gud förhärligande från generation till generation.  

Leave a comment