full screen background image

Vi talar nästan inte om det...

Jag vet knappt var jag ska börja...😧
Denna julledighet har varit stunder av att leta, gräva, försöka förstå och upptäcka. Och jag blir så frustrerad när jag inte ser eller uppfattar allt som jag vill få tag på! Jag har inget behov av filmer och serier för att kunna roa mig. 
ALLT jag längtar efter är att få del av det Guds Ande vill leverera till sitt folk i denna tid. Jag vill kunna lyssna, ta in och omsätta det.
Våra ögon och öron är viktiga kanaler in i våra liv. Det är bl.a. de som hjälper till att bygga upp eller riva ner det Gudsrike vi har inom oss. Våra hjärtan och tankar behöver ett beskydd i denna tid, och det kan vi inte ta lätt på. 
 
Antikrist ande är i full verksamhet - och det kommer att tillta under 2018. Om vi inte är beredda och förstår tidens olika tecken, kommer vi att ha svårt att navigera framöver. 
 
Jag ber Gud om en desperat hunger mitt ibland oss som kristna, och en noggranhet att inte bli bedragen i denna tid. Att vi ska kunna läsa och förstå Guds Ord på ett klarare sätt, för Gud själv har lovat att uppenbarelsen kring Ordet ska öka i den yttersta tiden - om vi läser...
Finns vi då där för att få tag på det, eller är vi fortfarane i stadiet av att göra som vi alltid har gjort och levt? Kan vi tänka oss att göra de förändringar som behövs?
 
Detta skriver jag till er 
med tanke på dem som försöker leda er vilse.
Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse 
som ni har tagit emot av honom, 
och ni behöver inte någon som undervisar er, 
utan vad hans smörjelse lär er om allting 
är sanning och inte lögn.
Förbli i honom som den har lärt er.
1 Joh.2:26-27
 
Det finns något som vi alla kan få del av. Det är smörjelsen från Gud själv, den helige Andes vägledning, som är unik och tillgänglig för var och en av oss. Då kan vi inte slå oss till ro och tro att andra är våra guider i livet, för i detta avsnitt skrev Johannes just specifikt om Antikrist och antikrister...
Daniel skriver:
 
Dem som har kränkt förbundet 
skall han med smickrande ord locka till avfall,
men de av foket som känner sin Gud
skall stå fasta och hålla ut. 
De förståndiga bland folket ska ge många insikt...
Daniel 11:32-33
 
Det är som om vi kristna som tror på detta har tappat målföret. 
 
William Booth sa på sin tid på 1800-talet, om framtiden och dess faror:
 
"Religion utan den Helige Ande,
kristenhet utan Kristus, 
förlåtelse utan ånger,
frälsning utan pånyttfödelse
politik utan Gud
och himmel utan helvete."
 
Vi har ett och annat att stå upp för och försvara.
 
/Eleonora Lahti

Veckans bloggare:
Eleonora Lahti

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Bo & Elsa Järpehag - Lovsången

by Radio Tio | dec 07, 2017
Bo och Elsa Järpehag hade båda en barnatro som mognade under tonåren.
    – Vi upplevde glädjen och djupet i att närma oss Gud genom lovsången 
och fick smak på härligheten i Hans närhet. Hans kärlek vann oss helt 
enkelt. Det är Guds närvaro som kan mätta oss på djupet, inte några 
lovsånger.

Bo och Elsa Järpehag växte upp i ett litet samhälle i norra 
Östergötland. Bos mamma var musiklärare och musikledare i den lokala 
församlingen inom Örebromissionen. Kyrkan och musiken var en naturlig 
del av hans uppväxt. Elsas familj flyttade till Ljusfallshammar när hon 
var åtta år.
– Vi blev faktiskt lite kära redan som barn när Elsa kom till min klass. 
Sedan blev vi ett par på riktigt som tonåringar och gifte oss när vi var 
19 år, berättar Bo.
Trots att de var unga var de seriösa i tron på Gud och ville verkligen 
att han skulle få leda deras liv.
– Det absolut viktigaste, tror vi, är att vandra inför Gud så att våra 
hjärtan kan bevaras mjuka genom livets olika säsonger. Vi är alla 
ofullkomliga, men Guds nåd räcker till och kan bevara oss, säger Bo.

Från barnatro till gemenskap
Efter att flera klasskompisar blivit kristna när en ungdomsväckelse drog 
fram i samhället, följde Elsa med till kyrkan. Familjen gick inte i 
kyrkan, men själv hade hon en stark barnatro och bad ofta till Gud. Tron 
mognade under tonåren för både Elsa och Bo.
– I en varm och levande ungdomsgrupp i församlingen fick vi växa i vår 
tro. Inte minst fick vi möta Gud genom bönen och lovsången, berättar Bo.
På ett sommarläger kom många ungdomar till tro och det blev startskottet 
till den ungdomskör som Bos äldre bror startade som 14-åring tillsammans 
med deras mamma.
Vissa körsånger var mer utpräglade lovsånger och de märkte att de tog 
tag i deras hjärtan.
– Vi upplevde glädjen och djupet i att nalkas Gud genom lovsången och 
fick smak på härligheten i Hans närhet. Hans kärlek vann oss helt 
enkelt. Jag tror den här tiden har präglat oss mer än vi anar.
Elsa är glad för att det stod en flygel i vardagsrummet som hon kunde 
lära sig spela på som barn. Hon och Bo har sjungit och spelat ihop sedan 
de var 16 år.
Gruppen Miracle Music är ett resultat av att Bo kände en inre maning att 
starta en ny grupp med deras vänner. De hade just börjat skriva sånger 
utifrån Bibeln i en ton av lovsång.
– Elsa hade skrivit några sånger på egen hand och jag några på mitt 
håll. Som nygifta började något nytt och vi kunde vara kreativa 
tillsammans.
Elsa har skrivit sångtexter sedan tidiga tonåren. Ofta har deras sånger 
börjat i en av hennes texter. Därefter har Bosse tagit fram en melodi 
vid pianot.
Ibland kommer sånger spontant under en bönestund. De får sedan arbeta 
med idén tills de känner sig nöjda och det berör deras egna hjärtan. Det 
är en kombination av kreativt arbete och en känslighet för vad Guds Ande 
föder i ens inre, menar de.
– Inspirationen kan vara en bok, en predikan, ett bibelord eller bara 
något som man går igenom i sitt liv. Som psalmist i Guds församling vill 
man sätta ord på vad vi alla kan stämma in i.
– Både i att måla upp evangelium och vår underbare Frälsare, men också 
sätta ord och ton på vår respons till honom i lovsång och tillbedjan. Vi 
är glada när vi träffar rätt och människor blir berörda och välsignade 
genom det vi skapar, säger Bo.

Viktigast att lära känna Gud

Det absolut viktigaste för Bo och Elsa har varit att lära känna Gud och 
göra sig beroende av den Helige Ande. Han är den verkliga 
lovsångsledaren som kan lyfta allas våra hjärtan till sann tillbedjan, 
säger Bo.
– Jag vill vara ledd för att kunna leda. Ibland vet jag inte vad jag ska 
välja för sånger när jag är på väg till kyrkan, men jag söker Hans 
ansikte och känner att Hans nåd verkar i mig.
Det är mycket viktigare för honom att vara ledd än att ha exakt ordning 
på låtlistan.
– Det är Guds närvaro som kan mätta oss på djupet, inte några lovsånger. 
Lovsång är inte en ny musikstil i våra kyrkor, det är den atmosfär som 
omger Gud själv, det är den himmelska tonen. Den har alltid funnits 
kring Honom och ljuder alltid inför tronen. Jag vill vara en sann 
tillbedjare som kan förundras över skönheten hos Jesus, fortsätter han.
– Många av de mest älskade kristna sångerna handlar om att vi kan 
förtrösta på Gud. Ta till exempel på ”Blott en dag” och ”Det enda som 
bär”. Det är tryggt att få uttrycka sin förtröstan på Herren och påminna 
sig själv om hans godhet och trofasthet, menar de.
– Vi har fått många vittnesbörd om vad vår sång ”På dig min Gud 
förtröstar jag” har betytt för olika människor. Inte minst under svåra 
tider. Den sjungs i många länder på många olika språk. Man vet aldrig 
vart en sång tar vägen och får betyda. All ära till Gud.
Bo hoppas att han har blivit lite mer äkta och genuin med åren. Med det 
menar han att saker prövas över tid. Det som till viss del har varit 
ungdomlig entusiasm, inlärda klyschor och beteenden byts mot något som 
är mer Guds verk än deras eget.
– Det är vad vi längtar efter. När det gäller lovsången har vi allt mer 
förstått tillbedjans egenvärde, att den är viktig för Gud och hans folk. 
Inte bara som en del i en gudstjänst, inte för att leda fram till något 
speciellt och inte ens för att passa ihop med temat för predikan.
De har sett det dyrbara i en församling som lär sig att tillbe. Där 
trivs den helige Ande, där hamnar inte människor i centrum och allting 
kan komma in under Andens ordning. Det kan vara med nya eller gamla 
sånger, det kan vara enkelt eller med stort musikband. Det är tonen av 
äkta tillbedjan som är attraktiv, säger Bo.
Genom åren har de skrivit många lovsånger som används i församlingar. 
Elsa och Bosse blev medlemmar i Livets ord 1987. Bosse arbetade från 
början av 90-talet till och med 2011 som lovsångsledare där.
Sedan 2014 jobbar han deltid med Lovsångslinjen på Dalkarlså 
Folkhögskola, vilken han fick glädjen att starta upp för unga sångare 
och musiker som vill utvecklas sina gåvor och fördjupas i sin tro. 
Resten av tiden jobbar han hemma i deras studio. De släppte under 
sommaren en live-cd och jobbar just nu på en cd med psalmer.

Angelica Victorin

Leave a comment